Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

II Bölmə Azərbaycan xanlıqlar və onun Rusiya ilə İran arasında bölüşdürülməsi dövründə
V fəsil. Azərbaycan torpaqlarının işğalı

§42. Ağa Məhəmməd xan Qacarın Azərbaycanın şimal torpaqlarına birinci yürüşü. Hissə 1.

Sual ID - 3329

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 25.02.2011)
Ağa Məhəmməd xan Qacar İbrahimxəlil xana xələt, qılınc və qızıl yəhərli atı nə məqsədlə göndərmişdi?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 3330

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 25.02.2011)
Bu dövrdə bir çox xanlıqlar kömək üçün hansı dövlətə müraciət etmişdilər?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 3331

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 25.02.2011)
Ağa Məhəmməd xanın 1795 – ci ilin yayında Azərbaycanın şimal torpaqlarına hücumuna nə səbəb oldu?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 3332

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 25.02.2011)
Ağa Məhəmməd xan Qacar hansı istiqamətlərdə Azərbaycanın şimalına hücum etmişdi?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 3333

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 25.02.2011)
Qarabağ – Gürcüstan istiqamətindəki hücuma nəyə görə Qacarın özü başçılıq edirdi?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 3334

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 25.02.2011)
İbrahimxəlil xan Qacarın yürüşünə mane olmaq üçün hansı yola ət atdı?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 3335

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 25.02.2011)
Ağa Məhəmməd xan Qacar nə vaxt Şuşanı mühasirəyə aldı?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 3336

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 25.02.2011)
Qacarın elçisi Pirqulu xanla İbrahimxəlil xan arasındakı danışıqların nəticəsi necə oldu?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 3337

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 25.02.2011)
Qacarın Tiflis üzərinə yürüşü zamanı onun müttəfiqləri kimlər idilər?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 3338

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 25.02.2011)
Qacar neçənci ildə Tiflisə daxil oldu?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 3339

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 25.02.2011)
Qacar qoşunla birgə qışlamaq üçün hara getmişdi?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 3340

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 25.02.2011)
Qacarın Şamaxı üzərinə yürüşündə müttəfiqi kim idi?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 3341

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 25.02.2011)
Qacarın Şirvanı tabe etmək üçün göndərdiyi qoşuna kim başçılıq edirdi?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 3342

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 25.02.2011)
Mustafa xan Dəvəlinin aqibəti necə oldu?
Sualın cavabını göstər