Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

TEL3 (ID - 38536)

“Teleqram” sözünün qısaltması. [Hacı Salman:] Hacı əmin sənə qurban, bu teli bir oxu. N.Vəzirov. [Göyçək Ümidə:] [Çiçək] getdi ki, nazirliyə vurduğu telin cavabını soruşsun. B.Bayramov.

TELBASAN (ID - 38537)

is. Saçları başda düzgün saxlamaq üçün qadınların saçlarına sancdıqları əşya.
tele... [yun. tele - uzaq] Mürəkkəb sözlərin birinci tərkib hissəsi olub, “uzaq məsafələrə işləyən, verilən, göndərilən, uzaq məsafələrdən...

TELEFON (ID - 38538)

[yun. tele və phone - səs] Danışığı uzaq məsafəyə verən qurğular sistemi - elektrik rabitə növü; habelə danışıq üçün siqnal zəngi və əldə tutmaq üçün dəstəsi olan aparat. □ Telefon etmək (eləmək) - zəng etmək, telefonla...

TELEFONÇU (ID - 38539)

is. 1. Telefon stansiyası işçisi.
2. Telefon xətti çəkən hərbi rabitəçi. Telefonçu bölməsi.

TELEFONLAŞDIRILMA (ID - 38540)

“Telefonlaşdırılmaq”dan f.is.

TELEFONLAŞDIRILMAQ (ID - 38541)

məch. Telefonla, telefon rabitəsi ilə təmin edilmək.

TELEFONLAŞDIRMA (ID - 38542)

“Telefonlaşdırmaq”dan f.is. Telefonlaşdırma işləri.

TELEFONLAŞDIRMAQ (ID - 38543)

f Telefonla, telefon rabitəsi ilə təmin etmək. Kəndi telefonlaşdırmaq.

TELEFONOQRAM (ID - 38544)

[yun. tele, phone və gramma] Telefon vasitəsilə verilən və qəbul edilərkən yazılan rəsmi məlumat; habelə üzərində belə məlumat yazılmış blank. Telefonoqram müzakirəyə qoyulurkən qapı açıldı. M.S.Ordubadi.

TELEKİNO (ID - 38545)

[yun.] Televiziya verilişlərinin böyük kinoekranlarda göstərilməsi.

TELEKS (ID - 38546)

is. [ing.] Beynəlxalq abonent teleqrafının telefonlu rabitə şəbəkəsi.

TELEQRAF (ID - 38547)

[yun. tele və grapho - yazıram] 1. Təcili məlumatları tez uzaq məsafəyə verən elektrik və ya radio rabitəsi növü. □ Teleqraf agentliyi - öz ölkəsinin və xarici ölkələrin həyatına dair mətbuat orqanlarına iqtisadi, siyasi və...

TELEQRAFÇI (ID - 38548)

is. Teleqramları qəbul edən və verən teleqraf işçisi. Birdən teleqrafçı daxil olub Kərbəlayı Xəlilə bir teleqram verdi. T.Ş.Simurq.

TELEQRAFXANA (ID - 38549)

is. [yun. tele, grapho və fars. ...xanə] bax teleqraf 2-ci mənada.

TELEQRAM (ID - 38550)

[yun. tele və gramma - yazı] Teleqrafla verilən xəbər, məlumat, habelə məlumat yazılmış blank. Təbrik teleqramı. Teleqram göndərmək. Evdən teleqram almaq. - Xəlil izin almadan onun kabinetinə girəndə Tərlan yenicə alınmış teleqramları...

TELEMEXANİKA (ID - 38551)

[yun. tele və mechanike] xüs. 1. İstehsal proseslərinin rabitə vasitələrinin köməyilə uzaq məsafədən idarə olunması.
2. Bu cür idarə vasitə və üsullarını öyrənən elm sahəsi.

TELEMEXANİKLƏŞDİRMƏ (ID - 38552)

is. İstehsal proseslərini uzaq məsafədən idarə etmək üçün rabitə vasitələrin tətbiq etmək.

TELEOBYEKTİV (ID - 38553)

[yun. tele və lat. objectum] Uzaqda olan şeylərin şəklini iri miqyasda çəkmək üçün foto və ya kinoaparat obyektivi.

TELEPATİYA (ID - 38554)

is. [yun.] Hiss orqanlarının köməyi ilə fikir və hisslərin məsafəyə ötürülməsi.

TELESKOP (ID - 38555)

[yun. tele və skopeo - baxıram] Göy cisimlərini müşahidə etmək üçün optik astronomiya cihazı.

