Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 543

Babam mənə kor deyib, gəlib gedəni vur deyib!

Atalar sözü ID - 544

Bablı babın tapmasa, günü ah-vaynan keçər.

Atalar sözü ID - 545

Bacanaq bacanağı görəndə qaşınma tutar.

Atalar sözü ID - 546

Bağ olmayan yerdə böyürtkən özünü bağ çağırar.

Atalar sözü ID - 547

Bağ sahibsiz olmaz.

Atalar sözü ID - 548

Bağ salan barın yeyər.

Atalar sözü ID - 549

Bağ vaxtı bağbanın qulağı ağır eşidər.

Atalar sözü ID - 550

Bağa bax üzüm olsun, yeməyə üzün olsun.

Atalar sözü ID - 551

Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar.

Atalar sözü ID - 552

Bağban bağban olsa, neyləyir bağ divarı?!

Atalar sözü ID - 553

Bağban tələsər, armud vaxtında yetişər.

Atalar sözü ID - 554

Bağbanın könlü olsa, nə gəlib bağda paya?!

Atalar sözü ID - 555

Bağda ərik var idi, salam-məlik var idi, Bağdan ərik qurtardı, salam-məlik qurtardı.

Atalar sözü ID - 556

Bağı bağban yeyər, qoyunu çoban.

Atalar sözü ID - 557

Bağı ver bağbana, yarısın yesə də.

Atalar sözü ID - 558

Bağlı bağını qıydı, bağban salxım qıymadı.

Atalar sözü ID - 559

Bağa qınından çıxdı, daha qının bəyənmədi.

Atalar sözü ID - 560

Bağa özün çəkə bilməz, evin dalına alar.

Atalar sözü ID - 561

Bağanı ya öldür, ya dalısı üstə qoy.

Atalar sözü ID - 562

Bahalıqda çörəyin əsirgəyən ucuzluqda yalqız qalar.

Atalar sözü ID - 563

Baxma deyənə, bax dediyinə.

Atalar sözü ID - 564

Baxmaq kirayə istəməz.

Atalar sözü ID - 565

Baxmaqla öyrənmək olsa, itdən qəssab olardı.

Atalar sözü ID - 566

Bal tutan barmaq yalar.

Atalar sözü ID - 567

Bal verən çiçəyi arı tanıyar.

Atalar sözü ID - 568

Bal yedin, bəlaya düşdün.

Atalar sözü ID - 569

Bal yeyib, bəlasını çəkir.

Atalar sözü ID - 570

Balını ye, arısını soruşma.

Atalar sözü ID - 571

Bala baldan şirindir.

Atalar sözü ID - 572

Bala quşun ağzı böyük olar.

Atalar sözü ID - 573

Balalı qarğa bal yeməz.

Atalar sözü ID - 574

Balalı qarğaya yem yoxdu.

Atalar sözü ID - 575

Baldızım - çuvaldızım, hərdən gələr, sancar, gedər.

Atalar sözü ID - 576

Balığı haçan tutsan təzədir.

Atalar sözü ID - 577

Balığı ya öldürdün, ya sudan qırağa qoydun.

Atalar sözü ID - 578

Balığın dirisi də suda, ölüsü də.

Atalar sözü ID - 579

Balıq balığı udmasa - dəryanı balıq tutar.

Atalar sözü ID - 580

Balıq başdan iylənər.

Atalar sözü ID - 581

Balıq sudaykən sövda olmaz.

Atalar sözü ID - 582

Balıq suya çəkər.

Atalar sözü ID - 583

Balıq tutan suyu bulanıq istər.

Atalar sözü ID - 584

Balta ağac kəsməzdi, sapı ağac olmasaydı.

Atalar sözü ID - 585

Baltada varsa, sapında da var.

Atalar sözü ID - 586

Baltanı dibdən vurmazlar.

Atalar sözü ID - 587

Baltanı qızıldan elərsən, gedər odunun yanına düşər.

Atalar sözü ID - 588

Bar verən ağacı kəsməzlər.

Atalar sözü ID - 589

Barlı ağaca daş atarlar.

Atalar sözü ID - 590

Barlı ağacın başına dolanarlar.

Atalar sözü ID - 591

Barsız ağaca daş atmazlar.

Atalar sözü ID - 592

Barıt ilə odun dostluğu olmaz.

Bu səhifə dəfə baxılıb

......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed