ZE+education...

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 1658

Gah nala döyür, gah mıxa.

Atalar sözü ID - 1659

Gavur çörəyi yeyən gavur üçün qılınc çalar.

Atalar sözü ID - 1660

Gec gələn qonaq öz kisəsindən yeyər.

Atalar sözü ID - 1661

Gec-gec gəldin, xoş gəldin, tez-tez gəldin, nöş gəldin.

Atalar sözü ID - 1662

Gecə dırnaq kəsən, gündüz nağıl deyən, həlbət gora gələrsən!

Atalar sözü ID - 1663

Gedən bağdan gedər, bağbandan nə gedər.

Atalar sözü ID - 1664

Gedən qaroy, yol qara...

Atalar sözü ID - 1665

Gedər bağlar qorası, qalar üzlər qarası.

Atalar sözü ID - 1666

Gedər bu aclıq, gələr ucuzluq, amma səndə qaldı kömbə yanığı.

Atalar sözü ID - 1667

Gen qaz, dərin qaz, özün düşərsən.

Atalar sözü ID - 1668

Gendən baxana döyüş asan görünər.

Atalar sözü ID - 1669

Get, çanağım, gəl çanağım, ortalıqda sın çanağım.

Atalar sözü ID - 1670

Get özünə dost qazan, düşmən ocaq başındadı.

Atalar sözü ID - 1671

Getdim dərdli yanına, o, məndən narın ağladı.

Atalar sözü ID - 1672

Getdim yarım yanına, qadam cicim canına.

Atalar sözü ID - 1673

Getmə gözümdən, gedərəm özümdən.

Atalar sözü ID - 1674

Getməsin o yaman ki, yerinə yaxşı gəlməz.

Atalar sözü ID - 1675

Geyişməyən yerdən qan çıxarma.

Atalar sözü ID - 1676

Gədadan bəy olmaz.

Atalar sözü ID - 1677

Gədaya borclu olma - ya toyda istər, ya bayramda.

Atalar sözü ID - 1678

Gəldi əcəl, verməz macal.

Atalar sözü ID - 1679

Gələcəyin var, görəcəyin də var.

Atalar sözü ID - 1680

Gələn adam qismətinə gələr.

Atalar sözü ID - 1681

Gələn gedənin dədəsinə rəhmət oxudur.

Atalar sözü ID - 1682

Gələndə yel gətiri, el gətiri, sel gətiri, gedəndə yel aparı, el aparı, sel aparı.

Atalar sözü ID - 1683

Gələnə yoldaş, gedənə qardaş.

Atalar sözü ID - 1684

Gəlin ocağa çəkər (gələr).

Atalar sözü ID - 1685

Gəlmisən ayran içməyə, gəlməmisən ara açmağa.

Atalar sözü ID - 1686

Gəlmişdi kabab iyinə, gördü eşşək dağlayırlar.

Atalar sözü ID - 1687

Gəlin atlandı, gör kimə düşdü.

Atalar sözü ID - 1688

Gəlin bəzənənəcən toy sovuşdu.

Atalar sözü ID - 1689

Gəlin ocağa, bərəkət bucağa.

Atalar sözü ID - 1690

Gəlin oldun, dilini çək.

Atalar sözü ID - 1691

Gəlin oynaya bilmədi, dedi: otaq əyridi.

Atalar sözü ID - 1692

Gəlini evdən qoruyarsan, oğru olar.

Atalar sözü ID - 1693

Gəlini gərdəkdə, küçüyü dəməkdə.

Atalar sözü ID - 1694

Gəmidə oturub gəmiçiylə dava eləmə.

Atalar sözü ID - 1695

Gəmisini batıran çarığını axtarmaz.

Atalar sözü ID - 1696

Gənəşəkli don gen olar.

Atalar sözü ID - 1697

Gəzdi İranı, Turanı, cənnət gördü buranı.

Atalar sözü ID - 1698

Gəzən ayağa daş dəyər.

Atalar sözü ID - 1699

Gəzən şələ bağlamaz.

Atalar sözü ID - 1700

Gəzəyən gəlinlə güləyən qızdan çarşı-bazardakı lotu yaxşıdır.

Atalar sözü ID - 1701

Gizli düşmən ilan kimidi, sürünə-sürünə gələr.

Atalar sözü ID - 1702

Gizlin kələ gələn aşkar doğar.

Atalar sözü ID - 1703

Gordan biz gəlirik, cəhənnəmdən sən xəbər verirsən.

Atalar sözü ID - 1704

Gödək atıldı vurdu uzunun başına; uzun dedi: "əcəb yadıma saldın".

Atalar sözü ID - 1705

Gönü suya vermə, verdin heyfsilənmə.

Atalar sözü ID - 1706

Gördü - hənək, görmədi - gerçək.

Atalar sözü ID - 1707

Gördüyünü qoyub eşitdiyinə inanma.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç