not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Atalar sözləri - İ hərfi ilə başlayanlar - H. 1

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 1978

İçdim üzüm suyunu, tökdüm üzüm suyunu.

Atalar sözü ID - 1979

İçərim özümü yandırır, çölüm özgəni.

Atalar sözü ID - 1980

İgid basdığın kəsməz.

Atalar sözü ID - 1981

İgid igidə xor baxmaz.

Atalar sözü ID - 1982

İgid qovğasız olmaz.

Atalar sözü ID - 1983

İgid ləqəbilə tanınar.

Atalar sözü ID - 1984

İgid min yaşar, fürsət bir düşər.

Atalar sözü ID - 1985

İgid odur atdan düşüb atlana, igid odur hər əzaba qatlana.

Atalar sözü ID - 1986

İgid oğul cavan eylər atanı.

Atalar sözü ID - 1987

İgid oğul dayısına çəkər.

Atalar sözü ID - 1988

İgid ölər, adı qalar, müxənnəsin nəyi qalar?!

Atalar sözü ID - 1989

İgid yarasına igid qatlanar.

Atalar sözü ID - 1990

İgid yarasız ölməz.

Atalar sözü ID - 1991

İgidin adı çıxınca canı çıxar.

Atalar sözü ID - 1992

İgidin başı qalda gərək.

Atalar sözü ID - 1993

İgidin igiddən nəyi artıqdır? - Ehtiyatı!

Atalar sözü ID - 1994

İgidlik biləklə deyil, ürəklədir.

Atalar sözü ID - 1995

İki arvadlı ev zibilli olar.

Atalar sözü ID - 1996

İki arvadlı gecə şamsız qalar.

Atalar sözü ID - 1997

İki arvadlı kişinin ağzının dadı olmaz.

Atalar sözü ID - 1998

İki bülbül bir budaqda oxumaz.

Atalar sözü ID - 1999

İki daşı çaxaram, tamaşaya baxaram.

Atalar sözü ID - 2000

İki dəvə əlləşəndə otluq xarab olar.

Atalar sözü ID - 2001

İki düşün, bir danış.

Atalar sözü ID - 2002

İki eşşək bir axurdan arpa yeməz.

Atalar sözü ID - 2003

İki evin urvasından bir fətir olar.

Atalar sözü ID - 2004

İki güləşənin biri basılar.

Atalar sözü ID - 2005

İki it bir aslana dov gələr.

Atalar sözü ID - 2006

İki itin arasına para sümük atmazlar.

Atalar sözü ID - 2007

İki kəsək bir daşa əvəz olmaz.

Atalar sözü ID - 2008

İki kişi danışanda üçüncüsü sən olma.

Atalar sözü ID - 2009

İki qapıda gəzən köpək ac qalar.

Atalar sözü ID - 2010

İki qardaş savaşıb, axmaq buna inanıb.

Atalar sözü ID - 2011

İki qılınc bir qına sığmaz.

Atalar sözü ID - 2012

İki qibləyə namaz olmaz.

Atalar sözü ID - 2013

İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz.

Atalar sözü ID - 2014

İki verməzsən, bir ala bilməzsən.

Atalar sözü ID - 2015

İki yana baxan çaş qalar.

Atalar sözü ID - 2016

İki yumruq bir başa gücdür.

Atalar sözü ID - 2017

İkisinə üç lənət, hərəsinə beş lənət.

Atalar sözü ID - 2018

İl ötər, ay dolanar, şənbə düşər novruza.

Atalar sözü ID - 2019

İl var bir günə dəyməz, gün var min aya dəyər.

Atalar sözü ID - 2020

İlin axır çərşənbəsi kimiyə düşər, kimiyə yox.

Atalar sözü ID - 2021

İlan ağzından qurtuldu, qurbağa ağzına düşdü.

Atalar sözü ID - 2022

İlan balasını da çalar.

Atalar sözü ID - 2023

İlan çalan yatar, ac yatmaz.

Atalar sözü ID - 2024

İlan çıxdığı bacanı yaxşı tanıyır.

Atalar sözü ID - 2025

İlan hər yerə əyri gedər, öz yuvasına düz.

Atalar sözü ID - 2026

İlan ilan yeməyincə əjdaha olmaz.

Atalar sözü ID - 2027

İlan qabığın dəyişər, xasiyyətin dəyişməz.

Bu səhifə dəfə baxılıb

......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed