Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 52

Aclıqda darı çörəyi halvadan şirin olar.

Atalar sözü ID - 53

Aclıqdan kimsə ölməz, ölən toxluqdan ölər.

Atalar sözü ID - 54

Aclıqdan quduranı saxlamaq olar, toxluqdan quduranı saxlamaq olmaz.

Atalar sözü ID - 55

Acı danışan şirin söz eşitməz.

Atalar sözü ID - 56

Acını dadmayan şirini bilməz.

Atalar sözü ID - 57

Acıq gələr üz saralar, acıq gedər üz qaralar.

Atalar sözü ID - 58

Acıqla iş görən zərərin çəkər.

Atalar sözü ID - 59

Acıqlı başda ağıl olmaz.

Atalar sözü ID - 60

Acıqlı dilənçinin torbası boş qalar.

Atalar sözü ID - 61

Acıqlı qalxan ziyanlı oturar.

Atalar sözü ID - 62

Acıqnan dövlət yola getməz.

Atalar sözü ID - 63

Açaram sandığı, tökərəm pambığı.

Atalar sözü ID - 64

Açıq qaba it dəyər.

Atalar sözü ID - 65

Açılmamış süfTənin bir eybi var, açılmışın min.

Atalar sözü ID - 66

Ad adamı bəzəməz, adam adı bəzəyər.

Atalar sözü ID - 67

Adı gözəl olanın özü də gözəl olar.

Atalar sözü ID - 68

Adımı güvəc qoy, amma ocaq üstə qoyma.

Atalar sözü ID - 69

Adımı sənə qoyum, səni yana-yana qoyum.

Atalar sözü ID - 70

Adın nədir - Daşdəmir, yumşalısan, yumşalı.

Atalar sözü ID - 71

Adam adamdı olmasa da pulu, eşşək eşşəkdi olmasa da çulu.

Atalar sözü ID - 72

Adam adamın şeytanıdı.

Atalar sözü ID - 73

Adam adıyla tanınar.

Atalar sözü ID - 74

Adam aşını-işini bilməlidir.

Atalar sözü ID - 75

Adam ağzından söz, qazan altından köz.

Atalar sözü ID - 76

Adam hər düşməndən bir ağıl öyrənər.

Atalar sözü ID - 77

Adam min acını udar bir şirinin xatirinə.

Atalar sözü ID - 78

Adam olana bir söz yetər.

Atalar sözü ID - 79

Adam öz-özünə eliyəni el yığıla eliyə bilməz.

Atalar sözü ID - 80

Adam var - adamların naxşıdı, adam var - eşşək ondan yaxşıdı.

Atalar sözü ID - 81

Adam var gözdən qızar, adam var sözdən qızar.

Atalar sözü ID - 82

Adam yanıla-yanıla öyrənir.

Atalar sözü ID - 83

Adamı dindir, sonra qiymətin ver.

Atalar sözü ID - 84

Adamı qılınc öldürməz, tənəli söz öldürər.

Atalar sözü ID - 85

Adamı söz, kababı köz yandırar.

Atalar sözü ID - 86

Adamı tanıyan qurd yesin.

Atalar sözü ID - 87

Adamın adı çıxınca canı çıxsa yaxşıdır.

Atalar sözü ID - 88

Adamın axır günü gərək xoş olsun.

Atalar sözü ID - 89

Adamın ayağından çəkən çox olar.

Atalar sözü ID - 90

Adamın başına nə gəlsə dilindəndir.

Atalar sözü ID - 91

Adamın dəlisi daşa güc elər, öküzün dəlisi - başa.

Atalar sözü ID - 92

Adamın dinməzindən yaramaz koxa tikdilər.

Atalar sözü ID - 93

Adamın düşməni - öz dili.

Atalar sözü ID - 94

Adamın öz əli, öz kisəsi.

Atalar sözü ID - 95

Adamın üzünə baxarlar, halın xəbər alarlar.

Atalar sözü ID - 96

Adət qanun deyil, amma qanun qədər hökmü var.

Atalar sözü ID - 97

Adilin qəzəbindən qorxmaq gərək, zalımın sükutundan.

Atalar sözü ID - 98

Ağ ağça qara gün üçündü.

Atalar sözü ID - 99

Ağ atla cahil ağaya qulluq eləmə.

Atalar sözü ID - 100

Ağ divara hansı rəng çəksən tutar.

Atalar sözü ID - 101

Ağ evi görəndə qara evi yaddan çıxartma.

Bu səhifə 380 dəfə baxılıb

first box will be shown second NOT

Bağla
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
..................