Sualın cavabını yaz

İnformatika

Sual ID - 13568

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 05.02.2020)
Komputerin formatlanması dedikdə nə başa düşülür?

Sual ID - 13572

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 05.02.2020)
Internet şəbəkəsi nədir?

Sual ID - 13549

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 03.02.2020)
Modem nə vaxt yaranıb?

Sual ID - 13552

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 03.02.2020)
Insan informasiyanı nə vasitəsilə alır?

Sual ID - 13536

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 02.02.2020)
Insan ekran şüasından qorunmaq üçün nə etməlidir?

Sual ID - 13538

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 02.02.2020)
Kompyuter şəbəkələri neçə qrupa bölünür?

Sual ID - 13541

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 02.02.2020)
Xətti alqoritm nədir?

Sual ID - 13544

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 02.02.2020)
You tube nə məqsədlə istifadə olunur?

Sual ID - 13527

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 01.02.2020)
Kompilyatorlar nədir?

Sual ID - 13522

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 31.01.2020)
Proqramlar şərti olaraq neçə qrupa bölünür?

Sual ID - 13506

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 30.01.2020)
Proqramlaşdırma dilində hansı simvollardan istifadə olunur?

Sual ID - 13507

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 30.01.2020)
Informasiya mədəniyyəti nədir?

Sual ID - 13510

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 30.01.2020)
Adobe Reader nə proqramıdır?

Sual ID - 13513

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 30.01.2020)
Şərt operatorundan nə vaxt istifadə olunur?

Sual ID - 13494

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 28.01.2020)
Kommunikasiya nədir?

Sual ID - 13479

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 27.01.2020)
Hansı praqramlaşdırma dilləri vardır?

Sual ID - 13480

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 27.01.2020)
Turbo Pascal proqramı nədir?

Sual ID - 13466

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 26.01.2020)
Turbo Pascal proqramında hansı operatorlar var?

Sual ID - 13467

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 26.01.2020)
Verilənlər bazasını yaratmaq üçün istifadə edilən proqramlar hansılardır?

Sual ID - 13470

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 26.01.2020)
Verilənlər bazasının məqsədi nədir?

Sual ID - 13473

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 26.01.2020)
Alqoritmin yaranması nə ilə bağlıdır?

Sual ID - 13456

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 25.01.2020)
Sistem proqramları nədir?

Sual ID - 13457

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 25.01.2020)
Neçə cür monitor vardır?

Sual ID - 13460

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 25.01.2020)
Çox yüksək səviyyəli dillər və ya vizual dillər hansılardır?

Sual ID - 13462

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 25.01.2020)
Ms Word nədir?

Sual ID - 13445

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 24.01.2020)
Alqoritmin neçə xassəsi var?

Sual ID - 13446

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 24.01.2020)
Write proseduru nədir?

Sual ID - 13451

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 24.01.2020)
Ms-Dos nədir?

Sual ID - 13426

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 22.01.2020)
İdentifikatorlar nədən ibarət olur?

Sual ID - 13428

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 22.01.2020)
Pascal dili neçənci ildə kim tərəfindən yaradılmışdır?

Sual ID - 13431

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 22.01.2020)
Qrafik proqramlar nədir?

Sual ID - 13434

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 22.01.2020)
Klaviatura nə üçün istifadə olunur?

Sual ID - 13420

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 21.01.2020)
Domen nədir?

Sual ID - 13422

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 21.01.2020)
Reklam kompaniyaları haqqında müştəriləri məlumatlandırmaq üçün nədən istifadə olunur?

Sual ID - 13423

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 21.01.2020)
Ms Word nə üçündür?

Sual ID - 13407

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 20.01.2020)
Google nə vaxt yaranmışdır?

Sual ID - 13397

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 19.01.2020)
Veb sayt nəyə xidmət edir?

Sual ID - 13398

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 19.01.2020)
MS Access proqramı nə üçün istifadə olunur?

Sual ID - 13402

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 19.01.2020)
:= işarəsi nə bildirir?

Sual ID - 13386

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 18.01.2020)
Standart altproqramlardan nə üçün istifadə olunur?

Sual ID - 13388

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 18.01.2020)
Nəşr etmək üçün hansı proqramlar var?

Sual ID - 13390

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 18.01.2020)
Cəbri xassə dedikdə nə başa düşülür?

Sual ID - 13391

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 18.01.2020)
Ikilik say sistemi nədir

Sual ID - 13378

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 17.01.2020)
Proqram interfeysi dedikdə nə başa düşülür?

Sual ID - 13381

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 17.01.2020)
Bit nədir?

Sual ID - 13382

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 17.01.2020)
Proqramlaşdırma dilləri nədən ibarətdir?

Sual ID - 13383

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 17.01.2020)
Hər hansı bir sənədi tərcümə etmək üçün nədən istifadə etmək olar?

Sual ID - 13367

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 16.01.2020)
Elekton poçt nədir?

Sual ID - 13355

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 15.01.2020)
Informasiya mübadiləsi nədir?

Sual ID - 13358

Müəllif: Qonaq-111 (Əlavə edilib: 15.01.2020)
Pascal dilinin əsasında hansı proqramlaşdırma dili yaranıb?
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed