Sualın cavabını yaz

Sual ID - 13587

Müəllif: Qonaq__32538846 (Əlavə edilib: 07.02.2020)
azerbaycanin cenubunda ilk dovlet qurumlri nece formalasdi

Sual ID - 13593

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 07.02.2020)
Prezidentin 1994-cü il tarixli fərmanı nə üçün nəzərdə tutulmuşdu?

Sual ID - 13576

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
İbtidai icma quruluşu nə vaxt dağıldı?

Sual ID - 13578

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
Azərbaycan SSR-in I konstitusiyası nə vaxt qəbul olunub?

Sual ID - 13581

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
636-cı ildə hansı hadisə baş verib?

Sual ID - 13582

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
İskitlərin midiyada ağalığına kim son qoydu?

Sual ID - 13583

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
Hülakilər dövləti nə vaxt yaranıb?

Sual ID - 13584

Müəllif: Qonaq__13613734 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
17 esrin 2 yarisinda dovlet qurulusu parlamentli monaxiya olan dovlet

Sual ID - 13566

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 05.02.2020)
Salarilər dövlətinin varliğına hansı dövlət son qoyub?

Sual ID - 13570

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 05.02.2020)
"Əkinçi" qəzetinin ilk nömrəsinin nəşri ilə nəyin əsası qoyuldu?

Sual ID - 13573

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 05.02.2020)
ərəb xilafəti nə vaxt yaranıb?

Sual ID - 13574

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 05.02.2020)
Azərbaycan xalqı 1941 ci ildə faşizmə qarşı hansı rolu həyata keçirdi?

Sual ID - 13556

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 04.02.2020)
ərdəbil sülh müqviləsi nə vaxt imzalanıb?

Sual ID - 13558

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 04.02.2020)
Zaqafqaziya seymi nə zaman yaradılıb?

Sual ID - 13560

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 04.02.2020)
Arif Məlikov kimdir?

Sual ID - 13562

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 04.02.2020)
Nə vaxt sudan pullu istifadə haqqında əsasnamə” qəbul olundu?

Sual ID - 13545

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 03.02.2020)
Maku xanlığı hansı torpaqları əhatə edir?

Sual ID - 13546

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 03.02.2020)
Albaniya neçənci ildə yaranıb?

Sual ID - 13548

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 03.02.2020)
Neçənci ildə İbrahimxəlil xan Cavanşir Lənkəran xanı ilə birləşib Şirvana yürüş etdi?

Sual ID - 13550

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 03.02.2020)
I Həmədan döyüşündə kim qalib oldu?

Sual ID - 13539

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 02.02.2020)
Xürrəmilərin xilafətə qarşı ilk üsyanı nə vaxt baş verib?

Sual ID - 13540

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 02.02.2020)
Distansiya nədir?

Sual ID - 13543

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 02.02.2020)
Varna döyüşü neçənci ildə baş vermişdir?

Sual ID - 13525

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 01.02.2020)
Cabanı döyüşü nə vaxt baş verib?

Sual ID - 13526

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 01.02.2020)
Kollektivləşdirmə nədir?

Sual ID - 13528

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 01.02.2020)
Lənkəran üsyanına kim başçılıq edirdi?

Sual ID - 13529

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 01.02.2020)
Afsin nə vaxt anadan olub?

Sual ID - 13530

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 01.02.2020)
Uzun Həsən hansı dövlətin əsasını qoyub?

Sual ID - 13533

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 01.02.2020)
Səlcuqlarda yeni yaranan torpaq forması nə idi?

Sual ID - 13515

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 31.01.2020)
Osmanlı dövləti neçənci ildə yaranmışdır?

Sual ID - 13516

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 31.01.2020)
Səfəvilər dövləti nə vaxt yarandı?

Sual ID - 13520

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 31.01.2020)
M.Ə.Rəsulzadə kimdir?

Sual ID - 13505

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 30.01.2020)
Toxa əkinçiliyi nə vaxt yaranıb?

Sual ID - 13511

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 30.01.2020)
Monqollar üçüncü dəfə Azərbaycan ərazisinə neçənci ildə yürüş etmişdilər?

Sual ID - 13514

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 30.01.2020)
Car-balakən üsyanı nə vaxt baş verib?

Sual ID - 13495

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 29.01.2020)
Bərdə necə şəhər idi?

Sual ID - 13499

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 29.01.2020)
Neçənci ildə Azərbaycan SSR Ali Soveti "Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında" qanun qəbul edib?

Sual ID - 13502

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 29.01.2020)
Monqolların ikinci yürüşü nə vaxt baş vermişdir?

Sual ID - 13503

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 29.01.2020)
Nə vaxt Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verildi?

Sual ID - 13487

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 28.01.2020)
Səlcuqlar hansı dövlət tərəfindən süquta uğrayıb?

Sual ID - 13489

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 28.01.2020)
Qarabağ Muxtar Vilayətinin tərkibinə hansı ərazilər daxildir?

Sual ID - 13491

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 28.01.2020)
Istanbul sülh müqaviləsinin şərtləri nə idi?

Sual ID - 13492

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 28.01.2020)
Muş döyüşündə kim qalib oldu?

Sual ID - 13476

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 27.01.2020)
Babək hansı hərəkata başçılıq edirdi?

Sual ID - 13477

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 27.01.2020)
Brest-Litovsk sülh barışığı neçənci ildə imzalanmışdır?

Sual ID - 13482

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 27.01.2020)
Nobel qardaşları şirkəti nə vaxt yaradılıb?

Sual ID - 13468

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 26.01.2020)
Xürrəmilər hərəkatı neçənci ili əhatə edir?

Sual ID - 13472

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 26.01.2020)
Siyasi mühacirətin maarifçilik fəaliyyətində kim fəal iştirak etmişdir?

Sual ID - 13455

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 25.01.2020)
Yunan- iran müharibəsi neçənci ildə olmuşdur?

Sual ID - 13459

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 25.01.2020)
Qarabağ xanlığı nə vaxt yaranıb?
first box will be shown second NOT

Bağla
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
..................