ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 2223

Keçinin qoturu gedər bulağın gözündən su içər.

Atalar sözü ID - 2224

Keçən günə gün çatmaz, calasan günü günə.

Atalar sözü ID - 2225

Keçən xırmanları sovurma.

Atalar sözü ID - 2226

Keçən keçdi, gələn günün xeyir olsun.

Atalar sözü ID - 2227

Keçən keçdi, vay gələcək dərdinə.

Atalar sözü ID - 2228

Keçənə güzəşt deyərlər.

Atalar sözü ID - 2229

Keçər bu dövran, sənə də qalmaz.

Atalar sözü ID - 2230

Keçmə namərd körpüsündən, qoy aparsın su səni.

Atalar sözü ID - 2232

Keşiş, belə iş?!

Atalar sözü ID - 2233

Kəklik başın quylar, qara quyruğundan xəbəri olmaz.

Atalar sözü ID - 2234

Kələk ilə gələn küləklə gedər.

Atalar sözü ID - 2235

Kəndə molla gəlib, hər kim ölür ölsün.

Atalar sözü ID - 2236

Kəndi şortusuyla tanı, qamçını şoldusuyla.

Atalar sözü ID - 2237

Kəndxudalığa hesaba gedən evinə borclu gələr.

Atalar sözü ID - 2238

Kərki olub öz tərəfüvə yonma, mişar ol iki tərəfə yon.

Atalar sözü ID - 2239

Kərməni dadır alır.

Atalar sözü ID - 2240

Kəsək atana daş atarlar.

Atalar sözü ID - 2241

Kəsək oturub daş üçün gün ağlayır.

Atalar sözü ID - 2242

Kəsənin üzün tikən ağardar.

Atalar sözü ID - 2243

Kəsilən başın teli üçün ağlamazlar.

Atalar sözü ID - 2244

Kəsilsin iki əl ki, bir başı saxlamaya.

Atalar sözü ID - 2245

Kiçik daş da baş yarar.

Atalar sözü ID - 2246

Kiçik olmayan yerdə böyük də olmaz.

Atalar sözü ID - 2247

Kiçikdən xəta, böyükdən əta.

Atalar sözü ID - 2248

Kim eşşək olar, biz ona palan olarıq.

Atalar sözü ID - 2249

Kim əkdi, kim becərdi, kim dedi bağ mənimdi.

Atalar sözü ID - 2250

Kiminin başında tac, kiminin boynunda xərac.

Atalar sözü ID - 2251

Kiminin ələyi olar, kiminin sacı.

Atalar sözü ID - 2252

Kiminin əvvəli, kiminin axırı.

Atalar sözü ID - 2253

Kimiyə bir eşşək, kimiyə min köşək.

Atalar sözü ID - 2254

Kimiyə lov, kimiyə pilov.

Atalar sözü ID - 2255

Kimsə kimsənin nəsibin yeməz.

Atalar sözü ID - 2256

Kiş-kiş ilə donuz darıdan çıxmaz.

Atalar sözü ID - 2257

Kişi kişidən qorxmaz, amma utanar.

Atalar sözü ID - 2258

Kişi öz sözünün ağası olar.

Atalar sözü ID - 2259

Kişi seldir, arvad göl.

Atalar sözü ID - 2260

Kişini tez qocaldar axşamdan yatan arvad.

Atalar sözü ID - 2261

Kişinin hörməti öz əlindədir.

Atalar sözü ID - 2262

Kişinin malı göz qabağında gərək.

Atalar sözü ID - 2263

Kişinin sözü bir olar.

Atalar sözü ID - 2264

Kişinin üzünə baxma, sözünə bax.

Atalar sözü ID - 2265

Kor atı minən şahlıq iddiası elər.

Atalar sözü ID - 2266

Kor atı minib köndələn çapır.

Atalar sözü ID - 2267

Kor atın kor da nalbəndi olar.

Atalar sözü ID - 2268

Kor atlanar öz ölkəsini çapar.

Atalar sözü ID - 2269

Kor da bilir balıq şordu.

Atalar sözü ID - 2270

Kor dəyənəyini bir dəfə itirər.

Atalar sözü ID - 2271

Kor əlifə vav deməyib.

Atalar sözü ID - 2272

Kor gözdən yaş ummazlar.

Atalar sözü ID - 2273

Kor gözün sahibinə nə faydası?!

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
......
Bağla
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Zərfin mənaca növləri. Azərbaycan dili. Dərs 39
Zərfin mənaca növləri. Azərbaycan dili. Dərs 39
Yeni video
ORFOEPİYA  NORMALARI (3-ci hissə). Q və K  hərflərinin tələffüzü.
ORFOEPİYA NORMALARI (3-ci hissə). Q və K hərflərinin tələffüzü.

İzahlı video testlərə keç