Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 2

Abad məclis aşığından bəllidir.

Atalar sözü ID - 3

Abadan kənd tüstüsündən bəlli olar.

Atalar sözü ID - 4

Abbas Abbasdan, Abbas da kor Abbasdan.

Atalar sözü ID - 5

Abbasını bəyənməyən beş şahı çıxardar.

Atalar sözü ID - 6

Abdal at mindi, özün bəy sandı.

Atalar sözü ID - 7

Abdal düyündən, uşaq oyundan usanmaz.

Atalar sözü ID - 8

Abır istəsən çox demə, sağlıq istəsən çox yemə.

Atalar sözü ID - 9

Abır harda, çörək orda.

Atalar sözü ID - 10

Abır-həya olan yerdə bərəkət də olar.

Atalar sözü ID - 11

Abırlı abrından qorxar, abırsız nədən qorxar?!

Atalar sözü ID - 12

Ac acı aldı, acdan ləlöyün törədi.

Atalar sözü ID - 13

Ac acı dalayar, tox toxu yalayar.

Atalar sözü ID - 14

Ac adam özünü oda vurar.

Atalar sözü ID - 15

Ac adamı qurd yeməz.

Atalar sözü ID - 16

Ac ayı oynamaz.

Atalar sözü ID - 17

Ac deyər doymaram, tox deyər acmaram.

Atalar sözü ID - 18

Ac doğrayar, tox yeyər.

Atalar sözü ID - 19

Ac donuz darıdan çıxmaz.

Atalar sözü ID - 20

Ac elə bilər hamı acdır, tox elə bilər hamı toxdur.

Atalar sözü ID - 21

Ac əlinə düşəni yeyər, tox ağzına gələni deyər.

Atalar sözü ID - 22

Ac hara, paxaç hara.

Atalar sözü ID - 23

Ac it gəlmiş, tox itin yanm yalıyır.

Atalar sözü ID - 24

Ac qarına bir nəfər, nəğmə oxurmu məgər?!

Atalar sözü ID - 25

Ac qatıq istəməz, yuxulu yastıq.

Atalar sözü ID - 26

Ac qılınca çapar.

Atalar sözü ID - 27

Ac qudurğan olar, çılpaq oynağan.

Atalar sözü ID - 28

Ac qurd sürünün ortasına girər.

Atalar sözü ID - 29

Ac nə yeməz? Tox nə deməz?

Atalar sözü ID - 30

Ac saxla, yalavac saxla, yaxşı saxla.

Atalar sözü ID - 31

Ac toyuq yuxusunda darı görər.

Atalar sözü ID - 32

Ac - yanından qaç!

Atalar sözü ID - 33

Aca doqquz yorğan bürüyüblər, genə yuxulaya bilməyib.

Atalar sözü ID - 34

Aca nə halal, nə haram?!

Atalar sözü ID - 35

Acam, quyruq acıyam, bağır-öpkə acı deyiləm.

Atalar sözü ID - 36

Acdan ummaq olmaz.

Atalar sözü ID - 37

Acı dindirmə, toxu tərpətmə.

Atalar sözü ID - 38

Acın andı and olmaz.

Atalar sözü ID - 39

Acın gözü çörək təknəsində olar.

Atalar sözü ID - 40

Acın imanı olmaz, toxun amanı.

Atalar sözü ID - 41

Acın qarnı doyar, gözü doymaz.

Atalar sözü ID - 42

Acın qursağında çörək dayanmaz.

Atalar sözü ID - 43

Acın zəhləsi sudan gedər.

Atalar sözü ID - 44

Acından dəyirmana baxır, kibirliyindən şahıd almır.

Atalar sözü ID - 45

Acla əcəli gələn söyləşər.

Atalar sözü ID - 46

Aclığında eldən yeyər, toxluğunda eldən deyər.

Atalar sözü ID - 47

Aclıq adama oyun öyrədər.

Atalar sözü ID - 48

Aclıq ayıya darayı oxudar.

Atalar sözü ID - 49

Aclıq bir il gedər, minnət min il.

Atalar sözü ID - 50

Aclıq sofiliyi pozar.

Atalar sözü ID - 51

Aclıq yavanlıq istəməz, yuxu da yastıq.

Bu səhifə dəfə baxılıb

......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed