Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 2173

Kabab qanlı, igid canlı.

Atalar sözü ID - 2174

Kababı köz öldürər, igidi söz.

Atalar sözü ID - 2175

Kamil insan kəlamından bəllidir.

Atalar sözü ID - 2176

Kamil kamili tanır.

Atalar sözü ID - 2177

Kar eşitdiyin, kor tutduğun buraxmaz.

Atalar sözü ID - 2178

Kar eşitməz - yaraşdırar, kor görməz - quraşdırar.

Atalar sözü ID - 2179

Kar iki dəfə gülər.

Atalar sözü ID - 2180

Kar iti qurd aparar.

Atalar sözü ID - 2181

Kar könlündəkini anlar.

Atalar sözü ID - 2182

Kar üçün iki dəfə azan verilməz.

Atalar sözü ID - 2183

Karın başına balta vurdular, dedi: bu nə taqqatuqdu.

Atalar sözü ID - 2184

Karvanın pusquda qalınca vurulmağı yaxşıdı.

Atalar sözü ID - 2185

Kasıb oğurluğa çıxdı, Ay da bir yandan çıxdı.

Atalar sözü ID - 2186

Kasıb öləndə molla xəstə olar.

Atalar sözü ID - 2187

Kasıba bazarın tulası da hürər.

Atalar sözü ID - 2188

Kasıbı dəvə üstə böv sancar.

Atalar sözü ID - 2189

Kasıbın bir oğlu oldu, o da boynu əyri.

Atalar sözü ID - 2190

Kasıbın danası dövlətlinin tayasına baxar.

Atalar sözü ID - 2191

Kasıbın əlində qoğal gülməli görsənir.

Atalar sözü ID - 2192

Kasıbın günü - itin günü.

Atalar sözü ID - 2193

Kasıbın malı başının altında gərək.

Atalar sözü ID - 2194

Kasıbın oğlu olunca dövlətlinin qulu ol.

Atalar sözü ID - 2195

Kasıbın sacı çörəyi qurtaranda qızar.

Atalar sözü ID - 2196

Kasıbın səxası şeytandandı.

Atalar sözü ID - 2197

Kasıbın sözü - yurğunun közü.

Atalar sözü ID - 2198

Kasıbın toyunda gecə qısa olar.

Atalar sözü ID - 2199

Keçəl baxar güzgüyə, adın qoyar özgəyə.

Atalar sözü ID - 2200

Keçəl başından qorxar, kor gözündən.

Atalar sözü ID - 2201

Keçəl, başını yudunmu? - Yudum da, daradım da.

Atalar sözü ID - 2202

Keçəl dərman bilsə, öz başına elər.

Atalar sözü ID - 2203

Keçəl düzün desə də, başına qapaz dəyər.

Atalar sözü ID - 2204

Keçəl gileyləndi ki, daraq bahalanıb.

Atalar sözü ID - 2205

Keçəl halva yeyər, puluna minnət.

Atalar sözü ID - 2206

Keçəl qız bəzənincə toy əldən getdi.

Atalar sözü ID - 2207

Keçəl qızım saçlı deyib ağlar.

Atalar sözü ID - 2208

Keçəl qızın nəyi var? Dəmirdən bir darağı.

Atalar sözü ID - 2209

Keçəli börkünün yanından tanıyarlar.

Atalar sözü ID - 2210

Keçəlimə baxma, baxtıma bax.

Atalar sözü ID - 2211

Keçəlin adın qoyarlar Zülfəli.

Atalar sözü ID - 2212

Keçəlin börkü düşənə qədərdir.

Atalar sözü ID - 2213

Keçəlin keçəlliyilə nə işin var, işinin keçərliyilə ol.

Atalar sözü ID - 2214

Keçəlin qazandığı başının qartmağına gedər.

Atalar sözü ID - 2215

Keçəlin tükdən acığı gələr.

Atalar sözü ID - 2216

Keçi can hayında, qəssab da piy axtarır.

Atalar sözü ID - 2217

Keçi ha yanda? Qaya ha yanda?

Atalar sözü ID - 2218

Keçi öldü, qoturu da kəsildi.

Atalar sözü ID - 2219

Keçi suyu bağıra-bağıra keçər.

Atalar sözü ID - 2220

Keçi sürünün qabağında gəlsə də, "qoyun gəldi" deyirlər.

Atalar sözü ID - 2221

Keçini keçi ayağından asarlar, qoyunu qoyun.

Atalar sözü ID - 2222

Keçinin əcəli çatanda çobanın dəyənəyinə sürtüşər.

Bu səhifə dəfə baxılıb

first box will be shown second NOT

Bağla
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
..................