Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

Sualın cavabını yaz

Sual ID - 16

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.03.2011)
Mustafa Lələ paşanın müqavimətsiz tutduğu ərazilər hara idi?

Sual ID - 17

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.03.2011)
Dərbəndlilərin Səfəvilərin əleyhinə qaldırdıqları qiyamın nəticəsi necə oldu?

Sual ID - 18

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.03.2011)
Ərzuruma yola düşən Mustafa Lələ paşanı Tiflis ərazisində kim məğlub etdi?

Sual ID - 19

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.03.2011)
Tiflis məğlubiyyətindən sonra Osman paşa hara hücum etdi?

Sual ID - 20

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.03.2011)
Osman paşanın geri çəkilməsinin səbəbi nə idi?

Sual ID - 21

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.03.2011)
Osman paşanın Şamaxını tərk edərək Dərbəndə qaçmasının səbəbi nə idi?

Sual ID - 22

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.03.2011)
Səfəvilərin Şirvanda möhkəmlənə bilməməsinin səbəbi nə idi?

Sual ID - 23

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.03.2011)
1579 – cu ildə Şirvana kim soxuldu?

Sual ID - 24

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.03.2011)
Əmir xan Türkmənin Xaçmaz hücumunun müvəffəqiyyətsizliyə uğramasının səbəbi nə idi?

Sual ID - 25

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.03.2011)
Əmir xanın əleyhinə açıq etiraz etmiş şamlı və ustaclı əmirlərini kim müdafiə etdi?

Sual ID - 26

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.03.2011)
Qızılbaşların Məşhəd qrupunun başçısı kim idi?

Sual ID - 27

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 09.03.2011)
Əliqulu xanın Şamlının məğlubiyyəti nəyə səbəb oldu?

Sual ID - 32

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Orta əsr şəhərləri haralarda salınırdı?

Sual ID - 33

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Orta əsr şəhərlərinin qala qapılarının qoyulması nədən asılı idi?

Sual ID - 34

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Şəhər əhalisinin sənətkarlıq və ticarətlə yanaşı digər məşğuliyyət növü nə idi?

Sual ID - 35

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Orta əsr şəhərlərinin quruluşu necə idi?

Sual ID - 36

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Şəhərin ən gur yeri hara idi?

Sual ID - 37

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Bazar meydanı əsasən harada yerləşirdi?

Sual ID - 38

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Bazar meydanında hansı tikililər yerləşirdi?

Sual ID - 39

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Əvvəllər şəhərlərin əhalisi kimlərdən ibarət idi?

Sual ID - 40

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Sənətkarlar adətən harada yaşayırdılar?

Sual ID - 41

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Əbu Duləfin qoturluğu müalicə edən isti bulaqların olduğunu göstərdiyi yerlər hansılardır?

Sual ID - 42

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Əbu Duləfin “ dünyada yer altından çıxan ən yaxşı su ” kimi qiymətləndirdiyi müalicə suyu haradan çıxırdı?

Sual ID - 43

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına da mühüm təkan vermiş amillər nələr idi?

Sual ID - 44

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Coğrafi bilikləri genişləndirən, idrak prosesinə müsbət təsir göstərən nə idi?

Sual ID - 45

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Azərbaycan intibahını doğuran ilkin şərait nəyin nəticəsində yetişirdi?

Sual ID - 46

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Ərəb ağalığı dövründə Cənubi Qafqazda ərəb canişinliyinin mərkəzi olmuş şəhər hansı idi?

Sual ID - 47

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
IX – XI əsrlərdə Azərbaycanın ən böyük şəhərlərindən biri hansı idi?

Sual ID - 48

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Dərbənd şəhəri harada yerləşirdi?

Sual ID - 49

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Ərəb səyyahları Arranın ən böyük şəhərlərinin sırasında Bərdə və Dərbənddən sonra hansı şəhərdən bəhs edirdilər?

Sual ID - 50

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Təbrizin daha sürətlə inkişaf edərək ölkənin bir çox ənənəvi sənətkarlıq mərkəzlərini ötməsinin səbəbi nə idi?

Sual ID - 51

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Ərdəbilin böyük sənətkarlıq və ticarət mərkəzinə çevrilməsinə müsbət təsir göstərmiş amil nə idi?

Sual ID - 254

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Orta əsr şəhərləri haralarda salınırdı?

Sual ID - 255

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Orta əsr şəhərlərinin qala qapılarının qoyulması nədən asılı idi?

Sual ID - 256

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Şəhər əhalisinin sənətkarlıq və ticarətlə yanaşı digər məşğuliyyət növü nə idi?

Sual ID - 257

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Orta əsr şəhərlərinin quruluşu necə idi?

Sual ID - 258

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Şəhərin ən gur yeri hara idi?

Sual ID - 259

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Bazar meydanı əsasən harada yerləşirdi?

Sual ID - 260

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Bazar meydanında hansı tikililər yerləşirdi?

Sual ID - 261

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Əvvəllər şəhərlərin əhalisi kimlərdən ibarət idi?

Sual ID - 262

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Sənətkarlar adətən harada yaşayırdılar?

Sual ID - 263

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Əbu Duləfin qoturluğu müalicə edən isti bulaqların olduğunu göstərdiyi yerlər hansılardır?

Sual ID - 264

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Əbu Duləfin “ dünyada yer altından çıxan ən yaxşı su ” kimi qiymətləndirdiyi müalicə suyu haradan çıxırdı?

Sual ID - 265

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına da mühüm təkan vermiş amillər nələr idi?

Sual ID - 266

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Coğrafi bilikləri genişləndirən, idrak prosesinə müsbət təsir göstərən nə idi?

Sual ID - 267

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Azərbaycan intibahını doğuran ilkin şərait nəyin nəticəsində yetişirdi?

Sual ID - 268

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Ərəb ağalığı dövründə Cənubi Qafqazda ərəb canişinliyinin mərkəzi olmuş şəhər hansı idi?

Sual ID - 269

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
IX – XI əsrlərdə Azərbaycanın ən böyük şəhərlərindən biri hansı idi?

Sual ID - 270

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Dərbənd şəhəri harada yerləşirdi?

Sual ID - 271

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 21.02.2011)
Ərəb səyyahları Arranın ən böyük şəhərlərinin sırasında Bərdə və Dərbənddən sonra hansı şəhərdən bəhs edirdilər?