1
Atalar sözləri - Ə hərfi ilə başlayanlar - H. 1
ZE+education...
kitab_satishi+...

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 1508

Əbəçi də yük boşaldar, dəvəçi də...

Atalar sözü ID - 1509

Əbləh ilə yüyürən yolda qalar.

Atalar sözü ID - 1510

Əbləh odur dünya üçün qəm yeyə.

Atalar sözü ID - 1511

Əcəl gəldi, baş ağrısı bahana.

Atalar sözü ID - 1512

Ədəbi kimdən öyrəndin? - Ədəbsizdən.

Atalar sözü ID - 1513

Əfçi arvadı kefdə olar.

Atalar sözü ID - 1514

Əfçi kişinin arvadı qatıq kimi üyüşər.

Atalar sözü ID - 1515

Əgər varındı, aləm yarındı, əgər yoxundu - elnən aran toxundu.

Atalar sözü ID - 1516

Əqrəb etməz əqrəbaya əqrəbanın etdiyin.

Atalar sözü ID - 1517

Əkdiyin noxud, biçdiyin noxud, bazara çıxıb ləbləbi.

Atalar sözü ID - 1518

Əkən biçər, əkməyən nə biçər?!

Atalar sözü ID - 1519

Əkən biçər, qonan köçər.

Atalar sözü ID - 1520

Əkəndə əkməyən xırmanda ağlar.

Atalar sözü ID - 1521

Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş.

Atalar sözü ID - 1522

Əkiblər yemişik, əkirik yeyərlər!

Atalar sözü ID - 1523

Əkinçi ol, biçinçi olma.

Atalar sözü ID - 1524

Əkinçi yağış istər, yolçu quraqlıq.

Atalar sözü ID - 1525

Əqli kəm canana bax, küsübdür mən dəlidən.

Atalar sözü ID - 1526

Əl ağızdan çox görüb.

Atalar sözü ID - 1527

Əl beş barmaqdı, hərəsi bir boyda.

Atalar sözü ID - 1528

Əl əldən hökm elər.

Atalar sözü ID - 1529

Əl əli yuyar, əl də üzü.

Atalar sözü ID - 1530

Əl məndən, ətək səndən.

Atalar sözü ID - 1531

Əl mərd olar, göz namərd.

Atalar sözü ID - 1532

Əl uzadılan yerə ayaq uzadılmaz.

Atalar sözü ID - 1533

Əl üstə çox əllər var.

Atalar sözü ID - 1534

Əldən gedən ələ gəlməz.

Atalar sözü ID - 1535

Əldən qalan əlli gün qalar.

Atalar sözü ID - 1536

Əli boşa "ağa uyur" deyərlər, əli doluya "ağa buyur" deyərlər.

Atalar sözü ID - 1537

Əli kösöylü sən, otu yanan mən!

Atalar sözü ID - 1538

Əli yanan ağzına təpər.

Atalar sözü ID - 1539

Əliaçığa Allah özü yetirər.

Atalar sözü ID - 1540

Əliəyri hey düzlükdən danışar.

Atalar sözü ID - 1541

Əlim çatmayan armud, babamın xeyratına.

Atalar sözü ID - 1542

Əlimdən tutan olmaz, dalımdan itələyən var.

Atalar sözü ID - 1543

Əlin çatmayan aş qarın ağrıdar, ya baş.

Atalar sözü ID - 1544

Əlin yağlıdır? Çək öz başına.

Atalar sözü ID - 1545

Əlindən iş gəlməyən uzun danışan olar.

Atalar sözü ID - 1546

Əlini qatdın harama, kəşkülü doldur qalama.

Atalar sözü ID - 1547

Əlini qısa eylə, dilin uzun olsun.

Atalar sözü ID - 1548

Ələdin-ələdin, kəpəyinə nə qatdın?

Atalar sözü ID - 1549

Ələkçinin qıl verəni yanında olar.

Atalar sözü ID - 1550

Ələyi ələnib, xəlbiri göydə fırlanır.

Atalar sözü ID - 1551

Ələşəni küləşənə vurur, küləşəni ələşənə.

Atalar sözü ID - 1552

Əli aşından da olduq, Vəli aşından da.

Atalar sözü ID - 1553

Əlinin papağını Vəlinin başına, Vəlinin papağını Əlinin başına.

Atalar sözü ID - 1554

Əlisi dəli, Vəlisi dəli, qırğın qırmışın hamısı dəli.

Atalar sözü ID - 1555

Əlli ildi yolçuluq eləyirəm, cümə axşamını mənə görsədir.

Atalar sözü ID - 1556

Əlli ilin eşşəyinə dəyirmanın yolun öyrədir.

Atalar sözü ID - 1557

Əlli yaşında dana, indi düşüb meydana.

Bu səhifə 1253 dəfə baxılıb

1
ugur_200x200_new.gif
LD5.gif
qalaktika_200x200.gif
alsat_250x220.png
elbite_300x100_tibb.gif
tereggi_300x100.gif