ZE+education...

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 2324

Kömürçünün evinə girən üzü qara çıxar.

Atalar sözü ID - 2325

Kömürçünün qaralmaqdan nə arı?!

Atalar sözü ID - 2326

Könlü balıq sevən künəsin soyuq suya qoyar.

Atalar sözü ID - 2327

Könlü yemiş istəyən dolanar tağ başına.

Atalar sözü ID - 2328

Könül bir saraya bənzər, tikməsi zor, sökməsi asan!

Atalar sözü ID - 2329

Könül bir şüşədi, sındırmaq olmaz.

Atalar sözü ID - 2330

Könül dostun tanır.

Atalar sözü ID - 2331

Könül gözdən su içər.

Atalar sözü ID - 2332

Könül sevən göyçək olar dünyada.

Atalar sözü ID - 2333

Könül sevən gözəlin nə ağı, nə qarası?

Atalar sözü ID - 2334

Könül tutan keçəldə ayıb olmaz.

Atalar sözü ID - 2335

Könüldən könülə yol var.

Atalar sözü ID - 2336

Könülə güc yoxdur.

Atalar sözü ID - 2337

Könülsüz hürən köpək sürüyə qurd gətirər.

Atalar sözü ID - 2338

Könülsüz işin axırı olmaz.

Atalar sözü ID - 2339

Köpək elə köpəkdi, xaltası qızıl olsa da.

Atalar sözü ID - 2340

Köpək itin qarnı tox gərək.

Atalar sözü ID - 2341

Köpək köpəyin dayağıdı.

Atalar sözü ID - 2342

Köpək qaya kölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidir.

Atalar sözü ID - 2343

Köpək olmuşdun, belə hürməmişdin.

Atalar sözü ID - 2344

Köpəyin ağzını kiçiklikdə yandır.

Atalar sözü ID - 2345

Köpəyin axmağı qaysavadan pay umar.

Atalar sözü ID - 2346

Köpəyin ayılanı ələ düşməz.

Atalar sözü ID - 2347

Köpəyin duası yerinə yetsə, göydən gündə sümük yağar.

Atalar sözü ID - 2348

Köpəyin könlü kəpəknən xoş olur.

Atalar sözü ID - 2349

Köpəyin qarnı tox olsa, gecə ulduza hürməz.

Atalar sözü ID - 2350

Körpünü keçincə ayıya dayı de.

Atalar sözü ID - 2351

Köşənidə danışaq, xərməndə toz qopmasın.

Atalar sözü ID - 2352

Küçə iti ev qorumaz.

Atalar sözü ID - 2353

Kül başına küllüklər, qarğalar səni dimdiklər.

Atalar sözü ID - 2354

Küldən təpə olmaz.

Atalar sözü ID - 2355

Külü ocaqdan götür.

Atalar sözü ID - 2356

Küpə girməmiş üzüm sirkə olmaz.

Atalar sözü ID - 2357

Kürdün qocalanı qoyuna gedər.

Atalar sözü ID - 2358

Kürəyə düşməyən dəmir yumşalmaz.

Atalar sözü ID - 2359

Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü.

Atalar sözü ID - 2360

Küsülü qardaş, gəl yükü çataq, yenə küsümüz küsü.

Atalar sözü ID - 2361

Küthakütnən it saxlayanın bir təhnə əppəyi gərək.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Testlərin izahı: Temperatur fərqi, rütubətlik, çaylar, yarımadalar, meliorasiya, ovalıqlar, dağlar
Testlərin izahı: Temperatur fərqi, rütubətlik, çaylar, yarımadalar, meliorasiya, ovalıqlar,...
Yeni video
Cənubi Azərbaycan xanlıqları. Urmiya xanlığı. Marağa xanlığı. Təbriz xanlığı. Ərdəbil xanlığı. Maku xanlığı. Qaradağ xanlığı
Cənubi Azərbaycan xanlıqları. Urmiya xanlığı. Marağa xanlığı. Təbriz xanlığı....
Yeni video
Azərbaycanda məktəb direktorları kim ola bilər? Məgər bağçalarda da pul yığılır?
Azərbaycanda məktəb direktorları kim ola bilər? Məgər bağçalarda da pul yığılır?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Qaraqoyunlu
Qaraqoyunlu
......
Bağla
Distinct error1552: Unknown column 'height' in 'field list'