not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Atalar sözləri - Y hərfi ilə başlayanlar - H. 1

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 660

Yoxsul geydi, hamı dedi: hardan gətirdin?

Atalar sözü ID - 2231

Yatma tülkü kölgəsində, qoy yesin aslan səni.

Atalar sözü ID - 3676

Ya bu dəvəni güdməli, ya bu diyardan getməli.

Atalar sözü ID - 3677

Ya dağ ətəyində, ya bəy ətəyində.

Atalar sözü ID - 3678

Ya dəvə ölər, ya dəvəçi, ya da üstündəki hacı.

Atalar sözü ID - 3679

Ya qarnımda, ya könlümdə.

Atalar sözü ID - 3680

Ya lələ şələni basar, ya şələ - lələni.

Atalar sözü ID - 3681

Ya unçu ölər, ya dəyirmançı.

Atalar sözü ID - 3682

Ya zatdan, ya süddən.

Atalar sözü ID - 3683

Yabılarda qotur yabı mərd olar, yorulanda yiyəsinə dərd olar.

Atalar sözü ID - 3684

Yabıya tumar eləsən şıllaq atar.

Atalar sözü ID - 3685

Yad gəlib aşna olunca aşna-yar əldən gedər.

Atalar sözü ID - 3686

Yad itin quyruğu qısılı olar.

Atalar sözü ID - 3687

Yada arxa verən tək qalar.

Atalar sözü ID - 3688

Yaddan yoldaş olunca qardaş əlindən gedər.

Atalar sözü ID - 3689

Yağ yağ üstə gedər, yarma yavan qalar.

Atalar sözü ID - 3690

Yağ yeyən it tükündən məlum elər.

Atalar sözü ID - 3691

Yağlı əlin var sürt öz başına.

Atalar sözü ID - 3692

Yağıdan qalanı yağmur apardı.

Atalar sözü ID - 3693

Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük.

Atalar sözü ID - 3694

Yaxşı at köhnə çulun altda da bilinər.

Atalar sözü ID - 3695

Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz.

Atalar sözü ID - 3696

Yaxşı at yemin artırar, pis at qamçısın.

Atalar sözü ID - 3697

Yaxşı ata bir qamçı, yaman ata min qamçı.

Atalar sözü ID - 3698

Yaxşı bez arşınsız da satılar.

Atalar sözü ID - 3699

Yaxşı biçinçi xərcin yerdən çıxardar.

Atalar sözü ID - 3700

Yaxşı dost qardaşdan əzəldir.

Atalar sözü ID - 3701

Yaxşı dost yaman gündə bilinər.

Atalar sözü ID - 3702

Yaxşı elə yaxşıdı, çalış yamanı yaxşı elə.

Atalar sözü ID - 3703

Yaxşı getməyincə qədri bilinməz.

Atalar sözü ID - 3704

Yaxşı gündə düşmən gələr dost olar, igid odur yaman gündə dayana.

Atalar sözü ID - 3705

Yaxşı gündə yad yaxşı, yaman gündə vay qohum!

Atalar sözü ID - 3706

Yaxşı günün yoldaşı, yaman günüm düşdü gəl!

Atalar sözü ID - 3707

Yaxşı igid dalı gözlər, yaxşı at qabağı.

Atalar sözü ID - 3708

Yaxşı igidin adını eşit, üzünü görmə.

Atalar sözü ID - 3709

Yaxşı niyyət - yarım dövlət.

Atalar sözü ID - 3710

Yaxşı oğul - ata bağı, pis oğul ürək dağıdı.

Atalar sözü ID - 3711

Yaxşı olanda - xanımdan, pis olanda - qaravaşdan.

Atalar sözü ID - 3712

Yaxşı ovçunun toruna ov öz ayağıyla gələr.

Atalar sözü ID - 3713

Yaxşı övlad atasını vəzir elər, pis övlad rəzil.

Atalar sözü ID - 3714

Yaxşı saxla adını; bədnamçılıq el gəzər.

Atalar sözü ID - 3715

Yaxşı saxla aşığı; bədnamçıdı - el gəzər.

Atalar sözü ID - 3716

Yaxşı, yaxşılığın deyilir, yaman, nəyin deyilir?

Atalar sözü ID - 3717

Yaxşıları yer tanıyar.

Atalar sözü ID - 3718

Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidi, Yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidi.

Atalar sözü ID - 3719

Yaxşılığa yamanlıq - kor eşşəyə samanlıq!

Atalar sözü ID - 3720

Yaxşılığın əcrin Allahdan istə.

Atalar sözü ID - 3721

Yaxşılıq elə at dəryaya, balıq bilməz, Xalıq bilər.

Atalar sözü ID - 3722

Yaxşılıq baş ucaldar.

Atalar sözü ID - 3723

Yaxşılıq bilməyən adam adam yerinə sayılmaz.

Bu səhifə dəfə baxılıb

......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed