Sualın cavabını yaz

Sual ID - 13596

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 08.02.2020)
Icbar növ hansı şəkilçinin köməyi ilə düzəlir?

Sual ID - 13597

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 08.02.2020)
Xüsusi isimlər hansılardır?

Sual ID - 13598

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 08.02.2020)
Sadə fel nəyə deyilir?

Sual ID - 13586

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 07.02.2020)
isim həmişə nə rolunda iştirak edir?

Sual ID - 13588

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 07.02.2020)
Gəlməyib feli felin hansı zamanındadır?

Sual ID - 13589

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 07.02.2020)
Sifətin quruluşuna görə neçə növü var?

Sual ID - 13590

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 07.02.2020)
Burun samitləri hansılardır?

Sual ID - 13592

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 07.02.2020)
Sayın hansı növləri var?

Sual ID - 13575

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
Felin hansı qrammatik məna növləri var?

Sual ID - 13577

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
Hansı leksik şəkilçilər omonim olur?

Sual ID - 13579

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
Feli sifət hansı nitq hissələrinin xususiyyətlərini daşıyır?

Sual ID - 13580

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 06.02.2020)
Sadə fel nədir?

Sual ID - 13565

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 05.02.2020)
Neçə cür şəkilçi var?

Sual ID - 13567

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 05.02.2020)
Dialoq neçə şəxs arasında olur?

Sual ID - 13555

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 04.02.2020)
Kəmiyyət budaq cümləsi hansı suallara cavab verir?

Sual ID - 13559

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 04.02.2020)
Sadə fellər necə düzəlir?

Sual ID - 13561

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 04.02.2020)
bağlayıcı nədir?

Sual ID - 13564

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 04.02.2020)
Məsdər nə bildirir?

Sual ID - 13547

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 03.02.2020)
İsmin hansı halının şəkilçisi 2 cür yazılır?

Sual ID - 13551

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 03.02.2020)
Felin neçə halı var?

Sual ID - 13535

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 02.02.2020)
Nitq hissələrindən bəhs edən bölmə necə adlanır?

Sual ID - 13537

Müəllif: (Əlavə edilib: 02.02.2020)
Numerativ sözler kemiyyet ferqi nece yaradır.izahını vererdizde.neden bilmek olarki burda numerativ söz kemiyyet ferqi emele getirib ya yox?

Sual ID - 13542

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 02.02.2020)
Ümumi isimlər nə bildirir?

Sual ID - 13531

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 01.02.2020)
Düzəltmə fellər hansı şəkilçilərin köməyi ilə düzəlir?

Sual ID - 13532

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 01.02.2020)
Dilimizdə neçə nitq hissəsi var?

Sual ID - 13519

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 31.01.2020)
Say isimləşəndə hansı xususiyyətləri qazanır?

Sual ID - 13521

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 31.01.2020)
Ismin hansı halının heç bir göstəricisi yoxdur?

Sual ID - 13524

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 31.01.2020)
Qərənfil nə zaman xüsusi isim kimi işlənə bilər?

Sual ID - 13508

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 30.01.2020)
Söz birləşmələri nə ilə ifadə olunur

Sual ID - 13509

Müəllif: Qonaq__34539575 (Əlavə edilib: 30.01.2020)
musteqil mena nedir?
a)nitq hissesi b)soz birlesmesi c)cumle d)ele bir qamatik elaqe yoxdur

Sual ID - 13512

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 30.01.2020)
Dilçilik nədir?

Sual ID - 13496

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 29.01.2020)
İsim hansi suallara cavab verir?

Sual ID - 13501

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 29.01.2020)
Qayıdış növün şəkilçisi nədir?

Sual ID - 13485

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 28.01.2020)
Nitq hissələri neçə yerə bölünür?

Sual ID - 13490

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 28.01.2020)
-sa-sə şəkilçisi felin hansı şəklinin şəkilçisidir?

Sual ID - 13478

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 27.01.2020)
Frazeoloji birləşmələr necə birləşmə sayılır?

Sual ID - 13481

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 27.01.2020)
Üslubiyyat nəyi öyrənir?

Sual ID - 13474

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 26.01.2020)
Felin vacib şəkli nə bildirir?

Sual ID - 13425

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 22.01.2020)
Aldırmaq feli felin hansı növündədir?

Sual ID - 13429

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 22.01.2020)
Bağlayıcı necə nitq hissəsidir?

Sual ID - 13432

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 22.01.2020)
Fel nəyə deyilir?

Sual ID - 13433

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 22.01.2020)
Zaman budaq cümləsi baş cümləyə hansı bağlayıcı sözlərlə bağlanır?

Sual ID - 13415

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 21.01.2020)
Ara söz nə bildirir?

Sual ID - 13424

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 21.01.2020)
Sadə isimlər necə düzəlir?

Sual ID - 13410

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 20.01.2020)
Qapıcıdır sözündə qrammatik şəkilçi hansıdır?

Sual ID - 13412

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 20.01.2020)
Zərf nədir?

Sual ID - 13414

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 20.01.2020)
Mənsubiyyət şəkilçisi nədir?

Sual ID - 13396

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 19.01.2020)
Sifətin quruluşca neçə növü var?

Sual ID - 13400

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 19.01.2020)
Köməkci nitq hissələri hansılardır?

Sual ID - 13401

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 19.01.2020)
Düzəltmə fellər hansı yolla düzəlir?
......