ZE+education...

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 2363

Qabağa keçirsən, deyirlər bicdir, Dala qalırsan, deyirlər gicdir.

Atalar sözü ID - 2364

Qabağım qovurğa qovurur, dalım saman sovurur.

Atalar sözü ID - 2365

Qabağına baxmayanın ayağına daş dəyər.

Atalar sözü ID - 2366

Qaçağı el saxlar.

Atalar sözü ID - 2367

Qaçan da Allahı çağırır, qovan da.

Atalar sözü ID - 2368

Qaçanı qovmazlar, yıxılanı vurmazlar.

Atalar sözü ID - 2369

Qaçırılan fürsət bir də düşməz ələ.

Atalar sözü ID - 2370

Qaçmaq da hünərdəndir.

Atalar sözü ID - 2371

Qaçmaq da hünərdir, qovmaq da.

Atalar sözü ID - 2372

Qafil başın ağrısını beyin bilər.

Atalar sözü ID - 2373

Qafil quşun ovçusu çox olar.

Atalar sözü ID - 2374

Qala içəridən alınar.

Atalar sözü ID - 2375

Qalan işə qar yağar.

Atalar sözü ID - 2376

Qamış bizim eldə bitər, sümsünü ləzgi çalar.

Atalar sözü ID - 2377

Qan eylə qanun ilə.

Atalar sözü ID - 2378

Qan yol verməz.

Atalar sözü ID - 2379

Qanı qan ilə yumayıblar.

Atalar sözü ID - 2380

Qanı su ilə yuyarlar.

Atalar sözü ID - 2381

Qanlı, qapımda nə qayırırsan?
- Qan ayaqlım var!

Atalar sözü ID - 2382

Qanlıdan qada əskik olmaz.

Atalar sözü ID - 2383

Qanlını qan tutar.

Atalar sözü ID - 2384

Qanacaqlı həm qanar, həm qandırar.

Atalar sözü ID - 2385

Qanan ilə daş daşı, qanmazla yemə aşı.

Atalar sözü ID - 2386

Qanan kim, qandıran kim?

Atalar sözü ID - 2387

Qanana bir söz yetər, qanmayana yüz oxu.

Atalar sözü ID - 2388

Qanmaza yumruğunu əvvəl düyünlə, sonra söz qandır.

Atalar sözü ID - 2389

Qanadı quşdan kira istəməz.

Atalar sözü ID - 2390

Qapan it dişin göstərməz.

Atalar sözü ID - 2391

Qapılan qapanın, tapılan tapanındır.

Atalar sözü ID - 2392

Qar dağa çıxar dadlanar.

Atalar sözü ID - 2393

Qar ili - var ili.

Atalar sözü ID - 2394

Qar yağmağıynan qarğa ağarmaz.

Atalar sözü ID - 2395

Qarlı qış barlı olar.

Atalar sözü ID - 2396

Qara dolaşaya qırmızı papuş yaraşmaz.

Atalar sözü ID - 2397

Qara eşşək, ağ palan?!

Atalar sözü ID - 2398

Qara eşşəyin başına yüyən vuranda qatır olmaz.

Atalar sözü ID - 2399

Qara günün ömrü az olar.

Atalar sözü ID - 2400

Qara xəbər tez yayılar.

Atalar sözü ID - 2401

Qara qız bəzənincə toy əldən gedər.

Atalar sözü ID - 2402

Qara qız gəlin oldu, ürəyi sərin oldu.

Atalar sözü ID - 2403

Qara qız gəlməsəydi, külbəni kim odlardı.

Atalar sözü ID - 2404

Qara qızdan xatın olmaz, boz eşşəkdən qatır olmaz.

Atalar sözü ID - 2405

Qara qızın baxtı olsaydı, anadan ağ doğulardı.

Atalar sözü ID - 2406

Qara qul özünü öldürdü ki, ağasına zərəri olsun.

Atalar sözü ID - 2407

Qara qula şahlıq versən, əvvəl nənəsinin əmcəyini kəsər.

Atalar sözü ID - 2408

Qara məni basınca mən qaranı basım.

Atalar sözü ID - 2409

Qaradan artıq boya olmaz.

Atalar sözü ID - 2410

Qarabaxt dağlara çıxanda dağları duman alar.

Atalar sözü ID - 2411

Qaraca üzüm var, doğruca sözüm.

Atalar sözü ID - 2412

Qaraçı qaraçıya öpüş verməz.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç