Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 2223

Keçinin qoturu gedər bulağın gözündən su içər.

Atalar sözü ID - 2224

Keçən günə gün çatmaz, calasan günü günə.

Atalar sözü ID - 2225

Keçən xırmanları sovurma.

Atalar sözü ID - 2226

Keçən keçdi, gələn günün xeyir olsun.

Atalar sözü ID - 2227

Keçən keçdi, vay gələcək dərdinə.

Atalar sözü ID - 2228

Keçənə güzəşt deyərlər.

Atalar sözü ID - 2229

Keçər bu dövran, sənə də qalmaz.

Atalar sözü ID - 2230

Keçmə namərd körpüsündən, qoy aparsın su səni.

Atalar sözü ID - 2232

Keşiş, belə iş?!

Atalar sözü ID - 2233

Kəklik başın quylar, qara quyruğundan xəbəri olmaz.

Atalar sözü ID - 2234

Kələk ilə gələn küləklə gedər.

Atalar sözü ID - 2235

Kəndə molla gəlib, hər kim ölür ölsün.

Atalar sözü ID - 2236

Kəndi şortusuyla tanı, qamçını şoldusuyla.

Atalar sözü ID - 2237

Kəndxudalığa hesaba gedən evinə borclu gələr.

Atalar sözü ID - 2238

Kərki olub öz tərəfüvə yonma, mişar ol iki tərəfə yon.

Atalar sözü ID - 2239

Kərməni dadır alır.

Atalar sözü ID - 2240

Kəsək atana daş atarlar.

Atalar sözü ID - 2241

Kəsək oturub daş üçün gün ağlayır.

Atalar sözü ID - 2242

Kəsənin üzün tikən ağardar.

Atalar sözü ID - 2243

Kəsilən başın teli üçün ağlamazlar.

Atalar sözü ID - 2244

Kəsilsin iki əl ki, bir başı saxlamaya.

Atalar sözü ID - 2245

Kiçik daş da baş yarar.

Atalar sözü ID - 2246

Kiçik olmayan yerdə böyük də olmaz.

Atalar sözü ID - 2247

Kiçikdən xəta, böyükdən əta.

Atalar sözü ID - 2248

Kim eşşək olar, biz ona palan olarıq.

Atalar sözü ID - 2249

Kim əkdi, kim becərdi, kim dedi bağ mənimdi.

Atalar sözü ID - 2250

Kiminin başında tac, kiminin boynunda xərac.

Atalar sözü ID - 2251

Kiminin ələyi olar, kiminin sacı.

Atalar sözü ID - 2252

Kiminin əvvəli, kiminin axırı.

Atalar sözü ID - 2253

Kimiyə bir eşşək, kimiyə min köşək.

Atalar sözü ID - 2254

Kimiyə lov, kimiyə pilov.

Atalar sözü ID - 2255

Kimsə kimsənin nəsibin yeməz.

Atalar sözü ID - 2256

Kiş-kiş ilə donuz darıdan çıxmaz.

Atalar sözü ID - 2257

Kişi kişidən qorxmaz, amma utanar.

Atalar sözü ID - 2258

Kişi öz sözünün ağası olar.

Atalar sözü ID - 2259

Kişi seldir, arvad göl.

Atalar sözü ID - 2260

Kişini tez qocaldar axşamdan yatan arvad.

Atalar sözü ID - 2261

Kişinin hörməti öz əlindədir.

Atalar sözü ID - 2262

Kişinin malı göz qabağında gərək.

Atalar sözü ID - 2263

Kişinin sözü bir olar.

Atalar sözü ID - 2264

Kişinin üzünə baxma, sözünə bax.

Atalar sözü ID - 2265

Kor atı minən şahlıq iddiası elər.

Atalar sözü ID - 2266

Kor atı minib köndələn çapır.

Atalar sözü ID - 2267

Kor atın kor da nalbəndi olar.

Atalar sözü ID - 2268

Kor atlanar öz ölkəsini çapar.

Atalar sözü ID - 2269

Kor da bilir balıq şordu.

Atalar sözü ID - 2270

Kor dəyənəyini bir dəfə itirər.

Atalar sözü ID - 2271

Kor əlifə vav deməyib.

Atalar sözü ID - 2272

Kor gözdən yaş ummazlar.

Atalar sözü ID - 2273

Kor gözün sahibinə nə faydası?!

Bu səhifə 12 dəfə baxılıb