Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 3629

Vaxt ikən ağla, aşiq, el gələr, tünlük olar.

Atalar sözü ID - 3630

Vaxt olar ki, şahın da qaraçıya işi düşər.

Atalar sözü ID - 3631

Vaxtını itirən baxtını itirir.

Atalar sözü ID - 3632

Vaxtsız açılan gül tez solar.

Atalar sözü ID - 3633

Vaxtsız banlayan xoruzun başın kəsərlər.

Atalar sözü ID - 3634

Vaxtsız qonaq öz kisəsindən yeyər.

Atalar sözü ID - 3635

Var evi kərəm evi, yox evi vərəm evi.

Atalar sözü ID - 3636

Var var üstündən gələr.

Atalar sözü ID - 3637

Var yıxmayanı fələk də yıxmaz.

Atalar sözü ID - 3638

Varını verən utanmaz, yoxdan verən axmaqdır.

Atalar sözü ID - 3639

Varkən yox demə, cavabı yoğnuq olar.

Atalar sözü ID - 3640

Varlığa nə darlıq.

Atalar sözü ID - 3641

Varlığa tələsən yoxsulluğa tez düşər.

Atalar sözü ID - 3642

Varlının xoruzu da yumurta qoyar, toyuğu da.

Atalar sözü ID - 3643

Varlının iti harın olar.

Atalar sözü ID - 3644

Varlının könlü oluncaya qədər kasıbın canı çıxar.

Atalar sözü ID - 3645

Varlının varı kasıbın çənəsini yorar.

Atalar sözü ID - 3646

Varsa hünərin, hara getsən var yerin.

Atalar sözü ID - 3647

Vay ondadır çarvadar bacadar ola.

Atalar sözü ID - 3648

Ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın!

Atalar sözü ID - 3649

Verdiyin bir yumurta, onu da yırta-yırta.

Atalar sözü ID - 3650

Verən əl alan əldən üstün olar.

Atalar sözü ID - 3651

Verən əl dərd görməz.

Atalar sözü ID - 3652

Verən əli hər kəs sevər.

Atalar sözü ID - 3653

Verən əli kəsməzlər.

Atalar sözü ID - 3654

Verəndə imam olar, alanda şümür.

Atalar sözü ID - 3655

Verərsən pendir - elərəm kəndir, Verərsən aş - elərəm baş.

Atalar sözü ID - 3656

Verim vara baxmaz.

Atalar sözü ID - 3657

Vəfalı dost yad olmaz, görməsə yüz il səni.

Atalar sözü ID - 3658

Vəsmə bol olanda qaşa da çəkərlər, gözə də.

Atalar sözü ID - 3659

Vətən viranə də olsa, yenə cənnətdi.

Atalar sözü ID - 3660

Vətən yadına düşən qərib ağlamasın neyləsin?!

Atalar sözü ID - 3661

Vətənə gəldim, imana gəldim.

Atalar sözü ID - 3662

Vətənsiz olan kəfənsiz qalar.

Atalar sözü ID - 3663

Vəziri qarğa olanın ağzı zibillikdə gərək.

Atalar sözü ID - 3664

Vur babam, dövran sənindir.

Atalar sözü ID - 3665

Vur dedik, öldür demədik.

Atalar sözü ID - 3666

Vur deyənlə vuran yarıdır.

Atalar sözü ID - 3667

Vur ki beşik daldadı, Seyyid Əli xırmandadı.

Atalar sözü ID - 3668

Vura bilməyən, daşın böyüyündən yapışar.

Atalar sözü ID - 3669

Vuran igid dayısına gəyəşməz.

Atalar sözü ID - 3670

Vuran oğul ataya baxmaz.

Atalar sözü ID - 3671

Vuran öküzə Allah buynuz verməz.

Atalar sözü ID - 3672

Vurram ölər, kiş deyərəm - getməz.

Atalar sözü ID - 3673

Vurum uşağım öldürüm, qonşuma ad qazanım!

Atalar sözü ID - 3674

Vuruşun kor vuruşuna oxşamır.

Bu səhifə dəfə baxılıb

......