Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 3611

Ürək istəyəni əl eylər.

Atalar sözü ID - 3612

Ürək ki var, şüşədir, sındırarsan kim yamar?!

Atalar sözü ID - 3613

Ürək öz dostun tanıyar.

Atalar sözü ID - 3614

Ürək yanmasa, gözdən yaş çıxmaz.

Atalar sözü ID - 3615

Ürəkdə olmayanı dil deməz.

Atalar sözü ID - 3616

Ürəkdən ürəyə yol olur.

Atalar sözü ID - 3617

Ürəyi yanan yaxşı fatihə verər.

Atalar sözü ID - 3618

Ürkütməsən sanamaq olmaz.

Atalar sözü ID - 3619

Üstümü unlu görüb adımı dəyirmançı çağırma!

Atalar sözü ID - 3620

Üz döndü, könül döndü.

Atalar sözü ID - 3621

Üz görən iman görməyib.

Atalar sözü ID - 3622

Üz ki var, ürəyin aynasıdır.

Atalar sözü ID - 3623

Üz üzdən utanar.

Atalar sözü ID - 3624

Üz vermə - arsız olar, az vermə - xırsız olar.

Atalar sözü ID - 3625

Üzü bəzək, içi təzək.

Atalar sözü ID - 3626

Üzü üstə gələni arxası üstə çevirməzlər.

Atalar sözü ID - 3627

Üzük nişanəsindən ürək nişanəsi yaxşıdır.

Atalar sözü ID - 3628

Üzüyü qaşla tanırlar.

Bu səhifə dəfə baxılıb