1
İzahlı lüğət - I hərfi ilə başlayanlar - H. 2
ZE+education
kitab_satishi+

İzahlı lüğət

IQTISADIYYAT (ID - 18599)

is. [ər. “iqtisad” dan]
Hər hansı bir ictimai quruluşun, cəmiyyətin istehsal qüvvələrinin inkişafına uyğun olan istehsal münasibətlərinin məcmusu. İqtisadiyyatımızın durmadan tərəqqisi mədəniyyətimizin misilsiz yüksəlməsinə...

ILIQLATMAQ (ID - 18681)

f Azca qızdırmaq, istilətmək, ilıq hala gətirmək.

ILIQLIQ (ID - 18682)

is. İlıq şeyin halı; hərarətcə mülayimlik, azca istilik. Yağış mövsümü hələ başlamamışdı. Istilər çəkilmişdi, lakin havada xoş bir ilıqlıq var idi. Çəmənzəminli.

ILIQTƏHƏR (ID - 18683)

sif Azacıq isti, ilıq halda olan.

ILINMA (ID - 18684)

“İlınmaq” dan f.is.

ILINMAQ (ID - 18685)

f. dan. 1. İlıqlaşmaq, azacıq qızmaq. İlıq bişmək (yumurta).

ILITMA (ID - 18686)

“İlıtmaq” dan f.is.

ILITMAQ (ID - 18687)

f. dan. Azacıq qızdırmaq, ilıq eləmək. Maya suyu ilıtdı, dolçanı doldurdu. S.Rəhimov.

ILIK (ID - 18688)

is. 1. İnsanın, həmçinin onurğalı heyvanların sümüyü içərisində olan yağaoxşar yumşaq maddə. [Rizvanın] iliklərində buz kimi bir uçunma gəzməyə başladı. S.Rəhimov.
məc. Təşbehlərdə: ağ, zərif, lətif. ..Leylək də...

ILIKLI (ID - 18689)

sif İçində ilik olan. Ilikli sümük.

ILIKSIZ (ID - 18690)

sif İçində ilik olmayan. Iliksiz sümük.

ILIM-ILIM (ID - 18691)

ilim-ilim itmək, ilim-ilim getmək - tamamilə yox olmaq, yoxa çıxmaq, izsiz itmək. Göy üzü kilim-kilim; Yar itdi ilim-ilim; Kəsin düşmən dilini; Doğrayın dilim-dilim. (Bayatı). Laçın seydgaha qılanda güzar; Ilim-ilim itər bayquş,...

ILINMƏ (ID - 18692)

“İlinmək” dən f.is.

ILINMƏK (ID - 18693)

f. məh. Azca qızmaq, ilıq olmaq. Yazda çayın suyu ilinir.

ILIŞDIRILMƏ (ID - 18694)

“İlişdirilmək” dən f.is.

ILIŞDIRILMƏK (ID - 18695)

məch. 1. İlişik hala salınmaq, taxılmaq, keçirilmək, bənd edilmək.
2. məc. Bərk vurulmaq, çəkilmək.

ILIŞDIRMƏ (ID - 18696)

“İlişdirmək” dən f.is.

ILIŞDIRMƏK (ID - 18697)

f. 1. Bir şeyi başqa bir şeyə keçirib bənd etmək, taxmaq; bir şeyi çəngəl, mıx, düymə və s. bu kimi şeylərlə tutdurmaq. Hacı Aslan çuxasının ətəklərini qurşağına ilişdirib, qoçu dəstəsinin qabağında o tərəf-bu tərəfə...

ILIŞIK (ID - 18698)

1. sif. Düyün, pırtlaşıq, ilişmiş şeyin halı. Ilişik ip. Ilişik məftil. // İs. mənasında. Bayaqdan yazıq qadın neçə dəfə məftili ilişikdən qurtarıb. Mir Cəlal.
məc. Dolaşıq, qarışıq. Ilişik fikirlər.
is. Münasibət,...

IMDADSIZ (ID - 18773)

sif. Köməksiz, yardımsız. Imdadsız qalmaq - köməksiz qalmaq, tək qalmaq, əli heç kəsə çatmamaq.

IMDADSIZLIQ (ID - 18774)

is. Köməksizlik, çarəsizlik.

IMDI (ID - 18775)

bax indi. Bu çərxi-fələk tərsinə dövran edir imdi. M.Ə.Sabir. [Sabbah:] Saqın, imdi sizə verməm sevgili Xəyyamı. H.Cavid. ImdIcə bax indicə.

IMƏCI (ID - 18776)

is. İməcilikdə iştirak edən adam. Həyətdə iri palazlar döşəmiş, iməcilər çağırmışdı. A.Şaiq. □ Iməci olmaq - birinə kömək etmək məqsədi ilə görülən faydalı işdə iştirak etmək. [Ballının] bildirə kimi atası kəndin...

IMƏCILIK (ID - 18777)

is. Könüllü olaraq və zəhmət haqqı almadan ictimai-faydalı bir işi, tapşırığı kollektiv surətdə, elliklə yerinə yetirmə. Bu iməcilik böyük bir əmək bayramına dönmüşdü. Burada hər millətdən çalışan vardı. B.Talıblı....

IMƏK (ID - 18778)

iməyə düşmək - iməkləməyə başlamaq. Iməyə düşən uşaq .. yəhərin qaşından tutdu. S.Rəhimov.

IMƏKLƏMƏ (ID - 18779)

“İməkləmək” dən f.is.

