ZE+education...

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 958

Çağırılan yerə ərinmə, çağrılmayan yerdə görünmə.

Atalar sözü ID - 959

Çağırılmamış qonaq süpürülməmiş yerdə oturar.

Atalar sözü ID - 960

Çağırram - eldən ayıb, çağırmanam - it itdi.

Atalar sözü ID - 961

Çax-çax edən nalçadır, iş bitirən axçadır.

Atalar sözü ID - 962

Çaqqal güləndə toyuq qaqqıldar.

Atalar sözü ID - 963

Çaqqal var gödən çıxarır, qurdun adı bədnamdı.

Atalar sözü ID - 964

Çaqqalın yuxusuna toyuq gələr.

Atalar sözü ID - 965

Çala-çala çalağan olar.

Atalar sözü ID - 966

Çalağan göydə dolanar, cücənin ürəyi bulanar.

Atalar sözü ID - 967

Çalış ki, dostun olsun, düşmən ocaq başında.

Atalar sözü ID - 968

Çamura daş atma, üzünə sıçrar.

Atalar sözü ID - 969

Çanaxda balın olsun, Yəməndən arı gələr.

Atalar sözü ID - 970

Çapqınçı ol, insafı əldən vermə.

Atalar sözü ID - 971

Çarəsiz dərdə Loğman da acizdir.

Atalar sözü ID - 972

Çarığını əsirgəməyən patavasın da qoyar üstünə.

Atalar sözü ID - 973

Çarvadara yol göstərməzlər.

Atalar sözü ID - 974

Çay min olar, çeşmə bir.

Atalar sözü ID - 975

Çaya çatmamış çarığını çıxarma.

Atalar sözü ID - 976

Çayın daşı, çölün quşu.

Atalar sözü ID - 977

Çayır dedi: yeddi il leylək yuvasında qaldım, yerə düşüb genə atamın vətənin itirmədim.

Atalar sözü ID - 978

Çəkmə, çəkə bilməzsən, bərkdir fələyin yayı!

Atalar sözü ID - 979

Çəkmə, çəkmə bu dərdi, çəkən bilər bu dərdi.

Atalar sözü ID - 980

Çəkmə namərd minnətin, get qürbətdə dolan gəz.

Atalar sözü ID - 981

Çəltik xatirinə suluflar da su içir.

Atalar sözü ID - 982

Çəngi ölüsü dəf-dumbulla basdırılar.

Atalar sözü ID - 983

Çənginin qazandığı ənliyə, kirşana gedər.

Atalar sözü ID - 984

Çərçi başındakını da satar.

Atalar sözü ID - 985

Çərçi kisəsindəkini satar.

Atalar sözü ID - 986

Çərçi qızı mıncığa aşıq olar.

Atalar sözü ID - 987

Çərçinin andı eşşəyinə qənim olar.

Atalar sözü ID - 988

Çəkişməsən bərkişməzsən.

Atalar sözü ID - 989

Çıxan ay doğuşundan bəllidi.

Atalar sözü ID - 990

Çıxan can geri dönməz.

Atalar sözü ID - 991

Çıxan qan damarda qalmaz.

Atalar sözü ID - 992

Çıxan qız çığdan baxar.

Atalar sözü ID - 993

Çıxmayan cana umud çoxdur.

Atalar sözü ID - 994

Çınqı balacadı, odu böyük.

Atalar sözü ID - 995

Çıraq keçənə yaxın çox işıq verər.

Atalar sözü ID - 996

Çıraq öz dibinə işıq salmaz.

Atalar sözü ID - 997

Çibin qana yığılar.

Atalar sözü ID - 998

Çirkaba daş atma, üstünə sıçrar.

Atalar sözü ID - 999

Çirki çirk aparar, hayıf oynaş paltarı.

Atalar sözü ID - 1000

Çirkin bəzənincə toy keçər.

Atalar sözü ID - 1001

Çirkin üzün gizlədər, göyçək budaqlar gəzər.

Atalar sözü ID - 1002

Çirkinim, gözlə, gedim gözəl axtarım, tapmadım gözəlimsən ki, gözəlim.

Atalar sözü ID - 1003

Çirkinliyin Allahdan, üz yumamağın nədən?!

Atalar sözü ID - 1004

Çiy ətdən nənə də bezardır, bala da.

Atalar sözü ID - 1005

Çiy süd əməndən eyilik gözləmə.

Atalar sözü ID - 1006

Çiynənən saqqız çürür.

Atalar sözü ID - 1007

Çoban çox olanda qoyunu qurd yeyər.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç