Sualın cavabını yaz

Sual ID - 13587

Müəllif: Qonaq__32538846 (Əlavə edilib: 07.02.2020)
azerbaycanin cenubunda ilk dovlet qurumlri nece formalasdi

Sual ID - 13593

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 07.02.2020)
Prezidentin 1994-cü il tarixli fərmanı nə üçün nəzərdə tutulmuşdu?

Sual ID - 13576

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
İbtidai icma quruluşu nə vaxt dağıldı?

Sual ID - 13578

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
Azərbaycan SSR-in I konstitusiyası nə vaxt qəbul olunub?

Sual ID - 13581

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
636-cı ildə hansı hadisə baş verib?

Sual ID - 13582

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
İskitlərin midiyada ağalığına kim son qoydu?

Sual ID - 13583

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
Hülakilər dövləti nə vaxt yaranıb?

Sual ID - 13584

Müəllif: Qonaq__13613734 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
17 esrin 2 yarisinda dovlet qurulusu parlamentli monaxiya olan dovlet

Sual ID - 13566

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 05.02.2020)
Salarilər dövlətinin varliğına hansı dövlət son qoyub?

Sual ID - 13570

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 05.02.2020)
"Əkinçi" qəzetinin ilk nömrəsinin nəşri ilə nəyin əsası qoyuldu?

Sual ID - 13573

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 05.02.2020)
ərəb xilafəti nə vaxt yaranıb?

Sual ID - 13574

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 05.02.2020)
Azərbaycan xalqı 1941 ci ildə faşizmə qarşı hansı rolu həyata keçirdi?

Sual ID - 13556

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 04.02.2020)
ərdəbil sülh müqviləsi nə vaxt imzalanıb?

Sual ID - 13558

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 04.02.2020)
Zaqafqaziya seymi nə zaman yaradılıb?

Sual ID - 13560

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 04.02.2020)
Arif Məlikov kimdir?

Sual ID - 13562

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 04.02.2020)
Nə vaxt sudan pullu istifadə haqqında əsasnamə” qəbul olundu?

Sual ID - 13545

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 03.02.2020)
Maku xanlığı hansı torpaqları əhatə edir?

Sual ID - 13546

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 03.02.2020)
Albaniya neçənci ildə yaranıb?

Sual ID - 13548

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 03.02.2020)
Neçənci ildə İbrahimxəlil xan Cavanşir Lənkəran xanı ilə birləşib Şirvana yürüş etdi?

Sual ID - 13550

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 03.02.2020)
I Həmədan döyüşündə kim qalib oldu?

Sual ID - 13539

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 02.02.2020)
Xürrəmilərin xilafətə qarşı ilk üsyanı nə vaxt baş verib?

Sual ID - 13540

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 02.02.2020)
Distansiya nədir?

Sual ID - 13543

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 02.02.2020)
Varna döyüşü neçənci ildə baş vermişdir?

Sual ID - 13525

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 01.02.2020)
Cabanı döyüşü nə vaxt baş verib?

Sual ID - 13526

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 01.02.2020)
Kollektivləşdirmə nədir?

Sual ID - 13528

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 01.02.2020)
Lənkəran üsyanına kim başçılıq edirdi?

Sual ID - 13529

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 01.02.2020)
Afsin nə vaxt anadan olub?

Sual ID - 13530

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 01.02.2020)
Uzun Həsən hansı dövlətin əsasını qoyub?

Sual ID - 13533

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 01.02.2020)
Səlcuqlarda yeni yaranan torpaq forması nə idi?

Sual ID - 13515

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 31.01.2020)
Osmanlı dövləti neçənci ildə yaranmışdır?

Sual ID - 13516

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 31.01.2020)
Səfəvilər dövləti nə vaxt yarandı?

Sual ID - 13520

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 31.01.2020)
M.Ə.Rəsulzadə kimdir?

Sual ID - 13505

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 30.01.2020)
Toxa əkinçiliyi nə vaxt yaranıb?

Sual ID - 13511

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 30.01.2020)
Monqollar üçüncü dəfə Azərbaycan ərazisinə neçənci ildə yürüş etmişdilər?

Sual ID - 13514

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 30.01.2020)
Car-balakən üsyanı nə vaxt baş verib?

Sual ID - 13495

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 29.01.2020)
Bərdə necə şəhər idi?

Sual ID - 13499

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 29.01.2020)
Neçənci ildə Azərbaycan SSR Ali Soveti "Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında" qanun qəbul edib?

Sual ID - 13502

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 29.01.2020)
Monqolların ikinci yürüşü nə vaxt baş vermişdir?

Sual ID - 13503

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 29.01.2020)
Nə vaxt Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verildi?

Sual ID - 13487

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 28.01.2020)
Səlcuqlar hansı dövlət tərəfindən süquta uğrayıb?

Sual ID - 13489

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 28.01.2020)
Qarabağ Muxtar Vilayətinin tərkibinə hansı ərazilər daxildir?

Sual ID - 13491

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 28.01.2020)
Istanbul sülh müqaviləsinin şərtləri nə idi?

Sual ID - 13492

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 28.01.2020)
Muş döyüşündə kim qalib oldu?

Sual ID - 13476

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 27.01.2020)
Babək hansı hərəkata başçılıq edirdi?

Sual ID - 13477

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 27.01.2020)
Brest-Litovsk sülh barışığı neçənci ildə imzalanmışdır?

Sual ID - 13482

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 27.01.2020)
Nobel qardaşları şirkəti nə vaxt yaradılıb?

Sual ID - 13468

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 26.01.2020)
Xürrəmilər hərəkatı neçənci ili əhatə edir?

Sual ID - 13472

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 26.01.2020)
Siyasi mühacirətin maarifçilik fəaliyyətində kim fəal iştirak etmişdir?

Sual ID - 13455

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 25.01.2020)
Yunan- iran müharibəsi neçənci ildə olmuşdur?

Sual ID - 13459

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 25.01.2020)
Qarabağ xanlığı nə vaxt yaranıb?