ZE+education...

Sualın cavabını yaz

Sual ID - 369

Müəllif: deniz_dalga (Əlavə edilib: 29.10.2011)
dunyanin en boyuk kanyonu hansidir?

Sual ID - 370

Müəllif: MRAMIN (Əlavə edilib: 29.10.2011)
GEOQRAF KÖRFƏZİ HANSI OKEANDA YERLƏŞİR

Sual ID - 352

Müəllif: şeker_kız (Əlavə edilib: 28.10.2011)
Dünyada adam batmayan dəniz varmı?

Sual ID - 353

Müəllif: şeker_kız (Əlavə edilib: 28.10.2011)
dünyanin quru hissəsinin ən şimal noqtəsi hansı adadadır

Sual ID - 358

Müəllif: şeker_kız (Əlavə edilib: 28.10.2011)
dünyanın hansı çay deltasında əhali daha çox sıxdir

Sual ID - 361

Müəllif: lider_boy (Əlavə edilib: 28.10.2011)
Konstantinopol harada yerleshib?

Sual ID - 347

Müəllif: Rakel (Əlavə edilib: 27.10.2011)
Xəritələr neçə cür olur?

Sual ID - 327

Müəllif: Ayşe (Əlavə edilib: 26.10.2011)
Ən böyük vulkan mənşəli dağ hansıdır?

Sual ID - 328

Müəllif: Ayşe (Əlavə edilib: 26.10.2011)
Comoqunma zirvəsinin hündürlüyü nə qədərdir?

Sual ID - 329

Müəllif: Ayşe (Əlavə edilib: 26.10.2011)
Coğrafiya elmi nəyi öyrənir?

Sual ID - 332

Müəllif: fezail76 (Əlavə edilib: 26.10.2011)
Neye gore Yaponiyanin bayraginda daire var?

Sual ID - 302

Müəllif: killer_19 (Əlavə edilib: 25.10.2011)
Azərbaycan Respublikası ilə quru sərhədlərinə malik olan ölkələr?

Sual ID - 304

Müəllif: serxan_21 (Əlavə edilib: 25.10.2011)
Fiziki cografiya nedir?

Sual ID - 305

Müəllif: ibis (Əlavə edilib: 25.10.2011)
Dünyada ən böyük okeanı?

Sual ID - 237

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Materik ətəyinin aşağı sərhədi hansı zonaya uyğun gəlir?

Sual ID - 236

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Hansı düzənliklər materik ətəyi adlanır?

Sual ID - 235

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Materik yamacı hansı xüsusiyyəti ilə seçilir?

Sual ID - 234

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Materik yamacı harada yerləşir?

Sual ID - 233

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Şelf nədən ibarətdir?

Sual ID - 232

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Materik dayazlığı ( düzənliyi ), yaxud şelf nədir?

Sual ID - 231

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Bu zona hansı xüsusiyyəti ilə fərqlənir?

Sual ID - 230

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Bu sərhəd nəyin başlanğıcı hesab edilir?

Sual ID - 229

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Litosfer tavalarının sərhədini nə təşkil edir?

Sual ID - 220

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Okean dibi relyefinin ən böyük formaları nələrdir?

Sual ID - 228

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Rift dərəsini əhatə edən tirələrin yamaclarının quruluşu necədir?

Sual ID - 221

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Okean platformaları harada yerləşir?

Sual ID - 222

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Okean platformalarının düzənlikləri nə adlanır?

Sual ID - 223

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Əgər dəniz dibindən hesab edilsə, okean yatağı üzərində yüksələn ən böyük və ən yüksək vulkan hansıdır?

Sual ID - 224

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Materik və okean tipli litosfer tavalarının arasında sərhəd nədir?

Sual ID - 225

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Orta okean silsilələri yalnız hansı okeanda tam aralıq bir mövqe tutur?

Sual ID - 226

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Okean yatağı səthindən silsilələrin hündürlüyü nə qədərdir?

Sual ID - 227

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Rift nədir?

Sual ID - 84

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Respublikamızın ayrı-ayrı hissələri bir-birindən nəyə görə fərqlənir?

Sual ID - 85

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Hansı alimlər Azərbaycan Respublikası ərazisində yarımsəhra və quru çöl iqlimindən dağ tundra iqliminədək bir-birindən fərqlənən 8 iqlim tipi olduğunu göstərirlər?

Sual ID - 86

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Yarımsəhra və quru çöl iqlimi respublika ərazisinin nə qədər hissəsini əhatə edir?

Sual ID - 87

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Yarımsəhra və quru çöl iqlimi hansı ərazilərdə hakim yer tutur?

Sual ID - 88

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Yarımsəhra və quru çöl iqlimi hansı bitkilərin yetişdirilməsi üçün olduqca əlverişlidir?

Sual ID - 89

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Qışı soyuq, yayı quraq isti yarımsəhra və quru çöl iqlimi hansı ərazilər üçün səciyyəvidir?

Sual ID - 90

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Mülayim - isti iqlim respublika ərazisinin neçə faizini əhatə edir?

Sual ID - 91

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Mülayim - isti iqlim hansı ərazilər üçün səciyyəvidir?

Sual ID - 92

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Respublikamızda Mülayim - isti iqlimin hansı tipləri var?

Sual ID - 93

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Soyuq iqlimin müxtəlif tipləri respublika ərazisinin neçə faizini əhatə edir?

Sual ID - 94

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Soyuq iqlim tipi hansı ərazilər üçün səciyyəvidir?

Sual ID - 95

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Soyuq iqlimin hansı tipləri var?

Sual ID - 96

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Dağ – tundra iqlimi hansı əraziləri əhatə edir?

Sual ID - 97

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Dağ – tundra iqlim tipinin əsas xüsusiyyətləri nələrdir?

Sual ID - 67

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 29.03.2011)
Respublikamızın çayları hansı mənbələrdən qidalanır?

Sual ID - 68

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 29.03.2011)
Axını haradan başlayan çaylar çoxsulu olması ilə fərqlənirlər?

Sual ID - 69

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 29.03.2011)
Respublikamızda bolsulu çaylar hansılardır?

Sual ID - 70

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 29.03.2011)
Bolsulu çaylar necə qidalanırlar?
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Söz birləşmələri. Söz birləşmələrin növləri. Söz birləşmələrin təsnifatı. Təyini sözbirləşmələri
Söz birləşmələri. Söz birləşmələrin növləri. Söz birləşmələrin təsnifatı....
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Miqrasiya. Miqrasiya növləri. İmmiqrantlar. Emiqrantlar.
Miqrasiya. Miqrasiya növləri. İmmiqrantlar. Emiqrantlar.
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Söz birləşmələri. Söz birləşmələrin növləri. Söz birləşmələrin təsnifatı. Təyini sözbirləşmələri
Söz birləşmələri. Söz birləşmələrin növləri. Söz birləşmələrin təsnifatı....
Yeni video
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
TƏHSİL SƏVİYYƏSİ AŞAĞI DÜŞÜB. REPETİTOR YANINA GETMƏYƏ EHTİYAC QALMAYACAQ
Yeni video
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Bioogiya. Dəri. Dərinin quruluşu və funksiyası.
Yeni video
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Fizika. Gərginlik. Gərginliyin olculmesi. Elektrik cərəyan. Elektrik qüvvəsi
Yeni video
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Yeni video
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya

İzahlı video testlərə keç