Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 52

Aclıqda darı çörəyi halvadan şirin olar.

Atalar sözü ID - 53

Aclıqdan kimsə ölməz, ölən toxluqdan ölər.

Atalar sözü ID - 54

Aclıqdan quduranı saxlamaq olar, toxluqdan quduranı saxlamaq olmaz.

Atalar sözü ID - 55

Acı danışan şirin söz eşitməz.

Atalar sözü ID - 56

Acını dadmayan şirini bilməz.

Atalar sözü ID - 57

Acıq gələr üz saralar, acıq gedər üz qaralar.

Atalar sözü ID - 58

Acıqla iş görən zərərin çəkər.

Atalar sözü ID - 59

Acıqlı başda ağıl olmaz.

Atalar sözü ID - 60

Acıqlı dilənçinin torbası boş qalar.

Atalar sözü ID - 61

Acıqlı qalxan ziyanlı oturar.

Atalar sözü ID - 62

Acıqnan dövlət yola getməz.

Atalar sözü ID - 63

Açaram sandığı, tökərəm pambığı.

Atalar sözü ID - 64

Açıq qaba it dəyər.

Atalar sözü ID - 65

Açılmamış süfTənin bir eybi var, açılmışın min.

Atalar sözü ID - 66

Ad adamı bəzəməz, adam adı bəzəyər.

Atalar sözü ID - 67

Adı gözəl olanın özü də gözəl olar.

Atalar sözü ID - 68

Adımı güvəc qoy, amma ocaq üstə qoyma.

Atalar sözü ID - 69

Adımı sənə qoyum, səni yana-yana qoyum.

Atalar sözü ID - 70

Adın nədir - Daşdəmir, yumşalısan, yumşalı.

Atalar sözü ID - 71

Adam adamdı olmasa da pulu, eşşək eşşəkdi olmasa da çulu.

Atalar sözü ID - 72

Adam adamın şeytanıdı.

Atalar sözü ID - 73

Adam adıyla tanınar.

Atalar sözü ID - 74

Adam aşını-işini bilməlidir.

Atalar sözü ID - 75

Adam ağzından söz, qazan altından köz.

Atalar sözü ID - 76

Adam hər düşməndən bir ağıl öyrənər.

Atalar sözü ID - 77

Adam min acını udar bir şirinin xatirinə.

Atalar sözü ID - 78

Adam olana bir söz yetər.

Atalar sözü ID - 79

Adam öz-özünə eliyəni el yığıla eliyə bilməz.

Atalar sözü ID - 80

Adam var - adamların naxşıdı, adam var - eşşək ondan yaxşıdı.

Atalar sözü ID - 81

Adam var gözdən qızar, adam var sözdən qızar.

Atalar sözü ID - 82

Adam yanıla-yanıla öyrənir.

Atalar sözü ID - 83

Adamı dindir, sonra qiymətin ver.

Atalar sözü ID - 84

Adamı qılınc öldürməz, tənəli söz öldürər.

Atalar sözü ID - 85

Adamı söz, kababı köz yandırar.

Atalar sözü ID - 86

Adamı tanıyan qurd yesin.

Atalar sözü ID - 87

Adamın adı çıxınca canı çıxsa yaxşıdır.

Atalar sözü ID - 88

Adamın axır günü gərək xoş olsun.

Atalar sözü ID - 89

Adamın ayağından çəkən çox olar.

Atalar sözü ID - 90

Adamın başına nə gəlsə dilindəndir.

Atalar sözü ID - 91

Adamın dəlisi daşa güc elər, öküzün dəlisi - başa.

Atalar sözü ID - 92

Adamın dinməzindən yaramaz koxa tikdilər.

Atalar sözü ID - 93

Adamın düşməni - öz dili.

Atalar sözü ID - 94

Adamın öz əli, öz kisəsi.

Atalar sözü ID - 95

Adamın üzünə baxarlar, halın xəbər alarlar.

Atalar sözü ID - 96

Adət qanun deyil, amma qanun qədər hökmü var.

Atalar sözü ID - 97

Adilin qəzəbindən qorxmaq gərək, zalımın sükutundan.

Atalar sözü ID - 98

Ağ ağça qara gün üçündü.

Atalar sözü ID - 99

Ağ atla cahil ağaya qulluq eləmə.

Atalar sözü ID - 100

Ağ divara hansı rəng çəksən tutar.

Atalar sözü ID - 101

Ağ evi görəndə qara evi yaddan çıxartma.

Bu səhifə 380 dəfə baxılıb