ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Azərbaycan tarixi

IX sinif

I Bölmə. Azərbaycan XVII əsrin ikinci yarısı – Səfəvilər dövlətinin süqutu dövründə
I fəsil. Azərbaycan XVII əsrin ikinci yarısında

§1. XVII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın siyasi vəziyyəti
§2. Səfəvi - Rusiya münasibətləri
§3. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı
§4. Sosial vəziyyət. Vergi və mükəlləfiyyətlər
§5. Şəhərlər
§6. Sənətkarlıq
§8. İqtisadi tənəzzül. Xalq hərəkatı

I Bölmə. Azərbaycan XVII əsrin ikinci yarısı – Səfəvilər dövlətinin süqutu dövründə
II fəsil. Azərbaycan XVIII əsrin birinci yarısında

§9. XVIII əsrin birinci yarısında sosial-iqtisadi vəziyyət
§10. Rusiyanın Xəzəryanı bölgələrə hərbi yürüşü
§11. Azərbaycan torpaqlarına yiyələnmək uğrunda dövlətlərarası mübarizə
§12. Azərbaycanın Qərb torpaqları Osmanlı hakimiyyəti altında
§13. Rusiyanın Xəzəryanı bölgələrdə hökmranlığı
§14. Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi uğrunda mübarizə
§15. Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi
§16. Azərbaycan Nadir şah imperiyasının tərkibində
§17. Azərbaycanın şimalında Nadir şaha qarşı üsyanlar
§18. Nadir şah imperiyasının süqutu

I Bölmə. Azərbaycan XVII əsrin ikinci yarısı – Səfəvilər dövlətinin süqutu dövründə
III fəsil Mədəniyyət

§19. Maarif və elm
§20. Ədəbiyyat və incəsənət

II Bölmə Azərbaycan xanlıqlar və onun Rusiya ilə İran arasında bölüşdürülməsi dövründə
IV fəsil. Azərbaycan xanlıqları

§21. Azərbaycan xanlıqlarının yaranması. Fətəli xan Əfşarın Urmiya xanlığı ərazisini genişləndirmək siyasəti
§22. Urmiya xanlığının zəifləməsi
§23. Xoy və Təbriz xanlıqları
§24. Qaradağ və Ərdəbil xanlıqları
§25. Şəki xanlığı
§26. Şamaxı xanlığı
§27. Quba xanlığı
§28. Fətəli xanın xanlığın ərazisini genişləndirmə siyasətinin baş tutmaması
§29. Qarabağ xanlığı
§30. Qarabağ xanlığının separatçı qüvvələrə qarşı mübarizəsi. Xanlığın güclənməsi
§31. İrəvan xanlığı
§32. Naxçıvan xanlığı
§33. Lənkəran xanlığı
§34. Bakı xanlığı
§35. Gəncə xanlığı
§36. Azərbaycanın Şimali-qərb camaatı, sultanlıqlar, malikliklər
§37. Xanlıqların iqtisadi həyatı. Sənətkarlıq və ticarət
§38. Xanlıqların sosial həyatı. Dövlət idarəçiliyi
§39. Azərbaycan xanlıqlarının xarici siyasəti. İran və Osmanlı dövlətləri ilə münasibətlər.
§40. Azərbaycan xanlıqlarının Rusiya və Gürcüstan ilə münasibətləri

II Bölmə Azərbaycan xanlıqlar və onun Rusiya ilə İran arasında bölüşdürülməsi dövründə
V fəsil. Azərbaycan torpaqlarının işğalı

§41. Rusiya işğalı ərəfəsində Azərbaycanın şimal torpaqlarında vəziyyət
§42. Ağa Məhəmməd xan Qacarın Azərbaycanın şimal torpaqlarına birinci yürüşü
§43. Rusiyanın Azərbaycanın şimal torpaqlarını tutmaq siyasətinin nəticəsiz qalması
§44. Ağa Məhəmməd xan Qacarın Azərbaycanın şimal torpaqlarına ikinci yürüşü
§45. XVII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəlində Azərbaycanın daxili və beynəlxalq vəziyyəti
§46. Azərbaycanın şimal torpaqlarının Rusiya tərəfindən işğalının başlanması

II Bölmə Azərbaycan xanlıqlar və onun Rusiya ilə İran arasında bölüşdürülməsi dövründə
VI fəsil. Azərbaycanın Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsi

§47. Qarabağ, Şəki və Şamaxı xanlıqlarının işğal edilməsi
§48. Bakı və Quba xanlıqlarının işğalı. Müstəmləkə əsarətinə qarşı ilk çıxışlar
§49. Azərbaycanın Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsinin birinci mərhələsinin başa çatması
§50. Azərbaycanın zəbt edilmiş torpaqlarında Rusiyanın işğal rejimi
§51. Azərbaycanın Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsinin ikinci mərhələsi
§52. Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının işğalı
§53. Azərbaycanın Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsinin başa çatması

II Bölmə Azərbaycan xanlıqlar və onun Rusiya ilə İran arasında bölüşdürülməsi dövründə
VII fəsil. Mədəniyyət

§55. Ədəbiyyat
§56. İncəsənət
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
......
Bağla
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.

İzahlı video testlərə keç