ZE+education...

Sualın cavabını yaz

Sual ID - 13517

Müəllif: Qonaq__39045493 (Əlavə edilib: 31.01.2020)
Ağzı açıq qabda baş verən H2+S=H2S reaksiyası zamanı təzyiq artır yoxsa azalır?

Sual ID - 13239

Müəllif: Qonaq__39360300 (Əlavə edilib: 31.12.2019)
hibridlesme nedir?

Sual ID - 13197

Müəllif: (Əlavə edilib: 30.12.2019)
1,5mol karbon qazı normal səraitdə neçə litrdir?

Sual ID - 13116

Müəllif: Qonaq__43552333 (Əlavə edilib: 22.12.2019)
Hər iki halda başlanğıcda hansı duz götürülə bilər?

Sual ID - 12873

Müəllif: Qonaq__35727950 (Əlavə edilib: 27.11.2019)
Suda hell olmayan tursu hansidi

Sual ID - 12860

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 26.11.2019)
CuO birləşməsində misin kütlə payını %-lə hesablayın. a)20%. b)60%. c)80%

Sual ID - 12629

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 03.11.2019)
hansı turşu daha qüvvətlidir? 1)H2SO4. 2)H2CO3.3)H2SiO3.

Sual ID - 11707

Müəllif: qonaq_43101135 (Əlavə edilib: 25.09.2019)
duzu sulfat turşusu ilə reaksiyaya girməyən metallati göstərin?

Sual ID - 12191

Müəllif: Qonaq__34642788 (Əlavə edilib: 25.09.2019)
Hansı sırada elementin hamısı sabit valentlidir?
A)P,K B)F,Cl C)Na,Ba D)Fe,H E)Cu,Zn

Sual ID - 12171

Müəllif: Qonaq__46701914 (Əlavə edilib: 24.09.2019)
Kimyəvi elementlərinin dövrü sisteminin kəşfi

Sual ID - 12173

Müəllif: Qonaq__34642788 (Əlavə edilib: 24.09.2019)
0,2 molu 12,8 q olan qazın molyar tapın?
A)24 B)32 C)48 D) 64 E)80

Sual ID - 12176

Müəllif: Qonaq__43552333 (Əlavə edilib: 24.09.2019)
Hansı maddələrin su ilə qarşılıqlı təsirindən qələvi alınar?

Sual ID - 12156

Müəllif: qonaq_43101135 (Əlavə edilib: 23.09.2019)
Neytrallaşma reaksiyası ile 37q kalsium-hidroksiddən neçə mol kalsium xlorid almaq olar?

Sual ID - 12161

Müəllif: Qonaq__52096941 (Əlavə edilib: 23.09.2019)
2.4 qram Mg-um tam yandırılması üçün neçə qram oksigen qazı sərf olunar? Ar (Mg)=24;(MgO)=40
A) 1.6 B) 3.2 C) 16 D) 32 E)4.8

Sual ID - 11856

Müəllif: Qonaq__52096941 (Əlavə edilib: 22.09.2019)
Havadan üç dəfə ağır olan qazın molyar kütləsini hesablayın.
A) 58 B) 87 C) 98 D) 88 E) 116

Sual ID - 12144

Müəllif: qonaq_43101135 (Əlavə edilib: 22.09.2019)
duz əmələ gətirməyən oksidlər duz əmələ gətirən oksidlərdən hansı xassəsinə görə fərqlənir?

Sual ID - 12151

Müəllif: Qonaq__43552333 (Əlavə edilib: 22.09.2019)
Əsasların laboratoriyada alınması üsüllarını əks etdirən reaksiya tənliklərini seçin.

Sual ID - 12152

Müəllif: Qonaq__39642600 (Əlavə edilib: 22.09.2019)
Qaz qarisiginin sixliginin havanin sigligina beraber olmasi ucun helium ve oksigenin uygun olaraq hansi hecm nisbetinde qarisdirmaq lazimdir?

Sual ID - 11584

Müəllif: Qonaq__39360300 (Əlavə edilib: 21.09.2019)
elektrolid nedir?

Sual ID - 12134

Müəllif: (Əlavə edilib: 21.09.2019)
Hansi madeler hidrogenle reaksiya daxio olmur?

Sual ID - 12106

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 19.09.2019)
CH2CL2 birləşməsində karbonun oksidləşmə dərəcəsi neçədir? 1)+7. 2)+4. 3)+2

Sual ID - 12087

Müəllif: Qonaq__39045493 (Əlavə edilib: 18.09.2019)
Qapalı qabda baş verən 2NO+O2=2NO2 reaksiyası zamanı təzyiq artır yoxsa azalır?

Sual ID - 12096

Müəllif: Qonaq__39045493 (Əlavə edilib: 18.09.2019)
Ağzı açıq qabda baş verən 3Fe+2O2=Fe3O4 reaksiyası zamanı qabda təzyiq artır yoxsa azalır?

