ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 3724

Yaxşılıq yerdə qalmaz.

Atalar sözü ID - 3725

Yaxşını yada vermə - hayıfdı, yamanı da vermə ayıfdı.

Atalar sözü ID - 3726

Yaxşıya yanaş, yamandan uzaş.

Atalar sözü ID - 3727

Yalan olmasa, doğru yeriməz.

Atalar sözü ID - 3728

Yalan sözdə bağlanan işdə açılar.

Atalar sözü ID - 3729

Yalan tez ayaq tutar, amma yeriməz.

Atalar sözü ID - 3730

Yalan ki var, doğrunun quludur.

Atalar sözü ID - 3731

Yalançı kimdir? - Hər eşitdiyin danışan.

Atalar sözü ID - 3732

Yalançı olmasaydı doğru danışan bilinməzdi.

Atalar sözü ID - 3733

Yalançı şahidi uzaqda istər.

Atalar sözü ID - 3734

Yalançı tamahkarı aldadar.

Atalar sözü ID - 3735

Yalançılıq üz qızardar.

Atalar sözü ID - 3736

Yalançını mənzilinəcən qovarlar.

Atalar sözü ID - 3737

Yalançının evi od tutdu yandı, heç kim inanmadı.

Atalar sözü ID - 3738

Yalançının ipiynən quyuya düşən quyuda qalar.

Atalar sözü ID - 3739

Yalançının işığı yarıyacan yanar.

Atalar sözü ID - 3740

Yalançının yaddaşı olmaz.

Atalar sözü ID - 3741

Yalanın xoruzu yoxdur ki, banlasın.

Atalar sözü ID - 3742

Yalanla dünyanı gəzmək olar, amma qayıtmaq olmaz.

Atalar sözü ID - 3743

Yalavac üçün yay da borandır.

Atalar sözü ID - 3744

Yalqız quş yuva salmaz.

Atalar sözü ID - 3745

Yalvaranın tarısı olmaz.

Atalar sözü ID - 3746

Yaman atın yolu uzun olar.

Atalar sözü ID - 3747

Yaman baş yiyəsinə donuz güddürər.

Atalar sözü ID - 3748

Yaman günə səbr edən yaxşı günə tez çatar.

Atalar sözü ID - 3749

Yaman günün ömrü az olur.

Atalar sözü ID - 3750

Yaman qonşu, kor oğul: qov yanından - qadadı.

Atalar sözü ID - 3751

Yaman yerdə ot bitməz.

Atalar sözü ID - 3752

Yaman yeyənin olsun, yaman deyənin olmasın.

Atalar sözü ID - 3753

Yamanı yaman gündə.

Atalar sözü ID - 3754

Yan mənə, yanım sənə, qurbandı canım sənə.

Atalar sözü ID - 3755

Yanan öz dərdinə yanar.

Atalar sözü ID - 3756

Yanan yerdən tüstü çıxar.

Atalar sözü ID - 3757

Yanana yanmazlar.

Atalar sözü ID - 3758

Yandırdığın yovşan, ağlatdığın - dovşan.

Atalar sözü ID - 3759

Yanıq mal, hara gedirsən? - Yandırmağa.

Atalar sözü ID - 3760

Yanmayanda yanmaz, ha yellə, ha ətəklə.

Atalar sözü ID - 3761

Yanlış da bir naxışdır.

Atalar sözü ID - 3762

Yanlış hesab Bağdaddan qayıdar.

Atalar sözü ID - 3763

Yanşağı cəhənnəmə atdılar, dedi: - odunu yaşdır!

Atalar sözü ID - 3764

Yar bağı, söhbət bağı.

Atalar sözü ID - 3765

Yar getdi, yeri qaldı.

Atalar sözü ID - 3766

Yardan danışıram, yar görməmişəm.

Atalar sözü ID - 3767

Yarı gör özün danış, ev yıxar ara sözü.

Atalar sözü ID - 3768

Yarından ayrılan yeddi il ağlar, yurdundan ayrılan ölüncə.

Atalar sözü ID - 3769

Yara var bağlarlar, yara var dağlarlar.

Atalar sözü ID - 3770

Yaralının dərdini nə bilər yarasızlar.

Atalar sözü ID - 3771

Yarası avand olanın təbibi qabağına gələr.

Atalar sözü ID - 3772

Yaraşığın yaraşığı - bəzəknən.

Atalar sözü ID - 3773

Yarımayan gəlinin salamı söyüş olar.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
......
Bağla
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Yeni video
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Yeni video
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.

İzahlı video testlərə keç