TELETAYP (ID - 38556)

[ing. teletype] Yazı maşını tipli klaviaturası olan, hərf çap edən teleqraf aparatı.

TELETAYPÇI (ID - 38557)

is. Teletaypda işləyən rabitə işçisi.

TELEVERİLİŞ (ID - 38558)

is. Televiziya verilişi. Televeriliş vaxtı. Televeriliş proqramı.

TELEVİZİYA (ID - 38559)

[yun. tele və lat. visio - görmə] Əksin elektrik və ya radiorabitə vasitəsilə uzaq məsafəyə verilməsi. Televiziya proqramı. Televiziya antenası. □ Televiziya mərkəzi - televiziya verilişləri üçün texniki vasitələrlə təchiz olunmuş...

TELEVİZOR (ID - 38560)

[yun. tele və lat. visio - görmə] Televiziya verilişlərini və onların səsini qəbul edən radiotexniki qurğu, cihaz. Saat iki olar. Uşaqlar üçün; Televizor kino verəcək bu gün. M.Rahim.

TELLİ (ID - 38561)

sif. Telləri olan; tellərini alnına tökmüş; saçlı.

TELLÜR (ID - 38562)

is. [lat.] Elementlərin dövrü sisteminin VI qrupunda kimyəvi element.

TELSİZ (ID - 38563)

sif. Telləri olmayan, saçsız.

TEMA (ID - 38564)

[yun.] bax mövzu.

TEMATİK (ID - 38565)

sif. [yun.] Müəyyən mövzuya (temaya) aid. Mühazirələrin tematik planı. // Hər hansı bir mövzuya (temaya) həsr olunmuş. Tematik sərgi. Tematik konsert.

TEMATİKA (ID - 38566)

[yun. thematike] Mövzular, mövzular məcmusu. Elmi əsərlərin tematikası. Ədəbiyyatda istehsalat tematikası.

TEMBR (ID - 38567)

[fr. timbre] Hər bir səs və ya musiqi aləti üçün səciyyəvi olan xüsusi səs keyfiyyəti, səs çaları; ton. Musiqi ifadəliyinin bir çox mühüm ünsürləri (kök, vəzn, tembr və sairə) məhz melodiyanın tərkibində birləşərək bir...

TEMP (ID - 38568)

[lat. tempus - vaxt] 1. Musiqi əsərinin ifasının sürət dərəcəsi. Sürətli tempdə uvertüra. Ariyanın tempi. // idm. Təkrar edilən hərəkətlərin və ya müntəzəm hərəkətin sürət dərəcəsi. Qaçış tempi. Oyun sürətli tempdə...

TEMPERAMENT (ID - 38569)

is. [lat.] Şəxsiyyətin psixi fəaliyyətində dinamik cəhətlərin xarakteristikası.

TEMPERATUR (ID - 38570)

[lat. temperatura - vəziyyət] 1. Cismin istilik dərəcəsi. Havanın temperaturu. Suyun temperaturu.
2. İnsanın sağlamlıq vəziyyətini göstərən istilik dərəcəsi. Xəstənin temperaturunu ölçmək. Yüksək temperatur. // dan. Xəstəlik...

TENDENSİYA (ID - 38571)

is. [alm.] 1. Meyil, fikir, ideya gedişatı.
2. Təmayül.

TENDER1 (ID - 38572)

is. [ing.] Paravozun su, yanacaq saxlanılan hissəsi.

TENDER2 (ID - 38573)

is. [ing.] 1. Təklif, arzu.
2. Müsabiqə (təkliflər müsabiqəsi).

TENNİS (ID - 38574)

[ing. lawn tennis] Oyunçuların xüsusi meydançada topu raketkaların zərbəsilə tor üstündən bir-birinə atmasından ibarət idman oyunu. □ Stolüstü tennis - bax pinqponq.

TENNİSÇİ (ID - 38575)

is. Tennis oynayan oyunçu. Tennisçilərin yarışı.

TENOR (ID - 38576)

[ital.] Ən uca zil kişi səsi. // Belə səsi olan müğənni. Tenor artist.

TENT (ID - 38577)

[ing.] Günəş və yağışdan qorunmaq üçün parusin örtük. Avtomaşının tenti.

TEOLOGİYA (ID - 38578)

is. [yun.] İlahiyyat, din elmi.

TEOREM (ID - 38579)

[yun. theorema - fikirləşirəm] Düzgün sübutlarla müəyyən edilən riyazi müddəa. Teoremi sübut etmək. Pifaqor teoremi.

TEPLOXOD (ID - 38580)

[rus.] Daxili yanacaq mühərriki ilə hərəkətə gətirilən gəmi.

