ZE+education...

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 1508

Əbəçi də yük boşaldar, dəvəçi də...

Atalar sözü ID - 1509

Əbləh ilə yüyürən yolda qalar.

Atalar sözü ID - 1510

Əbləh odur dünya üçün qəm yeyə.

Atalar sözü ID - 1511

Əcəl gəldi, baş ağrısı bahana.

Atalar sözü ID - 1512

Ədəbi kimdən öyrəndin? - Ədəbsizdən.

Atalar sözü ID - 1513

Əfçi arvadı kefdə olar.

Atalar sözü ID - 1514

Əfçi kişinin arvadı qatıq kimi üyüşər.

Atalar sözü ID - 1515

Əgər varındı, aləm yarındı, əgər yoxundu - elnən aran toxundu.

Atalar sözü ID - 1516

Əqrəb etməz əqrəbaya əqrəbanın etdiyin.

Atalar sözü ID - 1517

Əkdiyin noxud, biçdiyin noxud, bazara çıxıb ləbləbi.

Atalar sözü ID - 1518

Əkən biçər, əkməyən nə biçər?!

Atalar sözü ID - 1519

Əkən biçər, qonan köçər.

Atalar sözü ID - 1520

Əkəndə əkməyən xırmanda ağlar.

Atalar sözü ID - 1521

Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş.

Atalar sözü ID - 1522

Əkiblər yemişik, əkirik yeyərlər!

Atalar sözü ID - 1523

Əkinçi ol, biçinçi olma.

Atalar sözü ID - 1524

Əkinçi yağış istər, yolçu quraqlıq.

Atalar sözü ID - 1525

Əqli kəm canana bax, küsübdür mən dəlidən.

Atalar sözü ID - 1526

Əl ağızdan çox görüb.

Atalar sözü ID - 1527

Əl beş barmaqdı, hərəsi bir boyda.

Atalar sözü ID - 1528

Əl əldən hökm elər.

Atalar sözü ID - 1529

Əl əli yuyar, əl də üzü.

Atalar sözü ID - 1530

Əl məndən, ətək səndən.

Atalar sözü ID - 1531

Əl mərd olar, göz namərd.

Atalar sözü ID - 1532

Əl uzadılan yerə ayaq uzadılmaz.

Atalar sözü ID - 1533

Əl üstə çox əllər var.

Atalar sözü ID - 1534

Əldən gedən ələ gəlməz.

Atalar sözü ID - 1535

Əldən qalan əlli gün qalar.

Atalar sözü ID - 1536

Əli boşa "ağa uyur" deyərlər, əli doluya "ağa buyur" deyərlər.

Atalar sözü ID - 1537

Əli kösöylü sən, otu yanan mən!

Atalar sözü ID - 1538

Əli yanan ağzına təpər.

Atalar sözü ID - 1539

Əliaçığa Allah özü yetirər.

Atalar sözü ID - 1540

Əliəyri hey düzlükdən danışar.

Atalar sözü ID - 1541

Əlim çatmayan armud, babamın xeyratına.

Atalar sözü ID - 1542

Əlimdən tutan olmaz, dalımdan itələyən var.

Atalar sözü ID - 1543

Əlin çatmayan aş qarın ağrıdar, ya baş.

Atalar sözü ID - 1544

Əlin yağlıdır? Çək öz başına.

Atalar sözü ID - 1545

Əlindən iş gəlməyən uzun danışan olar.

Atalar sözü ID - 1546

Əlini qatdın harama, kəşkülü doldur qalama.

Atalar sözü ID - 1547

Əlini qısa eylə, dilin uzun olsun.

Atalar sözü ID - 1548

Ələdin-ələdin, kəpəyinə nə qatdın?

Atalar sözü ID - 1549

Ələkçinin qıl verəni yanında olar.

Atalar sözü ID - 1550

Ələyi ələnib, xəlbiri göydə fırlanır.

Atalar sözü ID - 1551

Ələşəni küləşənə vurur, küləşəni ələşənə.

Atalar sözü ID - 1552

Əli aşından da olduq, Vəli aşından da.

Atalar sözü ID - 1553

Əlinin papağını Vəlinin başına, Vəlinin papağını Əlinin başına.

Atalar sözü ID - 1554

Əlisi dəli, Vəlisi dəli, qırğın qırmışın hamısı dəli.

Atalar sözü ID - 1555

Əlli ildi yolçuluq eləyirəm, cümə axşamını mənə görsədir.

Atalar sözü ID - 1556

Əlli ilin eşşəyinə dəyirmanın yolun öyrədir.

Atalar sözü ID - 1557

Əlli yaşında dana, indi düşüb meydana.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Aslamaz - Hazirliq
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli oldu.
Bağçalara uşaq qəbulu nə vaxt başlayacaq? Bdu səs yazisi yayilan müəllimi aqibəti bəlli...
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Universitetdə Təkrar təhsil. Nadir tarixi sərgi. Dağıstanda təhsil imkanı (UNEC)
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
Şagirdlər qəzaya uğradı. Nazir öz fikrini bildirdi. Hansı məktəblər təmir olunur?
......
YesNofirst box will be shown second NOT
Bağla
Yeni video
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Dağlar. Çaylar. İqlim tipləri. Lanşaft tiplərinə aid testlərin izahı
Yeni video
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Şirvanşahlar dövləti. Yaranması. Süqutu. Calarilər.
Yeni video
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr növləri. Qeyri-təyini ismi birləşmələr
Yeni video
Dərman bitkiləri və onların  istifadə qaydaları. Biologiya
Dərman bitkiləri və onların istifadə qaydaları. Biologiya
Yeni video
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
İslamın Azərbaycanda yayılması. Zərdüştlük. Ərəblərin yürüşləri.
Yeni video
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili
Söz birləşmələri. İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Azərbaycan dili

İzahlı video testlərə keç