Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

Sualın cavabını yaz

Sual ID - 2265

Müəllif: Qonaq_41114 (Əlavə edilib: 29.03.2012)
Kater çayın axını ilə və geriyə 80 km yol gedərək, bütün yola 9 saat sərf etdi. Katerin öz sürəti 18 km/saat olarsa, çayın axma sürətini tapın:

Sual ID - 2247

Müəllif: sonasi (Əlavə edilib: 26.03.2012)
Içərisində 20 bakteriya olan qapalı qabda əlverişli şəraitdə 1 saat ərzində maksimum neçə bakteriya bölünməyə məruz qalar?

Sual ID - 2144

Müəllif: Elcin_999 (Əlavə edilib: 15.03.2012)
Tənlik nəyə deyilir?

Sual ID - 2140

Müəllif: sinif_Q (Əlavə edilib: 13.03.2012)
İstənilən müsbət ədədin kvadratının kökünün dörd mislini dördə böldükdə həmin ədəd nə qədər dəyişər?

Sual ID - 2107

Müəllif: Qonaq (Əlavə edilib: 03.03.2012)
480 ədədini 3,4 və 5 ədədləri ilə mütənasib hissələrə bolun.

Sual ID - 2108

Müəllif: Qonaq (Əlavə edilib: 03.03.2012)
Məhsulun qiyməti 4400 manatdan 3740 manata qədər ucuzlaşdı. Onun qiyməti neçə faiz ucuzlaşdı?

Sual ID - 2063

Müəllif: Qonaq (Əlavə edilib: 24.02.2012)
Qarışıq ədədi tam ədədə necə vururlar?

Sual ID - 2002

Müəllif: Ne_edek (Əlavə edilib: 18.02.2012)
Ədədi silsilənin ilk n həddinin cemi Sn=n(n+1) düsturu ilə verilib. Silsilənin 10-cu həddini tapın:

Sual ID - 1922

Müəllif: 197_necla (Əlavə edilib: 12.02.2012)
ƏKOB Və ƏBOB nədir?

Sual ID - 1925

Müəllif: 197_necla (Əlavə edilib: 12.02.2012)
Kvadrat tənlik necə həll olunur?

Sual ID - 1909

Müəllif: el_lale (Əlavə edilib: 11.02.2012)
Bir era neçə saniyədir?

Sual ID - 1905

Müəllif: Mehri_98 (Əlavə edilib: 10.02.2012)
Çoxhədli nəyə deyilir?

Sual ID - 1851

Müəllif: xuri (Əlavə edilib: 06.02.2012)
İki vektorun skalyar hasili

Sual ID - 1831

Müəllif: menem (Əlavə edilib: 04.02.2012)
Çoxhədlilərə aid misal verə bilərsiniz?

Sual ID - 1722

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Şagird tapşırığın 40%-ni yerinə yetirdi. Tapşırığın hansı hissəsi yerinə yetirilmədi? 2024

Sual ID - 1723

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
216%-i onluq kəsrə cevirin.A)21,6 B)2,16 C)0,216 D)21600 E)216

Sual ID - 1724

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
3/4 kəsrini faizə çevirin.
A)25%
B) 30%
C) 75%
D) 80%
E) 60%

Sual ID - 1725

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Ədədin 17%-i onun hansı hissəsinə bərabərdir?
A)
B) 0,17
C)
D) 0,017
E) 1,7

Sual ID - 1726

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Hansı ədədin 5%-i onun 15%-nə bərabərdir?
A)belə ədəd yoxdur
B)1
C)20
D)0
E)100

Sual ID - 1727

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
A ədədi b-nin 25%-ni təşkil edir. b ədədinin a-nın neçə faizini təşkil etdiyini tapın.
A)350%
B)210%
C)400%
D)50%
E)150%

Sual ID - 1728

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
0,1 ədədi 1-in neçə faizini təşkil edir?
A)0,1%
B)0,01%
C)1%
D)100%
E)10%

Sual ID - 1729

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Aşağıdakı təkliflərdən hansı doğru deyil?
A) ədədin 1%-i onun hissəsinə bərabərdir.
B) ədədin 100%-i onun özünə bərabərdir.
C) ədədin yarısı onun 50%-inə bərabərdir.
D) ədədin hissəsi onun 25%-ini təşkil edir.
E) ədədin 200%-i ondan iki dəfə böyükdür.

Sual ID - 1730

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
15 dəqiqə 1 saatın neçə faizidir?
A) 25%
B) 20%
C) 30%
D) 35%
E) 40%

Sual ID - 1732

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Azər iki kitab aldı. Birinci kitab ikincidən 50% ucuzdur. İkinci kitab birincidən neçə faiz bahadır?
A)50%
B)45%
C)100%
D)75%
E)25%

Sual ID - 1733

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
30-un 21%-ni tapın.
A)9
B)60
C)63
D)6,3
E)630

Sual ID - 1734

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
50-ni 40% azaldın.
A)30
B)10
C)28
D)42
E)12

Sual ID - 1735

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
0,3 ədədi 15-in necə %-dir?
A)2%
B)0,2%
C)0,02%
D)0,002%
E)0,0002%

Sual ID - 1736

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Dəniz suyunun tərkibində 3,5% duz var. 100kq dəniz suyunun buxarlanmasından sonra nə qədər duz qalar?
A)7 kq
B)3,5 kq
C)3 kq
D)35 kq
E)0,35 kq

Sual ID - 1737

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
A ədədi 75-in 24%-i, b ədədi 24-ün 75%-dir. Hansı doğrudur?
A)a=b
B)ba
C)a=b+51
D)b=a+51
E)ab

Sual ID - 1738

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
İki müsbət ədəddən birinin 20%-i digərinin 35%-nə bərabərdir. Kiçik ədəd 40 olarsa, onların cəmini tap.
A)104
B)110
C)105
D)115
E)135

Sual ID - 1739

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
140-ın 25 %-i onun hissəsindən neçə dəfə çoxdur?
A) 6,25
B) 29,4
C) 1
D) 40,6
E) 1,4

Sual ID - 1740

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Qəfəsdə 600 quş var idi. Bunun 20%-i qaratoyuq, 5%-i qırqovul, 15%-i turac, qalanının isə 25%-i tərlan idi. Qəfəsdə neçə tərlan var idi?
A) 150
B) 90
C) 110
D) 360
E) 210

Sual ID - 1741

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Fəhlə bir ay müddətində 120 detal hazırlamalı idi. Bir müddətdən sonra onun planı yerinə yetirməyə 18 detalı qalırdı. Fəhlə bu müddət ərzində planı neçə faiz yerinə yetirmişdir?
A) 18%
B) 102%
C) 15%
D) 85%
E) 60%

Sual ID - 1742

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Ədədin üzərinə onun 15%-ni gəlsək 345 alınar. Bu ədədi tapın.
A)285
B)290
C)295
D)300
E)305

Sual ID - 1743

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Bağlamada kağız vardı. 30 vərəq işlətdikdən sonra orada 85% kağız qaldı. Bağlamada neçə vərəq vardı?
A) 170
B) 150
C) 200
D) 250
E) 300

Sual ID - 1744

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Kitabda 240 səhifə vardı. Oğlan şənbə günü bütün kitabın 7,5%-ni, bazar günü bundan 12 səhifə çox oxudu. O, daha neçə səhifə oxumalı idi?
A)186
B)228
C)222
D)192
E)198

Sual ID - 1745

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
150 kq albalını qurutmaq üçün sərdilər. Qurudularkən onun kütləsi 80% azaldı. Qurudulandan sonra neçə kq albalı qaldı?
A) 120
B) 90
C) 60
D) 30
E) 10

Sual ID - 1746

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Hansı böyükdür: 20-nin 4%-i, yoxsa 20-nin 0,04 hissəsi?
A) I
B) II
C) bərabərdilər
D) I ədəd 4 dəfə çoxdur
E) II ədəd 4 dəfə çoxdur

Sual ID - 1747

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Hansı böyükdür: I. 20%-i 40 olan ədəd, II. 20-nin 40%-i, III. 40-ın 20%-i, IV. 40%-i 20 olan ədəd?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) bərabərdilər

Sual ID - 1748

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Ədədin üzərinə onun 50%-ni gəlsələr 1200 alınar. Bu ədədin 40%-ni tapın.
A)320
B)960
C)480
D)160
E)640

Sual ID - 1749

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Ədədin 30%-nin 20%-i 9 olarsa, bu ədədi tapın.
A)100
B)120
C)150
D)180
E)200

Sual ID - 1750

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
28 ədədi 7-nin neçə faizini təşkil edir?
A)4
B)400
C)40
D)25
E)300

Sual ID - 1751

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
24%-i 96 olan ədədin 30%-ni tapın.
A)6,912
B)120
C)80
D)220
E)180

Sual ID - 1752

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
0,4 hissəsi 30 olan ədədin 45%-ni tapın.
A)5,4
B)27,75
C)33,75
D)42,5
E)337,5

Sual ID - 1753

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Ədəddən onun 32%-ni çıxsaq 34 qalar. Bu ədədin 20%-ni tapın.
A)10
B)50
C)21,25
D)5,25
E)5

Sual ID - 1636

Müəllif: mati97 (Əlavə edilib: 25.01.2012)
Tərkibində, uyğun olaraq, 5% və 2% nikel olan iki nov polad vardir. Tərkibində 2,5% nikel olan 360kq polad almaq ucun bu iki nov poladın hər birindən neçə kq götürüb birlikdə əritmek lazımdır?

Sual ID - 1624

Müəllif: m_a_N_g_a (Əlavə edilib: 24.01.2012)
Hansı iki rasional ədəddir ki, vuranda böləndə və toplayanda eyni ədəd alınsın?

Sual ID - 1568

Müəllif: Sfinks (Əlavə edilib: 21.01.2012)
Qarşılıqlı tərs ədədlər nəyə deyilir?

Sual ID - 1459

Müəllif: guldunya (Əlavə edilib: 12.01.2012)
Qrafik nədir?

Sual ID - 1462

Müəllif: arzum (Əlavə edilib: 12.01.2012)
Cosp\7cos4p\7cos5p\7?