ZE+education...

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 660

Yoxsul geydi, hamı dedi: hardan gətirdin?

Atalar sözü ID - 2231

Yatma tülkü kölgəsində, qoy yesin aslan səni.

Atalar sözü ID - 3676

Ya bu dəvəni güdməli, ya bu diyardan getməli.

Atalar sözü ID - 3677

Ya dağ ətəyində, ya bəy ətəyində.

Atalar sözü ID - 3678

Ya dəvə ölər, ya dəvəçi, ya da üstündəki hacı.

Atalar sözü ID - 3679

Ya qarnımda, ya könlümdə.

Atalar sözü ID - 3680

Ya lələ şələni basar, ya şələ - lələni.

Atalar sözü ID - 3681

Ya unçu ölər, ya dəyirmançı.

Atalar sözü ID - 3682

Ya zatdan, ya süddən.

Atalar sözü ID - 3683

Yabılarda qotur yabı mərd olar, yorulanda yiyəsinə dərd olar.

Atalar sözü ID - 3684

Yabıya tumar eləsən şıllaq atar.

Atalar sözü ID - 3685

Yad gəlib aşna olunca aşna-yar əldən gedər.

Atalar sözü ID - 3686

Yad itin quyruğu qısılı olar.

Atalar sözü ID - 3687

Yada arxa verən tək qalar.

Atalar sözü ID - 3688

Yaddan yoldaş olunca qardaş əlindən gedər.

Atalar sözü ID - 3689

Yağ yağ üstə gedər, yarma yavan qalar.

Atalar sözü ID - 3690

Yağ yeyən it tükündən məlum elər.

Atalar sözü ID - 3691

Yağlı əlin var sürt öz başına.

Atalar sözü ID - 3692

Yağıdan qalanı yağmur apardı.

Atalar sözü ID - 3693

Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük.

Atalar sözü ID - 3694

Yaxşı at köhnə çulun altda da bilinər.

Atalar sözü ID - 3695

Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz.

Atalar sözü ID - 3696

Yaxşı at yemin artırar, pis at qamçısın.

Atalar sözü ID - 3697

Yaxşı ata bir qamçı, yaman ata min qamçı.

Atalar sözü ID - 3698

Yaxşı bez arşınsız da satılar.

Atalar sözü ID - 3699

Yaxşı biçinçi xərcin yerdən çıxardar.

Atalar sözü ID - 3700

Yaxşı dost qardaşdan əzəldir.

Atalar sözü ID - 3701

Yaxşı dost yaman gündə bilinər.

Atalar sözü ID - 3702

Yaxşı elə yaxşıdı, çalış yamanı yaxşı elə.

Atalar sözü ID - 3703

Yaxşı getməyincə qədri bilinməz.

Atalar sözü ID - 3704

Yaxşı gündə düşmən gələr dost olar, igid odur yaman gündə dayana.

Atalar sözü ID - 3705

Yaxşı gündə yad yaxşı, yaman gündə vay qohum!

Atalar sözü ID - 3706

Yaxşı günün yoldaşı, yaman günüm düşdü gəl!

Atalar sözü ID - 3707

Yaxşı igid dalı gözlər, yaxşı at qabağı.

Atalar sözü ID - 3708

Yaxşı igidin adını eşit, üzünü görmə.

Atalar sözü ID - 3709

Yaxşı niyyət - yarım dövlət.

Atalar sözü ID - 3710

Yaxşı oğul - ata bağı, pis oğul ürək dağıdı.

Atalar sözü ID - 3711

Yaxşı olanda - xanımdan, pis olanda - qaravaşdan.

Atalar sözü ID - 3712

Yaxşı ovçunun toruna ov öz ayağıyla gələr.

Atalar sözü ID - 3713

Yaxşı övlad atasını vəzir elər, pis övlad rəzil.

Atalar sözü ID - 3714

Yaxşı saxla adını; bədnamçılıq el gəzər.

Atalar sözü ID - 3715

Yaxşı saxla aşığı; bədnamçıdı - el gəzər.

Atalar sözü ID - 3716

Yaxşı, yaxşılığın deyilir, yaman, nəyin deyilir?

Atalar sözü ID - 3717

Yaxşıları yer tanıyar.

Atalar sözü ID - 3718

Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidi, Yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidi.

Atalar sözü ID - 3719

Yaxşılığa yamanlıq - kor eşşəyə samanlıq!

Atalar sözü ID - 3720

Yaxşılığın əcrin Allahdan istə.

Atalar sözü ID - 3721

Yaxşılıq elə at dəryaya, balıq bilməz, Xalıq bilər.

Atalar sözü ID - 3722

Yaxşılıq baş ucaldar.

Atalar sözü ID - 3723

Yaxşılıq bilməyən adam adam yerinə sayılmaz.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yarpaq. Yarpağın quruluşu. Daxili və xarici quruluş.
Yarpaq. Yarpağın quruluşu. Daxili və xarici quruluş.
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feli birləşmələr
Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feli birləşmələr
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yeni video
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Yeni video
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Yeni video
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.

İzahlı video testlərə keç