Sual ID - 11972

Müəllif: (Əlavə edilib: 17.09.2019)
Duru sulfat tursusu ilə reaksiyaya girməyan metalları gostərin.
A)MG,AL
B)HG,FE
C)CA,ZN
D)CU,HG

Sual ID - 11959

Müəllif: Qonaq__34642788 (Əlavə edilib: 16.09.2019)
Metalları seçin.1-Br 2-K 3-B 4-Ca
A)1,2 B)2,3 C)2,4 D)1,3 E)3,4

Sual ID - 11960

Müəllif: (Əlavə edilib: 16.09.2019)
əsasi duzları gostərin.
A)NA3PO4,NAHSO3
B)KNACO3,KAL(SO4)2
C)AL (OH)SO4,Mg(OH)CL
D)KHCO3,K2CO3

Sual ID - 11940

Müəllif: Qonaq__48561001 (Əlavə edilib: 15.09.2019)
Hansı 4-cü dövr elementidir:
A)Vanadium
B)Titan
C)Silsium
D)Kalsium

Sual ID - 11941

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 15.09.2019)
Əvəz etmə reaksiyasını göstərin. a)CaO+CO2-CaCO2. b)2HgO-Hg+O2. c)Fe+H2SO4-FeSO4+H2

Sual ID - 11946

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 15.09.2019)
CuO birləşməsində misin kütlə payını hesablayın. 1)20%. 2)60%. 3)80%.

Sual ID - 11950

Müəllif: (Əlavə edilib: 15.09.2019)
1mol suda nece atom var

Sual ID - 11893

Müəllif: Qonaq__36732785 (Əlavə edilib: 14.09.2019)
Hansı maddənin 1 molunun tam yanmasına daha az miqdarda oksigen tələb olunur ?
1.P
2.C
3.AL
4.S
5.H2

Sual ID - 11885

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 13.09.2019)
hansı maddə parçalanan zaman iki bəsit maddə əmələ gəlir? c)H2O2. b)H2O. c)HCL O3

Sual ID - 11490

Müəllif: Qonaq__14465281 (Əlavə edilib: 11.09.2019)
heterogen reaksiyalar hansilardir

Sual ID - 11858

Müəllif: qonaq_43101135 (Əlavə edilib: 11.09.2019)
2mol kalsium-hidroksid neçə qtamdir?

Sual ID - 11860

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 11.09.2019)
CH2CL2 birləşməsində karbonun oksidləşmə dərəcəsi neçədir? a)+7. b)+4. c)+2

Sual ID - 11837

Müəllif: (Əlavə edilib: 10.09.2019)
Alüminium-sulfat duzunda AL-un kütlə payı təqribən neçə faizdir?
Ar(AL)=27;Mr(SO4)=96

Sual ID - 11820

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 09.09.2019)
hansı maddə parçalanan zaman iki bəsit maddə əmələ gəlir?1)H2O2. 2)H2O. 3)HCL O3

Sual ID - 11809

Müəllif: Qonaq__35311922 (Əlavə edilib: 08.09.2019)
xlor akril tursusu ie hansi reaksiyaya girer

Sual ID - 11815

Müəllif: Qonaq__52096941 (Əlavə edilib: 08.09.2019)
PH3- fosfin qazında fosforun valentlyini tapın.
A) III B) II c) I
D) V E) VII

Sual ID - 11807

Müəllif: Qonaq__34642788 (Əlavə edilib: 07.09.2019)
56q azot neçə moldur?

Sual ID - 11727

Müəllif: Qonaq__34484464 (Əlavə edilib: 04.09.2019)
CH4 birlesmesinde karbonun kutle payini %-le hesablayin:
a)30 b)40 c)50 d)75 e)80

Sual ID - 11438

Müəllif: Qonaq__35430024 (Əlavə edilib: 03.09.2019)
Molyar kütləsi 70q olan alken molekulunda neytron sayini müeyyen edin?

Sual ID - 11644

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 31.08.2019)
Əvəzetmə reaksiyasını göstərin. 1)CaO+Co2-CaCO2. b)2HgO-Hg+O2. 3)Fe+H2DO4-FeSO4+H2

Sual ID - 11630

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 30.08.2019)
Hansı turşu daha qüvvətlidir? a)H2SO4. b)H2CO3. c)H2SiO3

Sual ID - 11631

Müəllif: Qonaq__52096941 (Əlavə edilib: 30.08.2019)
Havaya görə sıxlığı 2 olan qazın molyar kütləsi neçə qramdır?
A) 29 B) 68 C) 58 D) 116 E) 87

Sual ID - 12030

Müəllif: Qonaq__35311922 (Əlavə edilib: 30.08.2019)
palmitin tursusunun formulu nedir

Sual ID - 11359

Müəllif: qonaq_43101135 (Əlavə edilib: 27.08.2019)
Amfoter oksidlər hansı kimyəvi xassəso ilə başqa oksidlərdən fərqlənir?

Sual ID - 11345

Müəllif: Qonaq__39906549 (Əlavə edilib: 26.08.2019)
13.5 q Mis (2) xlorid alınması neçə qram və neçə mol Mis(2)sulfat götürülməlidir?

Sual ID - 11224

Müəllif: Qonaq__20665854 (Əlavə edilib: 17.09.2018)
oksigene gore valentlik duzeltme

Sual ID - 11215

Müəllif: sona_713 (Əlavə edilib: 11.09.2018)
Kimyəvi reaksiyalar nə deməkdir?
Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç