Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 3192

Sabun qara palazı ağartmaz.

Atalar sözü ID - 3193

Saçı ölünün üstə kəsərlər.

Atalar sözü ID - 3194

Sadağa qada qaytarar.

Atalar sözü ID - 3195

Sadağa saraydan çıxmaz.

Atalar sözü ID - 3196

Sadağa verən əllər dərd görməz.

Atalar sözü ID - 3197

Sağ armud sapdan düşməz.

Atalar sözü ID - 3198

Sağ əl verəni sol əl gərək bilməsin.

Atalar sözü ID - 3199

Sağ əlin sol ələ xeyri yoxdu.

Atalar sözü ID - 3200

Sağ gözü sol gözə möhtac olmasın.

Atalar sözü ID - 3201

Sağ gözü tut, sol gözdən ona işıx yoxdu.

Atalar sözü ID - 3202

Sağalsa həkiməm, sağalmasa mən kiməm?

Atalar sözü ID - 3203

Sağlığında kor Fatma, öləndə badam gözlü?!

Atalar sözü ID - 3204

Sağlığında nəydi ki, sayrılığında nola?!

Atalar sözü ID - 3205

Sağmal inək bizdə, satdıq yağ sizdə.

Atalar sözü ID - 3206

Sağrıya minən g...ünün ağrısına qatlaşar.

Atalar sözü ID - 3207

Sağsağan kəkliyə baxar, öz yerişin itirər.

Atalar sözü ID - 3208

Sahibindən qabaq bostana girmə.

Atalar sözü ID - 3209

Sahibsiz qoyunu qurd yeyər.

Atalar sözü ID - 3210

Saxla gönü, gələr günü.

Atalar sözü ID - 3211

Saxla samanı, gələr zamanı.

Atalar sözü ID - 3212

Saxsıya verə-verə çıxdı misin bahası.

Atalar sözü ID - 3213

Sakitliklə olan iş qışqırıqla başa gəlməz.

Atalar sözü ID - 3214

Saqqal feyz olsaydı, keçi şeyxlik elərdi.

Atalar sözü ID - 3215

Saqqalım yoxdu, sözüm ötmür.

Atalar sözü ID - 3216

Salam Allahın adıdır.

Atalar sözü ID - 3217

Salavat gücə bağlıdı.

Atalar sözü ID - 3218

Sallaqxana köpəyi arsız olar.

Atalar sözü ID - 3219

Saman sənin deyil, samanlıq ki sənindi.

Atalar sözü ID - 3220

Samanın tüstüsü göz çıxardar.

Atalar sözü ID - 3221

Sambalı xoş, içərisi boş.

Atalar sözü ID - 3222

Sanılı pul durumsuz olar.

Atalar sözü ID - 3223

Sap üzülən yerdən qırılar.

Atalar sözü ID - 3224

Sarı yağnan yağlayır, sarımsağnan dağlayır.

Atalar sözü ID - 3225

Sarımsağı gəlin eləmişlər, qırx gün qoxusu çıxmamış.

Atalar sözü ID - 3226

Sarsaqlar olmasaydı, yaltaqlar acından ölərdi.

Atalar sözü ID - 3227

Satdığın kimi al.

Atalar sözü ID - 3228

Savab tökülüb, yığanı yoxdur.

Atalar sözü ID - 3229

Savaşanda barışmağa da üz yeri qoyarlar.

Atalar sözü ID - 3230

Sayanın quluyam, saymayanın ağası.

Atalar sözü ID - 3231

Saydığını qoy kənara, gör fələk nə sayır.

Atalar sözü ID - 3232

Sayğısız igidi düşmən aldadar.

Atalar sözü ID - 3233

Saymaz it adam tutar.

Atalar sözü ID - 3234

Sel gətirən ucuz olar.

Atalar sözü ID - 3235

Selbəni meyvəli ağaca atarlar.

Atalar sözü ID - 3236

Sevənin gözü kor olur.

Atalar sözü ID - 3237

Sevgi od deyil, amma oddan yamandır.

Atalar sözü ID - 3238

Sevgi adamı selə verər.

Atalar sözü ID - 3239

Sevindim - quşum var! Quşum var!

Atalar sözü ID - 3241

Seyid cəddinə arxayın olar.

Atalar sözü ID - 3242

Səbir acıdır, meyvəsi şirin.

Bu səhifə dəfə baxılıb

......