ZE+education...

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 1382

Ehtiyac adamı oğru eləyər.

Atalar sözü ID - 1383

Ehtiyat igidin yaraşığıdır.

Atalar sözü ID - 1384

Ehtiyatlı oğulun anası ağlamaz.

Atalar sözü ID - 1385

El ağzı - çuval ağzı.

Atalar sözü ID - 1386

El ağzı faldır.

Atalar sözü ID - 1387

El ağzı ilə quş tutulmaz.

Atalar sözü ID - 1388

El ağzında bir sözün yüz rəngi var.

Atalar sözü ID - 1389

El atan daş uzağa gedər.

Atalar sözü ID - 1390

El atan daşa güc düşməz.

Atalar sözü ID - 1391

El atan daşı qalxızmaq olmaz.

Atalar sözü ID - 1392

El bir olsa, dağ oynadar yerindən.

Atalar sözü ID - 1393

El çalan zurnanın səsi uzaqdan gələr.

Atalar sözü ID - 1394

El dediyi mübarək olar.

Atalar sözü ID - 1395

El dəlisin çölə atmaz.

Atalar sözü ID - 1396

El el üstə sığışar, ev ev üstə sığışmaz.

Atalar sözü ID - 1397

El eybin sənə söyləyən sənin də eybini elə söylər.

Atalar sözü ID - 1398

El gözü aydın görər.

Atalar sözü ID - 1399

El gözü tərəzidir.

Atalar sözü ID - 1400

El gözündən düşən boy atmaz.

Atalar sözü ID - 1401

El gücü - sel gücü.

Atalar sözü ID - 1402

El hümmətlə, quş qanadla!

Atalar sözü ID - 1403

El igidiylə tanınar.

Atalar sözü ID - 1404

El içində - öl içində.

Atalar sözü ID - 1405

El ilə gələn qara gün toy-bayramdır.

Atalar sözü ID - 1406

El keçdiyi körpüdən sən də keç.

Atalar sözü ID - 1407

El köçər, adət köçməz.

Atalar sözü ID - 1408

El qalxdı, sən də qalx.

Atalar sözü ID - 1409

El qarğıyan ağac bar verməz.

Atalar sözü ID - 1410

El malına göz dikən gözdən olar.

Atalar sözü ID - 1411

El oğlu yumurtaya qulp qoyar.

Atalar sözü ID - 1412

El öz dəlisini yaxşı tanıyar.

Atalar sözü ID - 1413

El sevməyənin ağacı quruyar.

Atalar sözü ID - 1414

El sözünə uyan qarısını tez boşar.

Atalar sözü ID - 1415

El tikəni aləm yıxa bilməz.

Atalar sözü ID - 1416

El üçün ağlayan iki gözündən olar.

Atalar sözü ID - 1417

El üfürdü, sel köpürdü.

Atalar sözü ID - 1418

El üzünə namaz qılanın arxası Allahadı.

Atalar sözü ID - 1419

El yandıran şamı söndürmək olmaz.

Atalar sözü ID - 1420

El yığılsa, zərbi kərən sındırar.

Atalar sözü ID - 1421

El yıxanı heç kəs tikə bilməz.

Atalar sözü ID - 1422

El yumruğun görməyən öz yumruğun batman sanar.

Atalar sözü ID - 1423

Elin ağzına baxan ac qalar.

Atalar sözü ID - 1424

Elin dilindən qurtarmaq olmaz.

Atalar sözü ID - 1425

Elin səsi - haqq səsidi.

Atalar sözü ID - 1426

Elin sözü əvvəl-axır düz olur.

Atalar sözü ID - 1427

Elinən gələn qara gün toy-bayramdı.

Atalar sözü ID - 1428

Elini hürküt, axsağınnan yapış.

Atalar sözü ID - 1429

Ellər bizə, biz ellərə.

Atalar sözü ID - 1430

Ellər köçər, dağlar qalar.

Atalar sözü ID - 1431

Ellərə gülən canım, indi olub el gülüncü.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Yeni video
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Yeni video
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.
Azərbaycan Rusiya imperiyasının tərkibində. Müstəmləkə rejimi. Komendant idarə sistemi
Azərbaycan Rusiya imperiyasının tərkibində. Müstəmləkə rejimi. Komendant idarə sistemi
Azərbaycanda məktəb direktorları kim ola bilər? Məgər bağçalarda da pul yığılır?
Azərbaycanda məktəb direktorları kim ola bilər? Məgər bağçalarda da pul yığılır?
I - IV SİNİFLƏRDƏ ŞAGİRDLƏR DƏQİQƏDƏ NEÇƏ SÖZ OXUMALIDIR?
I - IV SİNİFLƏRDƏ ŞAGİRDLƏR DƏQİQƏDƏ NEÇƏ SÖZ OXUMALIDIR?
......
Bağla
Distinct error1552: Unknown column 'height' in 'field list'