Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 1658

Gah nala döyür, gah mıxa.

Atalar sözü ID - 1659

Gavur çörəyi yeyən gavur üçün qılınc çalar.

Atalar sözü ID - 1660

Gec gələn qonaq öz kisəsindən yeyər.

Atalar sözü ID - 1661

Gec-gec gəldin, xoş gəldin, tez-tez gəldin, nöş gəldin.

Atalar sözü ID - 1662

Gecə dırnaq kəsən, gündüz nağıl deyən, həlbət gora gələrsən!

Atalar sözü ID - 1663

Gedən bağdan gedər, bağbandan nə gedər.

Atalar sözü ID - 1664

Gedən qaroy, yol qara...

Atalar sözü ID - 1665

Gedər bağlar qorası, qalar üzlər qarası.

Atalar sözü ID - 1666

Gedər bu aclıq, gələr ucuzluq, amma səndə qaldı kömbə yanığı.

Atalar sözü ID - 1667

Gen qaz, dərin qaz, özün düşərsən.

Atalar sözü ID - 1668

Gendən baxana döyüş asan görünər.

Atalar sözü ID - 1669

Get, çanağım, gəl çanağım, ortalıqda sın çanağım.

Atalar sözü ID - 1670

Get özünə dost qazan, düşmən ocaq başındadı.

Atalar sözü ID - 1671

Getdim dərdli yanına, o, məndən narın ağladı.

Atalar sözü ID - 1672

Getdim yarım yanına, qadam cicim canına.

Atalar sözü ID - 1673

Getmə gözümdən, gedərəm özümdən.

Atalar sözü ID - 1674

Getməsin o yaman ki, yerinə yaxşı gəlməz.

Atalar sözü ID - 1675

Geyişməyən yerdən qan çıxarma.

Atalar sözü ID - 1676

Gədadan bəy olmaz.

Atalar sözü ID - 1677

Gədaya borclu olma - ya toyda istər, ya bayramda.

Atalar sözü ID - 1678

Gəldi əcəl, verməz macal.

Atalar sözü ID - 1679

Gələcəyin var, görəcəyin də var.

Atalar sözü ID - 1680

Gələn adam qismətinə gələr.

Atalar sözü ID - 1681

Gələn gedənin dədəsinə rəhmət oxudur.

Atalar sözü ID - 1682

Gələndə yel gətiri, el gətiri, sel gətiri, gedəndə yel aparı, el aparı, sel aparı.

Atalar sözü ID - 1683

Gələnə yoldaş, gedənə qardaş.

Atalar sözü ID - 1684

Gəlin ocağa çəkər (gələr).

Atalar sözü ID - 1685

Gəlmisən ayran içməyə, gəlməmisən ara açmağa.

Atalar sözü ID - 1686

Gəlmişdi kabab iyinə, gördü eşşək dağlayırlar.

Atalar sözü ID - 1687

Gəlin atlandı, gör kimə düşdü.

Atalar sözü ID - 1688

Gəlin bəzənənəcən toy sovuşdu.

Atalar sözü ID - 1689

Gəlin ocağa, bərəkət bucağa.

Atalar sözü ID - 1690

Gəlin oldun, dilini çək.

Atalar sözü ID - 1691

Gəlin oynaya bilmədi, dedi: otaq əyridi.

Atalar sözü ID - 1692

Gəlini evdən qoruyarsan, oğru olar.

Atalar sözü ID - 1693

Gəlini gərdəkdə, küçüyü dəməkdə.

Atalar sözü ID - 1694

Gəmidə oturub gəmiçiylə dava eləmə.

Atalar sözü ID - 1695

Gəmisini batıran çarığını axtarmaz.

Atalar sözü ID - 1696

Gənəşəkli don gen olar.

Atalar sözü ID - 1697

Gəzdi İranı, Turanı, cənnət gördü buranı.

Atalar sözü ID - 1698

Gəzən ayağa daş dəyər.

Atalar sözü ID - 1699

Gəzən şələ bağlamaz.

Atalar sözü ID - 1700

Gəzəyən gəlinlə güləyən qızdan çarşı-bazardakı lotu yaxşıdır.

Atalar sözü ID - 1701

Gizli düşmən ilan kimidi, sürünə-sürünə gələr.

Atalar sözü ID - 1702

Gizlin kələ gələn aşkar doğar.

Atalar sözü ID - 1703

Gordan biz gəlirik, cəhənnəmdən sən xəbər verirsən.

Atalar sözü ID - 1704

Gödək atıldı vurdu uzunun başına; uzun dedi: "əcəb yadıma saldın".

Atalar sözü ID - 1705

Gönü suya vermə, verdin heyfsilənmə.

Atalar sözü ID - 1706

Gördü - hənək, görmədi - gerçək.

Atalar sözü ID - 1707

Gördüyünü qoyub eşitdiyinə inanma.

Bu səhifə dəfə baxılıb

......