ZE+education...

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 302

Ana kimi yar olmaz - vətən kimi dövlət-var.

Atalar sözü ID - 303

Ana uşağa aş gətirər, analıq yaş.

Atalar sözü ID - 304

Anadan əziz yenə anadır.

Atalar sözü ID - 305

Analı qızın özü böyüyər, anasız qızın sözü.

Atalar sözü ID - 306

Analı quzu - xınalı quzu.

Atalar sözü ID - 307

Anam doğub, bacıma güc düşüb.

Atalar sözü ID - 308

Anam elə çox bilir, kündəni xırda tökür, Atam elə az bilir, ikisini birdən bükür.

Atalar sözü ID - 309

Ananın ərköyün oğlu hambal olar.

Atalar sözü ID - 310

Ananın səbri tükənməz olur.

Atalar sözü ID - 311

Anası çıxan ağacı qızı budaq-budaq gəzər.

Atalar sözü ID - 312

Anasına bax qızını al, qırağına bax bezini al.

Atalar sözü ID - 313

Anasından ayrı düşən quzunu qurd yeyər.

Atalar sözü ID - 314

Anasından qabaq düşən qulunu qurd yeyər.

Atalar sözü ID - 315

Anasızın gördüyü iş danlaqsız bitməz.

Atalar sözü ID - 316

Andın iki başı olur.

Atalar sözü ID - 317

Andına inanıram, xoruzun da quyruğu görünür.

Atalar sözü ID - 318

Anladıq - yel dəyirmanı, bəs bunun suyu hanı?

Atalar sözü ID - 319

Anlamaza hörmət elərsən, deyər: məndən qorxdu.

Atalar sözü ID - 320

Anlayan özü qanar, anlamayana yüz qandır.

Atalar sözü ID - 321

Anlayana da can qurban, anlamayana da, dad yarımçıq əlindən.

Atalar sözü ID - 322

Anlayana qul ol, anlamayana ağa da olma.

Atalar sözü ID - 323

Anlayana milçək sazdır, anlamayana zurna da azdır.

Atalar sözü ID - 324

Ara sözü ev yıxar.

Atalar sözü ID - 325

Arada ala çatı olmasa, qurd qoyunla otlayar.

Atalar sözü ID - 326

Aralıq atı, kor fatı.

Atalar sözü ID - 327

Aralıq malı arada yeyilər.

Atalar sözü ID - 328

Araba aşandan sonra yol göstərən çox olar.

Atalar sözü ID - 329

Arabaçı atı gözündən qocalar.

Atalar sözü ID - 330

Aranda tutdan oldum, dağda qurutdan.

Atalar sözü ID - 331

Aranın dağı sağ olsun, qarlı da olar, qarsız da.

Atalar sözü ID - 332

Araz axır, gözün baxır.

Atalar sözü ID - 333

Araz, altını da bilirəm, üstünü də.

Atalar sözü ID - 334

Araz aşığındandı, Kür topuğundan.

Atalar sözü ID - 335

Ardınca padşahın da söylərlər.

Atalar sözü ID - 336

Arx həmişə çınqıl gətirməz.

Atalar sözü ID - 337

Arxa su gələnəcən qurbağanın canı çıxar.

Atalar sözü ID - 338

Arxa su gəlib, umud var bir də gəlsin.

Atalar sözü ID - 339

Arxlar axır çay olur.

Atalar sözü ID - 340

Arxadan vuran namərddir.

Atalar sözü ID - 341

Arxalı köpək qurd basar.

Atalar sözü ID - 342

Arxalıya arxa olma - yamaq sayarlar, Arxasıza arxa ol - dayaq sayarlar.

Atalar sözü ID - 343

Arxanı kürkə öyrətmə.

Atalar sözü ID - 344

Arı qəhrin çəkməyən balın qədrini bilməz.

Atalar sözü ID - 345

Arı şirəyə dolanar.

Atalar sözü ID - 346

Arının tikanın gördüm, balından əl çəkdim.

Atalar sözü ID - 347

Arığa batman da yükdür.

Atalar sözü ID - 348

Arıq it öz kəndinin şiridir.

Atalar sözü ID - 349

Arif adam tərif istəməz.

Atalar sözü ID - 350

Arifə bircə işarə də bəsdir.

Atalar sözü ID - 351

Armud özgənin, eşşək kirayə.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Söz birləşmələri. Söz birləşmələrin növləri. Söz birləşmələrin təsnifatı. Təyini sözbirləşmələri
Söz birləşmələri. Söz birləşmələrin növləri. Söz birləşmələrin təsnifatı....
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Miqrasiya. Miqrasiya növləri. İmmiqrantlar. Emiqrantlar.
Miqrasiya. Miqrasiya növləri. İmmiqrantlar. Emiqrantlar.
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Söz birləşmələri. Söz birləşmələrin növləri. Söz birləşmələrin təsnifatı. Təyini sözbirləşmələri
Söz birləşmələri. Söz birləşmələrin növləri. Söz birləşmələrin təsnifatı....
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yeni video
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Yeni video
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya

İzahlı video testlərə keç