IMƏKLƏMƏK (ID - 18780)

f Əllər və dizlər üzərində hərəkət etmək. Nə isə, vaxt yetişdi, gərək uşaq iməkləsin, yerisin, gülsün, danışsın, şad olsun.. N.Nərimanov. [Atakişi:] Ay sənə qurban inəklər; Bu balam haçan iməklər. Cabbarlı. Əllərin...

IMƏKLƏTMƏ (ID - 18781)

“İməklətmək” dən f.is.

IMƏKLƏTMƏK (ID - 18782)

f Uşağın iməkləməsinə kömək etmək, iməkləməyə öyrətmək.

IMHA (ID - 18783)

is. [ər.] Məhv etmə, tələf etmə. Bunların içindəki müzürr mikrobların imhası üçün oralar hər gün .. dezinfeksiya olunaraq, son dərəcə pak və təmiz saxlanmaqdadır.. T.Ş.Simurq.

IMIC (ID - 18784)

is. [iing.] 1. Fikri surət, fikri təsəvvür.
2. Rəmz, simvol.

IMIR (ID - 18785)

is. məh. Şah arı.

IMIRÇIMƏ (ID - 18786)

“İmirçimək” dən f.is.

IMIRÇIMƏK (ID - 18787)

f dan. İylənmək, xarab olmağa başlamaq, turşumaq, ağırlaşmaq. Qatıq imirçiyib. Pendir imirçiyib.

IMIRÇIMIŞ (ID - 18788)

f.sif. dan. Ağırlaşmış, xarab olmuş, turşumuş, iylənmiş. Imirçimiş yağ.

IMIŞ (ID - 18789)

Qoşulduğu sözü keçmiş zamana bağlayaraq ona rəvayət mənası verən bağlama. Şəhər çox böyük imiş. Onun qisməti belə imiş. - Hər kəs [Zeynala] adi bir idarə məmuru kimi baxır imiş. S.Hüseyn. Məmmədquluzadənin təsvirinə...

IMITASIYA (ID - 18790)

[lat.] 1. Oxşatma, bənzətmə; bir şeyin saxtasını düzəltmə. Mərmər imitasiyası (mərmərə oxşadılmış şey). Dəri imitasiyası (dəriyə oxşadılmış material).
2. mus. Musiqi motivinin bir interval yuxarı və ya aşağı olaraq...

IMKAN (ID - 18791)

is. [ər.] 1. Hər hansı şərait daxilində bir işin həyata keçirilə bilməsi, mümkünlük, mümkün olma. Nə dildə olsa olsun elm olsun xəlqi-aləmdə; Deyildir bir dilə məxsus, var hər dildə imkanı. S.Ə.Şirvani. ..Kömək etmək imkanı...

IMPORT (ID - 18810)

[ing. əsli lat.] bax idxalat.

INCƏLƏTDIRMƏ (ID - 18904)

“İncələtdirmək” dən f.vs.

INCƏLƏTMƏ (ID - 18906)

“İncələtmək” dən f.is.

INCƏLƏTMƏK (ID - 18907)

icb. Daha da incə, zərif etmək; naziklətmək.

INCƏLIK (ID - 18908)

is. 1. Zəriflik, nəfislik, qəşənglik, gözəllik. Dərinin incəliyi. Naxışın incəliyi. - Bu sənətdə işlənilən incəlik; Yalnız qadınlara məxsus nemətdir. A.Şaiq. Səni kim yaratdı böylə alyanaq; Kiçik yarpağında incəliyə bax!...

INCƏLMƏ (ID - 18909)

“İncəlmək” dən f.is.

INCƏLMƏK (ID - 18910)

f 1. Arıqlamaq, zəifləmək, üzülmək. Füzuli zülfünə bağlandı, əmma öndə incəldi; Ki, guya zəf onu həm zülfünə bir tari-mu eylər. Füzuli. Jurnal, qəzetə, hərzəvü hədyan oxumaqdan; Incəldi uşağım. M.Ə.Sabir. // Nazikləşmək,...

INCƏLTMƏ (ID - 18911)

“İncəltmək” dən fis

INCƏLTMƏK (ID - 18912)

f 1. Daha incə bir hala salmaq.
Arıqlatmaq, zəiflətmək, üzmək, incəlməsinə səbəb olmaq. Az qala ki, sənin həsrətin bizi; Incəldibən üzə, qurban olduğum. M.P.Vaqif. Ay nazənin, dərdin mənim canımı; Az qalıb incəldə, ay...

INCƏSƏNƏT (ID - 18913)

is. Obyektiv varlığın bədii surətlərdə yaradıcı surətdə əks etdirilməsi, bədii yaradıcılıq fəaliyyəti, gözəl sənətlər, nəfis sənətlər. Incəsənət əsərləri. XIX əsr incəsənəti. Incəsənət muzeyi. Incəsənət xadimləri....

INCƏVARA (ID - 18914)

ara s. məh. Yaxşı ki, xoşbəxtlikdən. Dedim ki, pristava xəbər verəcək, .. incəvara, olmadı. S.Rəhimov. Bu hiyləgər hərif incəvara, köhnə adamları aldada bilirdi.. E.Sultanov.

INCI (ID - 18915)

is. 1. Bəzi molyuskların balıq-qulaqlarından çıxarılan ağ və ya çəhrayı (nadir hallarda qara) rəngli dənələr şəklində qiymətli sədəf maddəsi; mirvari, dürr. // Həmin maddədən hazırlanan qiymətli qadın bəzəyi (muncuq). Nə...

Bu səhifə 7 dəfə baxılıb

....
ugur_200x200.gif
ld.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif