Sualın cavabını yaz

Kimya

Sual ID - 13517

Müəllif: Qonaq__39045493 (Əlavə edilib: 31.01.2020)
Ağzı açıq qabda baş verən H2+S=H2S reaksiyası zamanı təzyiq artır yoxsa azalır?

Sual ID - 13239

Müəllif: Qonaq__39360300 (Əlavə edilib: 31.12.2019)
hibridlesme nedir?

Sual ID - 13197

Müəllif: (Əlavə edilib: 30.12.2019)
1,5mol karbon qazı normal səraitdə neçə litrdir?

Sual ID - 13116

Müəllif: Qonaq__43552333 (Əlavə edilib: 22.12.2019)
Hər iki halda başlanğıcda hansı duz götürülə bilər?

Sual ID - 12873

Müəllif: Qonaq__35727950 (Əlavə edilib: 27.11.2019)
Suda hell olmayan tursu hansidi

Sual ID - 12860

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 26.11.2019)
CuO birləşməsində misin kütlə payını %-lə hesablayın. a)20%. b)60%. c)80%

Sual ID - 12629

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 03.11.2019)
hansı turşu daha qüvvətlidir? 1)H2SO4. 2)H2CO3.3)H2SiO3.

Sual ID - 11707

Müəllif: qonaq_43101135 (Əlavə edilib: 25.09.2019)
duzu sulfat turşusu ilə reaksiyaya girməyən metallati göstərin?

Sual ID - 12191

Müəllif: Qonaq__34642788 (Əlavə edilib: 25.09.2019)
Hansı sırada elementin hamısı sabit valentlidir?
A)P,K B)F,Cl C)Na,Ba D)Fe,H E)Cu,Zn

Sual ID - 12171

Müəllif: Qonaq__46701914 (Əlavə edilib: 24.09.2019)
Kimyəvi elementlərinin dövrü sisteminin kəşfi

Sual ID - 12173

Müəllif: Qonaq__34642788 (Əlavə edilib: 24.09.2019)
0,2 molu 12,8 q olan qazın molyar tapın?
A)24 B)32 C)48 D) 64 E)80

Sual ID - 12176

Müəllif: Qonaq__43552333 (Əlavə edilib: 24.09.2019)
Hansı maddələrin su ilə qarşılıqlı təsirindən qələvi alınar?

Sual ID - 12156

Müəllif: qonaq_43101135 (Əlavə edilib: 23.09.2019)
Neytrallaşma reaksiyası ile 37q kalsium-hidroksiddən neçə mol kalsium xlorid almaq olar?

Sual ID - 12161

Müəllif: Qonaq__52096941 (Əlavə edilib: 23.09.2019)
2.4 qram Mg-um tam yandırılması üçün neçə qram oksigen qazı sərf olunar? Ar (Mg)=24;(MgO)=40
A) 1.6 B) 3.2 C) 16 D) 32 E)4.8

Sual ID - 11856

Müəllif: Qonaq__52096941 (Əlavə edilib: 22.09.2019)
Havadan üç dəfə ağır olan qazın molyar kütləsini hesablayın.
A) 58 B) 87 C) 98 D) 88 E) 116

Sual ID - 12144

Müəllif: qonaq_43101135 (Əlavə edilib: 22.09.2019)
duz əmələ gətirməyən oksidlər duz əmələ gətirən oksidlərdən hansı xassəsinə görə fərqlənir?

Sual ID - 12151

Müəllif: Qonaq__43552333 (Əlavə edilib: 22.09.2019)
Əsasların laboratoriyada alınması üsüllarını əks etdirən reaksiya tənliklərini seçin.

Sual ID - 12152

Müəllif: Qonaq__39642600 (Əlavə edilib: 22.09.2019)
Qaz qarisiginin sixliginin havanin sigligina beraber olmasi ucun helium ve oksigenin uygun olaraq hansi hecm nisbetinde qarisdirmaq lazimdir?

Sual ID - 11584

Müəllif: Qonaq__39360300 (Əlavə edilib: 21.09.2019)
elektrolid nedir?

Sual ID - 12134

Müəllif: (Əlavə edilib: 21.09.2019)
Hansi madeler hidrogenle reaksiya daxio olmur?

Sual ID - 12106

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 19.09.2019)
CH2CL2 birləşməsində karbonun oksidləşmə dərəcəsi neçədir? 1)+7. 2)+4. 3)+2

Sual ID - 12087

Müəllif: Qonaq__39045493 (Əlavə edilib: 18.09.2019)
Qapalı qabda baş verən 2NO+O2=2NO2 reaksiyası zamanı təzyiq artır yoxsa azalır?

Sual ID - 12096

Müəllif: Qonaq__39045493 (Əlavə edilib: 18.09.2019)
Ağzı açıq qabda baş verən 3Fe+2O2=Fe3O4 reaksiyası zamanı qabda təzyiq artır yoxsa azalır?

Sual ID - 11972

Müəllif: (Əlavə edilib: 17.09.2019)
Duru sulfat tursusu ilə reaksiyaya girməyan metalları gostərin.
A)MG,AL
B)HG,FE
C)CA,ZN
D)CU,HG

Sual ID - 11959

Müəllif: Qonaq__34642788 (Əlavə edilib: 16.09.2019)
Metalları seçin.1-Br 2-K 3-B 4-Ca
A)1,2 B)2,3 C)2,4 D)1,3 E)3,4

Sual ID - 11960

Müəllif: (Əlavə edilib: 16.09.2019)
əsasi duzları gostərin.
A)NA3PO4,NAHSO3
B)KNACO3,KAL(SO4)2
C)AL (OH)SO4,Mg(OH)CL
D)KHCO3,K2CO3

Sual ID - 11940

Müəllif: Qonaq__48561001 (Əlavə edilib: 15.09.2019)
Hansı 4-cü dövr elementidir:
A)Vanadium
B)Titan
C)Silsium
D)Kalsium

Sual ID - 11941

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 15.09.2019)
Əvəz etmə reaksiyasını göstərin. a)CaO+CO2-CaCO2. b)2HgO-Hg+O2. c)Fe+H2SO4-FeSO4+H2

Sual ID - 11946

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 15.09.2019)
CuO birləşməsində misin kütlə payını hesablayın. 1)20%. 2)60%. 3)80%.

Sual ID - 11950

Müəllif: (Əlavə edilib: 15.09.2019)
1mol suda nece atom var

Sual ID - 11893

Müəllif: Qonaq__36732785 (Əlavə edilib: 14.09.2019)
Hansı maddənin 1 molunun tam yanmasına daha az miqdarda oksigen tələb olunur ?
1.P
2.C
3.AL
4.S
5.H2

Sual ID - 11885

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 13.09.2019)
hansı maddə parçalanan zaman iki bəsit maddə əmələ gəlir? c)H2O2. b)H2O. c)HCL O3

Sual ID - 11490

Müəllif: Qonaq__14465281 (Əlavə edilib: 11.09.2019)
heterogen reaksiyalar hansilardir

Sual ID - 11858

Müəllif: qonaq_43101135 (Əlavə edilib: 11.09.2019)
2mol kalsium-hidroksid neçə qtamdir?

Sual ID - 11860

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 11.09.2019)
CH2CL2 birləşməsində karbonun oksidləşmə dərəcəsi neçədir? a)+7. b)+4. c)+2

Sual ID - 11837

Müəllif: (Əlavə edilib: 10.09.2019)
Alüminium-sulfat duzunda AL-un kütlə payı təqribən neçə faizdir?
Ar(AL)=27;Mr(SO4)=96

Sual ID - 11820

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 09.09.2019)
hansı maddə parçalanan zaman iki bəsit maddə əmələ gəlir?1)H2O2. 2)H2O. 3)HCL O3

Sual ID - 11809

Müəllif: Qonaq__35311922 (Əlavə edilib: 08.09.2019)
xlor akril tursusu ie hansi reaksiyaya girer

Sual ID - 11815

Müəllif: Qonaq__52096941 (Əlavə edilib: 08.09.2019)
PH3- fosfin qazında fosforun valentlyini tapın.
A) III B) II c) I
D) V E) VII

Sual ID - 11807

Müəllif: Qonaq__34642788 (Əlavə edilib: 07.09.2019)
56q azot neçə moldur?

Sual ID - 11727

Müəllif: Qonaq__34484464 (Əlavə edilib: 04.09.2019)
CH4 birlesmesinde karbonun kutle payini %-le hesablayin:
a)30 b)40 c)50 d)75 e)80

Sual ID - 11438

Müəllif: Qonaq__35430024 (Əlavə edilib: 03.09.2019)
Molyar kütləsi 70q olan alken molekulunda neytron sayini müeyyen edin?

Sual ID - 11644

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 31.08.2019)
Əvəzetmə reaksiyasını göstərin. 1)CaO+Co2-CaCO2. b)2HgO-Hg+O2. 3)Fe+H2DO4-FeSO4+H2

Sual ID - 11630

Müəllif: Qonaq__44930320 (Əlavə edilib: 30.08.2019)
Hansı turşu daha qüvvətlidir? a)H2SO4. b)H2CO3. c)H2SiO3

Sual ID - 11631

Müəllif: Qonaq__52096941 (Əlavə edilib: 30.08.2019)
Havaya görə sıxlığı 2 olan qazın molyar kütləsi neçə qramdır?
A) 29 B) 68 C) 58 D) 116 E) 87

Sual ID - 12030

Müəllif: Qonaq__35311922 (Əlavə edilib: 30.08.2019)
palmitin tursusunun formulu nedir

Sual ID - 11359

Müəllif: qonaq_43101135 (Əlavə edilib: 27.08.2019)
Amfoter oksidlər hansı kimyəvi xassəso ilə başqa oksidlərdən fərqlənir?

Sual ID - 11345

Müəllif: Qonaq__39906549 (Əlavə edilib: 26.08.2019)
13.5 q Mis (2) xlorid alınması neçə qram və neçə mol Mis(2)sulfat götürülməlidir?

Sual ID - 11224

Müəllif: Qonaq__20665854 (Əlavə edilib: 17.09.2018)
oksigene gore valentlik duzeltme

Sual ID - 11215

Müəllif: sona_713 (Əlavə edilib: 11.09.2018)
Kimyəvi reaksiyalar nə deməkdir?
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed