ZE+education...

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 2078

İstəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü.

Atalar sözü ID - 2079

İstəyirsən bal-çörək, al əlinə bel-kürək.

Atalar sözü ID - 2080

İsti aşa soyuq su qatmazlar.

Atalar sözü ID - 2081

İş adamın cövhəridir.

Atalar sözü ID - 2082

İş əldən, söz dildən, oğul beldən gəlməsə nə faydası.

Atalar sözü ID - 2083

İş gedər sahibin tapar.

Atalar sözü ID - 2084

İşdən artmaz, dişdən artar.

Atalar sözü ID - 2085

İşdəsizin yuxusuna beş arşın bez girər.

Atalar sözü ID - 2086

İşə bax, ala qarğa şux tərlanı bəyənmir.

Atalar sözü ID - 2087

İş-gücümüz bucaqda, şəngülümüz qucaqda.

Atalar sözü ID - 2088

İşlək dəmir pas tutmaz.

Atalar sözü ID - 2089

İşləməyin dərdindən yeməyə həsrət canım.

Atalar sözü ID - 2090

İşləməyən dişləməz.

Atalar sözü ID - 2091

İşləyən inci taxar, işləməyən yandan baxar.

Atalar sözü ID - 2092

İşıq gələn yeri tıxamazlar.

Atalar sözü ID - 2093

İşıq olan yerdə yaraşıq olar.

Atalar sözü ID - 2094

İt acından oğurluq elər.

Atalar sözü ID - 2095

İt adına üyüdüb özü yeyir.

Atalar sözü ID - 2096

İt ağzı dəyməklə doqqaz murdar olmaz.

Atalar sözü ID - 2097

İt araba kölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidi.

Atalar sözü ID - 2098

İt arıqlığını qurda bildirməz.

Atalar sözü ID - 2099

İt aya hürər, başına qal gətirər.

Atalar sözü ID - 2100

İt bilir xurcunda nə var, çoban da bilir itə nə verəcək.

Atalar sözü ID - 2101

İt bir olar, yoxsa bir sürü?!

Atalar sözü ID - 2102

İt bir yara ilə ölməz.

Atalar sözü ID - 2103

İt də getdi, ip də getdi.

Atalar sözü ID - 2104

İt də öz qapısında ağadır.

Atalar sözü ID - 2105

İt də yuxa yeyər, dürməyini bilsə.

Atalar sözü ID - 2106

İt dəmirçi dükanından nə aparar?!

Atalar sözü ID - 2107

İt dəvəyə hürər, dəvənin xəbəri olmaz.

Atalar sözü ID - 2108

İt motaldan əl çəkdi, motal itdən əl çəkmədi.

Atalar sözü ID - 2109

İt əti olsun, şişdə olsun.

Atalar sözü ID - 2110

İt getdi, qurd gəldi.

Atalar sözü ID - 2111

İt hardan aldı iki kütü, birin yesin, birin də başı altına qoysun.

Atalar sözü ID - 2112

İt hürər, karvan keçər.

Atalar sözü ID - 2113

İt it ilən savaşar, çaya gedəndə bir gedər.

Atalar sözü ID - 2114

İt itin ayağın basdamaz.

Atalar sözü ID - 2115

İt itin ətin yeməyib, hampa hampanın ətin yeyib.

Atalar sözü ID - 2116

İt itlə savaşanda bir ayağın dalda tutar.

Atalar sözü ID - 2117

İt itliyindən əl çəkər, sümsünməyindən əl çəkməz.

Atalar sözü ID - 2118

İt itnən boğuşdu, qurdun işi rast düşdü.

Atalar sözü ID - 2119

İt kəlləsini xonçaya qoyarsan, sürüşüb düşər.

Atalar sözü ID - 2120

İt qəssab dükanından ət apardı, ayağın kəsdi.

Atalar sözü ID - 2121

İt qışı çıxardar, amma dərisi nə çəkər.

Atalar sözü ID - 2122

İt qorxduğu yerə hürər.

Atalar sözü ID - 2123

İt qorxusundan oğurluğa getməz.

Atalar sözü ID - 2124

İt quduranda yiyəsini də qapar.

Atalar sözü ID - 2125

İt qulağı əppək eşitdi.

Atalar sözü ID - 2126

İt qulağını kəsəndən qorxar.

Atalar sözü ID - 2127

İt qursağı sarı yağ götürməz.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yeni video
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Modal sözlər
Modal sözlər
Məktəblərə olan “qeyri-qanuni” müəllimlər. Vahid məktəbli formasina keçilir.
Məktəblərə olan “qeyri-qanuni” müəllimlər. Vahid məktəbli formasina keçilir.
Ədat. Ədatlar. Qüvvətləndirici, Dəqiqləşdirici, Sual, Əmr, Təsdiq, İnkar və Arzu ədatları
Ədat. Ədatlar. Qüvvətləndirici, Dəqiqləşdirici, Sual, Əmr, Təsdiq, İnkar və Arzu...
......
Bağla
Distinct error1552: Unknown column 'height' in 'field list'