Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 2324

Kömürçünün evinə girən üzü qara çıxar.

Atalar sözü ID - 2325

Kömürçünün qaralmaqdan nə arı?!

Atalar sözü ID - 2326

Könlü balıq sevən künəsin soyuq suya qoyar.

Atalar sözü ID - 2327

Könlü yemiş istəyən dolanar tağ başına.

Atalar sözü ID - 2328

Könül bir saraya bənzər, tikməsi zor, sökməsi asan!

Atalar sözü ID - 2329

Könül bir şüşədi, sındırmaq olmaz.

Atalar sözü ID - 2330

Könül dostun tanır.

Atalar sözü ID - 2331

Könül gözdən su içər.

Atalar sözü ID - 2332

Könül sevən göyçək olar dünyada.

Atalar sözü ID - 2333

Könül sevən gözəlin nə ağı, nə qarası?

Atalar sözü ID - 2334

Könül tutan keçəldə ayıb olmaz.

Atalar sözü ID - 2335

Könüldən könülə yol var.

Atalar sözü ID - 2336

Könülə güc yoxdur.

Atalar sözü ID - 2337

Könülsüz hürən köpək sürüyə qurd gətirər.

Atalar sözü ID - 2338

Könülsüz işin axırı olmaz.

Atalar sözü ID - 2339

Köpək elə köpəkdi, xaltası qızıl olsa da.

Atalar sözü ID - 2340

Köpək itin qarnı tox gərək.

Atalar sözü ID - 2341

Köpək köpəyin dayağıdı.

Atalar sözü ID - 2342

Köpək qaya kölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidir.

Atalar sözü ID - 2343

Köpək olmuşdun, belə hürməmişdin.

Atalar sözü ID - 2344

Köpəyin ağzını kiçiklikdə yandır.

Atalar sözü ID - 2345

Köpəyin axmağı qaysavadan pay umar.

Atalar sözü ID - 2346

Köpəyin ayılanı ələ düşməz.

Atalar sözü ID - 2347

Köpəyin duası yerinə yetsə, göydən gündə sümük yağar.

Atalar sözü ID - 2348

Köpəyin könlü kəpəknən xoş olur.

Atalar sözü ID - 2349

Köpəyin qarnı tox olsa, gecə ulduza hürməz.

Atalar sözü ID - 2350

Körpünü keçincə ayıya dayı de.

Atalar sözü ID - 2351

Köşənidə danışaq, xərməndə toz qopmasın.

Atalar sözü ID - 2352

Küçə iti ev qorumaz.

Atalar sözü ID - 2353

Kül başına küllüklər, qarğalar səni dimdiklər.

Atalar sözü ID - 2354

Küldən təpə olmaz.

Atalar sözü ID - 2355

Külü ocaqdan götür.

Atalar sözü ID - 2356

Küpə girməmiş üzüm sirkə olmaz.

Atalar sözü ID - 2357

Kürdün qocalanı qoyuna gedər.

Atalar sözü ID - 2358

Kürəyə düşməyən dəmir yumşalmaz.

Atalar sözü ID - 2359

Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü.

Atalar sözü ID - 2360

Küsülü qardaş, gəl yükü çataq, yenə küsümüz küsü.

Atalar sözü ID - 2361

Küthakütnən it saxlayanın bir təhnə əppəyi gərək.

Bu səhifə dəfə baxılıb

first box will be shown second NOT

Bağla
..................