Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

III bölmə. Xilafətin süqutu və Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlişi. İqtisadi və mədəni tərəqqi (IX əsrin ikinci yarısı - XI əsrin ortaları)
VII fəsil. IX əsrin ikinci yarısı - XI əsrin ortalarında Azərbaycan mədəniyyəti

§30. “Kitabi-Dədə Qorqud” oğuz türklərinin tərcümeyi-halıdır. Hissə 1.

Sual ID - 1573

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.04.2011)
“ Kitabi – Dədə Qorqud ” dastanı nə vaxt yazıya alınmışdı?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 1574

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.04.2011)
Türk dilində danışan Azərbaycan xalqının ölkəmizin ərazisində yaşadığı faktını nə təsdiq edirdi?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 1575

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.04.2011)
“ Kitabi – Dədə Qorqud ” da cərəyan edən hadisələr harada baş vermişdir?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 1576

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.04.2011)
“ Kitabi – Dədə Qorqud ” dastanının ayrı – ayrı boylarının yaranmasında və yayılmasında mühüm rol oynamış tayfalar hansılardır?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 1577

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.04.2011)
Ağqoyunlular və onlarla eyni mövqedə olan Qaraqoyunlular öz siyasi rəqiblərinə, o cümlədən erməni, gürcü və Bizans feodallarına qalib gələrək hara gedib çıxmışdılar?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 1578

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.04.2011)
Dastanda “ Qanlı Qoca oğlu Qanturalı boyu ”nda nədən bəhs olunur?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 1579

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.04.2011)
Soykökü “ xanlar xanı ” Bayandur xana söykənən Ağqoyunluların sonradan yaratdıqları dövlət hansı idi?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 1580

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.04.2011)
Dədə Qorqudun Dərbənddə dəfn olunduğunu təsdiq edən kimlər təsdiq edirlər?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 1581

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.04.2011)
Azərbaycanın girəcəyi hara idi?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 1582

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.04.2011)
Oğuzlar nəyi “ kiçik ölüm ” adlandırırdılar?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 1583

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.04.2011)
Oğuzlarda ən müqəddəs anlayış nə idi?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 1584

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.04.2011)
Oğuzlarda ən dəhşətli mənzərə nə hesab olunurdu?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 1585

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.04.2011)
Oğuzlarda ən dəhşətli hadisə nə idi?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 1586

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.04.2011)
Oğuzlarda inciklik nə vaxt unudulurdu?
Sualın cavabını göstər

Sual ID - 1587

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.04.2011)
Düşmən oğuzlara nə vaxt üstün gələ bilərdi?
Sualın cavabını göstər