Sualın cavabını yaz

Sual ID - 369

Müəllif: deniz_dalga (Əlavə edilib: 29.10.2011)
dunyanin en boyuk kanyonu hansidir?

Sual ID - 370

Müəllif: MRAMIN (Əlavə edilib: 29.10.2011)
GEOQRAF KÖRFƏZİ HANSI OKEANDA YERLƏŞİR

Sual ID - 352

Müəllif: şeker_kız (Əlavə edilib: 28.10.2011)
Dünyada adam batmayan dəniz varmı?

Sual ID - 353

Müəllif: şeker_kız (Əlavə edilib: 28.10.2011)
dünyanin quru hissəsinin ən şimal noqtəsi hansı adadadır

Sual ID - 358

Müəllif: şeker_kız (Əlavə edilib: 28.10.2011)
dünyanın hansı çay deltasında əhali daha çox sıxdir

Sual ID - 361

Müəllif: lider_boy (Əlavə edilib: 28.10.2011)
Konstantinopol harada yerleshib?

Sual ID - 347

Müəllif: Rakel (Əlavə edilib: 27.10.2011)
Xəritələr neçə cür olur?

Sual ID - 327

Müəllif: Ayşe (Əlavə edilib: 26.10.2011)
Ən böyük vulkan mənşəli dağ hansıdır?

Sual ID - 328

Müəllif: Ayşe (Əlavə edilib: 26.10.2011)
Comoqunma zirvəsinin hündürlüyü nə qədərdir?

Sual ID - 329

Müəllif: Ayşe (Əlavə edilib: 26.10.2011)
Coğrafiya elmi nəyi öyrənir?

Sual ID - 332

Müəllif: fezail76 (Əlavə edilib: 26.10.2011)
Neye gore Yaponiyanin bayraginda daire var?

Sual ID - 302

Müəllif: killer_19 (Əlavə edilib: 25.10.2011)
Azərbaycan Respublikası ilə quru sərhədlərinə malik olan ölkələr?

Sual ID - 304

Müəllif: serxan_21 (Əlavə edilib: 25.10.2011)
Fiziki cografiya nedir?

Sual ID - 305

Müəllif: ibis (Əlavə edilib: 25.10.2011)
Dünyada ən böyük okeanı?

Sual ID - 237

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Materik ətəyinin aşağı sərhədi hansı zonaya uyğun gəlir?

Sual ID - 236

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Hansı düzənliklər materik ətəyi adlanır?

Sual ID - 235

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Materik yamacı hansı xüsusiyyəti ilə seçilir?

Sual ID - 234

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Materik yamacı harada yerləşir?

Sual ID - 233

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Şelf nədən ibarətdir?

Sual ID - 232

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Materik dayazlığı ( düzənliyi ), yaxud şelf nədir?

Sual ID - 231

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Bu zona hansı xüsusiyyəti ilə fərqlənir?

Sual ID - 230

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Bu sərhəd nəyin başlanğıcı hesab edilir?

Sual ID - 229

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Litosfer tavalarının sərhədini nə təşkil edir?

Sual ID - 220

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Okean dibi relyefinin ən böyük formaları nələrdir?

Sual ID - 228

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Rift dərəsini əhatə edən tirələrin yamaclarının quruluşu necədir?

Sual ID - 221

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Okean platformaları harada yerləşir?

Sual ID - 222

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Okean platformalarının düzənlikləri nə adlanır?

Sual ID - 223

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Əgər dəniz dibindən hesab edilsə, okean yatağı üzərində yüksələn ən böyük və ən yüksək vulkan hansıdır?

Sual ID - 224

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Materik və okean tipli litosfer tavalarının arasında sərhəd nədir?

Sual ID - 225

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Orta okean silsilələri yalnız hansı okeanda tam aralıq bir mövqe tutur?

Sual ID - 226

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Okean yatağı səthindən silsilələrin hündürlüyü nə qədərdir?

Sual ID - 227

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 14.08.2011)
Rift nədir?

Sual ID - 84

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Respublikamızın ayrı-ayrı hissələri bir-birindən nəyə görə fərqlənir?

Sual ID - 85

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Hansı alimlər Azərbaycan Respublikası ərazisində yarımsəhra və quru çöl iqlimindən dağ tundra iqliminədək bir-birindən fərqlənən 8 iqlim tipi olduğunu göstərirlər?

Sual ID - 86

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Yarımsəhra və quru çöl iqlimi respublika ərazisinin nə qədər hissəsini əhatə edir?

Sual ID - 87

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Yarımsəhra və quru çöl iqlimi hansı ərazilərdə hakim yer tutur?

Sual ID - 88

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Yarımsəhra və quru çöl iqlimi hansı bitkilərin yetişdirilməsi üçün olduqca əlverişlidir?

Sual ID - 89

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Qışı soyuq, yayı quraq isti yarımsəhra və quru çöl iqlimi hansı ərazilər üçün səciyyəvidir?

Sual ID - 90

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Mülayim - isti iqlim respublika ərazisinin neçə faizini əhatə edir?

Sual ID - 91

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Mülayim - isti iqlim hansı ərazilər üçün səciyyəvidir?

Sual ID - 92

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Respublikamızda Mülayim - isti iqlimin hansı tipləri var?

Sual ID - 93

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Soyuq iqlimin müxtəlif tipləri respublika ərazisinin neçə faizini əhatə edir?

Sual ID - 94

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Soyuq iqlim tipi hansı ərazilər üçün səciyyəvidir?

Sual ID - 95

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Soyuq iqlimin hansı tipləri var?

Sual ID - 96

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Dağ – tundra iqlimi hansı əraziləri əhatə edir?

Sual ID - 97

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 30.03.2011)
Dağ – tundra iqlim tipinin əsas xüsusiyyətləri nələrdir?

Sual ID - 67

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 29.03.2011)
Respublikamızın çayları hansı mənbələrdən qidalanır?

Sual ID - 68

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 29.03.2011)
Axını haradan başlayan çaylar çoxsulu olması ilə fərqlənirlər?

Sual ID - 69

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 29.03.2011)
Respublikamızda bolsulu çaylar hansılardır?

Sual ID - 70

Müəllif: Admin (Əlavə edilib: 29.03.2011)
Bolsulu çaylar necə qidalanırlar?