Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 1932

Xain adam qorxaq olar.

Atalar sözü ID - 1933

Xain xoflu olar, kor ürkəyən.

Atalar sözü ID - 1934

Xala evinə dadanan ər evinə xeyir verməz.

Atalar sözü ID - 1935

Xalam bildi - aləm bildi.

Atalar sözü ID - 1936

Xalını xovuna sığallarlar.

Atalar sözü ID - 1937

Xalx qız verib quda qazandı, biz qız verib qada qazandıq.

Atalar sözü ID - 1938

Xalqa it hürəndə bizə çaqqal ulayar.

Atalar sözü ID - 1939

Xalqın ağzını bağlamaq olmaz.

Atalar sözü ID - 1940

Xamın gözü böyük olar.

Atalar sözü ID - 1941

Xamır yeyənə etibar yoxdu.

Atalar sözü ID - 1942

Xan qulluğuna gedən atlı gedər, piyada qayıdar.

Atalar sözü ID - 1943

Xan mənə köpək oğlu dedi.

Atalar sözü ID - 1944

Xana yaradı, bəgə yaradı, keçəl Xondi, sənə yaramadı?

Atalar sözü ID - 1945

Xanım sındıran qabın səsi çıxmaz.

Atalar sözü ID - 1946

Xanım-xanım dedilər, axçacığım yedilər, Elə axçam qurtardı, cırtot xanım dedilər.

Atalar sözü ID - 1947

Xarman yellə sovuşar, düyün ellə.

Atalar sözü ID - 1948

Xarmanın tozu bərəkətli olar.

Atalar sözü ID - 1949

Xasiyyətin bilmədiyin atın quyruğun əlləmə.

Atalar sözü ID - 1950

Xata xata üstündən gəlməsə, bir xataya nə var?

Atalar sözü ID - 1951

Xəta insandan baş verər.

Atalar sözü ID - 1952

Xəta məndən, əta səndən.

Atalar sözü ID - 1953

Xeyir içində şərim olunca, şər içində xeyrim olsun.

Atalar sözü ID - 1954

Xeyir istə qonşuna, xeyir çıxsın qarşına.

Atalar sözü ID - 1955

Xeyirsöyləməzə dedilər: xeyir söylə, gəlləm sənə don gətirrəm.
Dedi: getdin bəlkə gəlmədin.

Atalar sözü ID - 1956

Xeyrat halvasından qarın doymaz.

Atalar sözü ID - 1957

Xeyri olsaydı, adın qoyardılar xeyrəli.

Atalar sözü ID - 1958

Xeyrini görmədiyim oğulun vayını eyləyim.

Atalar sözü ID - 1959

Xeyməgaha girən gərək ağlasın.

Atalar sözü ID - 1960

Xəbərçi köpək oğludu, ona qulaq asan əbləh köpək oğludu.

Atalar sözü ID - 1961

Xəmir suyu çox götürər.

Atalar sözü ID - 1962

Xənçəl yarası sağalar, dil yarası sağalmaz.

Atalar sözü ID - 1963

Xəsisdən alınan yumurtanın sarısı olmaz.

Atalar sözü ID - 1964

Xəstə tələsər, armud vaxtında yetişər.

Atalar sözü ID - 1965

Xəstə yatan ölməz, əcəli yetən ölər.

Atalar sözü ID - 1966

Xəstənin işi qalar, astanın işi qalmaz.

Atalar sözü ID - 1967

Xətir üçün xəstə yatmaq olmaz.

Atalar sözü ID - 1968

Xırçıya qarpız bağışlamazlar.

Atalar sözü ID - 1969

Xışı kötügə dayanıb.

Atalar sözü ID - 1970

Xoruz banlamasa, sabah açılmaz?!

Atalar sözü ID - 1971

Xoruz bir kərə bəzənər.

Atalar sözü ID - 1972

Xoruz ölmüş, gözü çöplükdə qalmış.

Atalar sözü ID - 1973

Xoruz öz küllüyündə banlar.

Atalar sözü ID - 1974

Xoruza quyruğu da yükdü.

Atalar sözü ID - 1975

Xoruzun quyruğu görükür.

Atalar sözü ID - 1976

Xoruzun quyruğuna inanım, tülkünün andına?

Atalar sözü ID - 1977

Xoş sözlə ilan yuvasından çıxar.

Bu səhifə dəfə baxılıb

......