ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Sualın cavabını yaz

Sual ID - 1076

Müəllif: qrin (Əlavə edilib: 09.12.2011)
Ümumi isimi tap?
a) oğuz
b) məktəb
c) Araz?

Sual ID - 1077

Müəllif: qrin (Əlavə edilib: 09.12.2011)
Cümlənin bas üzvü hansıdır?
a) mübtəda
b) böyük
c) yaraşıqlı?

Sual ID - 1080

Müəllif: qrin (Əlavə edilib: 09.12.2011)
Məsdər nə bildirir?
a) felin zamanını
b) felin adini
c) heç birini?

Sual ID - 1049

Müəllif: Mentiqli (Əlavə edilib: 07.12.2011)
Arzu şəklinin şəkilçiləri?
A) a, ya
b) yoxdur
c) mis, ib
d) dir, t?

Sual ID - 1041

Müəllif: husen (Əlavə edilib: 05.12.2011)
Aşağılardakılardan hansı omonimdir
a) bağ al en əsr
b) əsər ayaq yan
c) yan yaş burun
d) burun kök köç?

Sual ID - 1030

Müəllif: Ataxan (Əlavə edilib: 04.12.2011)
Mürəkkəb adın ixtisarına nə deyilir?

Sual ID - 1033

Müəllif: lllllllll (Əlavə edilib: 04.12.2011)
Üslub və Üslubiyyat nəyə deyilir?

Sual ID - 1014

Müəllif: QONAQ_113783 (Əlavə edilib: 03.12.2011)
Sözlərdən neçəsi düzəltmə isimdir? Qənddan, kömürçü, velosiped, bənövşə. dövran. baxış. mağaza. yüksəliş

Sual ID - 1015

Müəllif: QONAQ_113783 (Əlavə edilib: 03.12.2011)
İsmin hansı halının şəkilçisi yoxdur?

Sual ID - 1020

Müəllif: filosof_1492 (Əlavə edilib: 03.12.2011)
Qarşılıq söz əsasında formalaşa bilməyən budaq cümləsi hansıdır ?

Sual ID - 1021

Müəllif: filosof_1492 (Əlavə edilib: 03.12.2011)
Amorf dil nədir?

Sual ID - 1022

Müəllif: filosof_1492 (Əlavə edilib: 03.12.2011)
Omonimlik sözün kökünə yoxsa başlanğıc formasına aid olunur ?

Sual ID - 1023

Müəllif: filosof_1492 (Əlavə edilib: 03.12.2011)
Morfem nədir ?

Sual ID - 1010

Müəllif: rodrigo (Əlavə edilib: 02.12.2011)
İsmin neçə halı var ?

Sual ID - 1002

Müəllif: Optimus (Əlavə edilib: 01.12.2011)
İsmin hansı halı xəbər ola bilmir?

Sual ID - 1006

Müəllif: saka (Əlavə edilib: 01.12.2011)
Nitq etiketi nədir?

Sual ID - 1008

Müəllif: TQO (Əlavə edilib: 01.12.2011)
İsmin necə halı var?

Sual ID - 954

Müəllif: Lets_Go (Əlavə edilib: 28.11.2011)
Morfonoloji hadisə nə deməkdir?

Sual ID - 889

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Ahəng qanunu nəyə deyilir?

Sual ID - 896

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Nitq hissələri neçə yerə bölünür və hansılardır?

Sual ID - 899

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Xəbər nədir?

Sual ID - 900

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
İkinci dərəcəli üzvlər hansılardır?

Sual ID - 904

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Fel sualları hansılardır?

Sual ID - 907

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Əvəzlik nədir?

Sual ID - 908

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Əvəzlik sualları hansılardır?

Sual ID - 909

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
İsmin sualları hansılardır?

Sual ID - 911

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
İsmin sualları nədir?

Sual ID - 913

Müəllif: firushka_98 (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Feli sifət tərkibi hansı qoşmalarla işləndikdə zərflik olur?

Sual ID - 925

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Sait və Samit səslər nəyə deyilir?

Sual ID - 927

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Kök və şəkilçi nəyə deyilir?

Sual ID - 928

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Sözün quruluşca növləri hansılardır?

Sual ID - 929

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Nitq hissələri hansılardır?
A) nəqli
b) sual
c) isim
d) xitab?

Sual ID - 930

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Xitab nəyə deyilir?

Sual ID - 931

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Dialoq və monoloq nəyə deyilir?

Sual ID - 932

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Söz nədir?

Sual ID - 934

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Alınma sözlər nəyə deyilir?

Sual ID - 935

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Heca nəyə deyilir?

Sual ID - 936

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Çoxmənalıq necə yaranır?

Sual ID - 937

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Əlifba nəyə deyilir?

Sual ID - 938

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Sözün məcazi mənası nəyə deyilir?

Sual ID - 939

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Frazeoloji birləşmələrin nitqdə rolu nədir?

Sual ID - 940

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Leksika nədir?

Sual ID - 941

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Sözün tərkibi nədən ibarətdir?

Sual ID - 942

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Zərf nəyə deyilir?

Sual ID - 943

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
İnternet sözü hansı dildən götürülmüşdü ?

Sual ID - 944

Müəllif: Eda (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Etimologiya nə deməkdir?

Sual ID - 949

Müəllif: mestan (Əlavə edilib: 27.11.2011)
Felin hansı novunun quruluşca 3 novu var?

Sual ID - 848

Müəllif: kəllə (Əlavə edilib: 26.11.2011)
Ritorik sual cümləsi nəyə deyilir?

Sual ID - 853

Müəllif: kəllə (Əlavə edilib: 26.11.2011)
Inkorporlaşan dillər hansılardır?

Sual ID - 856

Müəllif: clever_student (Əlavə edilib: 26.11.2011)
Qar əriyir, çaylar bulanır - cümləsi ardıcıllıq məna əlaqəsinə aiddir yoxsa sebeb - netice?
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
ORFOEPİYA  NORMALARI (2-ci hissə). Samitlərin tələffüzü Azərbaycan dili.
ORFOEPİYA NORMALARI (2-ci hissə). Samitlərin tələffüzü Azərbaycan dili.
......
Bağla
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
ORFOEPİYA  NORMALARI (2-ci hissə). Samitlərin tələffüzü Azərbaycan dili.
ORFOEPİYA NORMALARI (2-ci hissə). Samitlərin tələffüzü Azərbaycan dili.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)

İzahlı video testlərə keç