Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 900

Cahıllıqda bəzənmədim, hayıf mənə, qocalıqda bəzənmişəm, ayıb mənə.

Atalar sözü ID - 901

Cahil axırda tula quyruğu xınalar.

Atalar sözü ID - 902

Cahil dirilərin ölüsüdür.

Atalar sözü ID - 903

Cahil ilə bal yemə, ahıl ilə daş daşı.

Atalar sözü ID - 904

Cahildə söz əylənməz.

Atalar sözü ID - 905

Camadarın şahlığı hamamçılıqdır.

Atalar sözü ID - 906

Came nə qədər böyük olsa, imam yenə bildiyin oxur.

Atalar sözü ID - 907

Can candan ayrıdır.

Atalar sözü ID - 908

Can de, can eşit.

Atalar sözü ID - 909

Can sağlığı dövlətdir, demə, babam, yoxsulam.

Atalar sözü ID - 910

Can sənin, cəhənnəm Tarının.

Atalar sözü ID - 911

Can şirin olur.

Atalar sözü ID - 912

Can verəndə boz sərçəyə ver, qaranquş gəldi-gedərdi.

Atalar sözü ID - 913

Can verməyən canana yetməz.

Atalar sözü ID - 914

Can versən qardaşa ver, min il keçə yad olmaz.

Atalar sözü ID - 915

Cana gələn mala gəlsin.

Atalar sözü ID - 916

Candı çəkər, qandı qaynıyar.

Atalar sözü ID - 917

Canı acışan eşşək atdan yeyin gedər.

Atalar sözü ID - 918

Canı canan yolunda deyən çox olar, qıyan az.

Atalar sözü ID - 919

Canım qurban, yaxşı qonaq! Gəl uçaq bir də qonaq.

Atalar sözü ID - 920

Canımı da alsan, gülə-gülə al.

Atalar sözü ID - 921

Canında olmayana candar ağacı neyləsin?!

Atalar sözü ID - 922

Canını yaxşı saxla qəfil əcəldən.

Atalar sözü ID - 923

Cananı sevən canından keçər.

Atalar sözü ID - 924

Canavar tək qalanda başına çaqqallar yığışar.

Atalar sözü ID - 925

Canavarın üzü ağ olsa, kəndə gündüz gələr.

Atalar sözü ID - 926

Cavahir cında içində olar.

Atalar sözü ID - 927

Cavahirin qiyməti var, amma atalar sözünün qiyməti yoxdur.

Atalar sözü ID - 928

Cavan baş bir çanax qandı.

Atalar sözü ID - 929

Cavanlıqda daş daşı, qocalıqda ye aşı.

Atalar sözü ID - 930

Cavanlıqda qocalığa güc saxla.

Atalar sözü ID - 931

Ceyran qovan çiçəyə batar, donuz qovan palçığa.

Atalar sözü ID - 932

Ceyranın qaçmağın elə gördüm, ətindən zəhləm getdi.

Atalar sözü ID - 933

Cəfasın çəkən səfasın görər.

Atalar sözü ID - 934

Cəhd çarıq yırtar, iş odur haqqa vara.

Atalar sözü ID - 935

Cəhd elə dost qazan, düşmən ocaq başında.

Atalar sözü ID - 936

Cəhənnəmə gedən gələr, müştərinin gedəni gəlməz.

Atalar sözü ID - 937

Cəhənnəmə gedən yoldaşını çox istər.

Atalar sözü ID - 938

Cəngəl də özünü bağ sanar.

Atalar sözü ID - 939

Cərgədən qalan keçəl olar.

Atalar sözü ID - 940

Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz.

Atalar sözü ID - 941

Cinə börk tikər, şeytana papış.

Atalar sözü ID - 942

Cinə dəmir göstərdilər.

Atalar sözü ID - 943

Cins cinsə əsər eləməz.

Atalar sözü ID - 944

Cins xoruz yumurtada banlayar.

Atalar sözü ID - 945

Cins madyan balanı döşündə saxlar.

Atalar sözü ID - 946

Comərd deyib maldan elərlər, igid deyib candan elərlər.

Atalar sözü ID - 947

Cuhud qan görüb!

Atalar sözü ID - 948

Culfa kəfənsiz ölər.

Atalar sözü ID - 949

Cücə ağgünlü olsaydı, toyuq əmcəkli olardı.

Bu səhifə dəfə baxılıb

......