TEPLOVOZ (ID - 38581)

[rus.] Daxili yanacaq mühərriki ilə hərəkətə gətirilən lokomotiv. Teplovoz sürmək.

TERAPEVT (ID - 38582)

[yun. therapeutes - xəstəyə qulluq edən] Daxili xəstəliklər mütəxəssisi olan həkim, can həkimi.

TERAPİYA (ID - 38583)

[yun. therapeia - qulluq etmə, müalicə] Təbabətin, daxili xəstəlikləri öyrənməklə məşğul olan sahəsi və onların dərmanlar və qeyri-cərrahi vasitələrlə müalicəsi.

TERMİN (ID - 38584)

[lat. terminus - hədd, sərhəd]
Elm, texnika, incəsənət və s. müəyyən ixtisas sahəsinə aid anlayışı dəqiq ifadə edən söz (və ya söz birləşməsi); istilah.
Məntiqdə: hökmün tərkib elementi (subyekt və predikat).

TERMİNATOR (ID - 38585)

is. [lat.] İşıqla kölgənin sərhədi.

Bu səhifə 74 dəfə baxılıb

ugur_200x200.gif
language_dom2.gif
qalaktika_200x200.gif
nizami-hadi-be-oglum.gif
elbite_300x100_tibb.gif
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
Fonetik təhlil. MİQ. Azərbaycan dili
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
MIQ-e hazirliq. Testler Beshliyi - 4 . Azerbaycan dili.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 3.
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Azərbaycan dili. Hansı sözdə kar tələffüz olunan cingiltili samit var?
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Muellimlerin İse Qebulu hazirligi. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 2.
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Sözlərdən biri incə, qapalı, dodaqlanmayan sait uzun tələffüz olunur?
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Müəllimlərin İşə Qəbulu hazırlıq. Azərbaycan dili. Testlər beşliyi - 1.
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Geosinklinalın inkişafının dördüncü mərhələsinə aid olan fikir hansıdır?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
Hansı birləşmələrdə birinci tərəfinin son samiti cingiltili tələffüz olunmur?
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
Azərbaycan dili. Vurğusu ilk hecaya düşən əsl Azərbaycan sözlərini seçin (Testin izahı)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin, Hindistan və Yaponiya)
İngiltərə ilə Çin hökuməti arasında 1842 – ci ildə imzalanmış müqavilə: (Çin,...
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Platforma haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Cografiya 7 sinif
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Rusiya bütün Qafqazın işğalını başa çatdırdı (Ümumi tarix) (Qafqaz və Türk dünyası)
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Cografiya. 7 sinif. Hansı hadisə Mezozoy erasında baş vermişdir?
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır? Coğrafiya. 7 sinif.
Şimal mülayim işıqlanma qurşağının cənub sərhədi üçün doğru fikir hansıdır?...
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı idi. Azərb. tarixi
Ərəb ağalığı dövründə Azərbaycanda torpaqdan istifadəyə görə alınan vergi hansı...
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə düzənlikdir
Cənubi Amerikanın relyefi üçün xarakterik deyil : Qərbi dağlıq, şərq hissəsi isə...
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni sahəsidir.
Fikirlərdən hansı doğrudur: Relyefi öyrənən elm geomorfologiya fiziki coğrafiyanın yeni...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə sədaqət əsas ...
Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonrakı dövrdə çar rejiminə...
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qədim Misirə aid deyil. (Qədim dunya tarixi.)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Qütb parıltısının baş verdiyi ərazi hansıdır? (Cografiya. Test - 13)
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan tarixi
Rus hərbi gəmilərinə Bosfor və Dardanel boğazlarından keçmək hüququ verildi: Azərbaycan...
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Daxili planetlərə aid olmayan xüsusiyyət
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki hecaların üzərinə keçə bilər?
Azərbaycan dili. Vurğusu son hecaya deşən bəzi sözlərdə nə zaman vurğu əvvəlki...
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Coğrafiya. H.Z. Şirvaninin tədqiq etdiyi ərazilərdən deyil:
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycan dili. Hansı sözlərin tələffüzü zamanı açıq sait qapalı saitə keçir?
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Azərbaycanda əhalinin İslam dinini asanlıqla qəbul etməsinin səbəbıərindən biri:
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrlərdə uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II Konstantinlə görüş...
Cavanşirin hökmdarlıq dövrünə aiddir: Kadisiyyə döyüşü, Ktesifon döyüşü,II...
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Sasani ağalığı dövründə Albaniyada İrsi torpaq sahibliyi adlanırdı:
Bağla