Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 3566

Uca dağın başı qarlı olar.

Atalar sözü ID - 3567

Uca-uca dağlar başı qarlı da olur, qarsız da, igidlərin canı sağ olsun, varlı da olur, varsız da.

Atalar sözü ID - 3568

Ucuz aldın; quyruğunu düyünlə.

Atalar sözü ID - 3569

Ucuz ətin şorbası olmaz.

Atalar sözü ID - 3570

Ucuz illətsiz, baha hikmətsiz deyil.

Atalar sözü ID - 3571

Ucuz verən tez satar.

Atalar sözü ID - 3572

Ucuzdan bahası olmaz.

Atalar sözü ID - 3573

Ucuzdur var illəti, bahadır var hikməti.

Atalar sözü ID - 3574

Ucuzluqda alanın üzün görmə, bahalıqda satanın.

Atalar sözü ID - 3575

Uçmaqda turac, qaçmaqda ceyran.

Atalar sözü ID - 3576

Ulamağın bilməyən köpək sürüyə qurd gətirər.

Atalar sözü ID - 3577

Ulduzu barışmayanın salamı da savaşdır.

Atalar sözü ID - 3578

Ulu sözünə baxmayan ulaya-ulaya qalar.

Atalar sözü ID - 3579

Umac özün aş bilər, qarğa özün quş bilər.

Atalar sözü ID - 3580

Uman yerdən küsərlər.

Atalar sözü ID - 3581

Umud qaldı kosaya, kosa saqqalın daraya.

Atalar sözü ID - 3582

Umulmayan daş yarar baş.

Atalar sözü ID - 3583

Usta əli dəyməyən iş haramdır.

Atalar sözü ID - 3584

Usta görməyən şəyird ondan-bundan qarmalar.

Atalar sözü ID - 3585

Usta görməyən şəyirdin gözü əllərdə qalar.

Atalar sözü ID - 3586

Uşağa iş buyur, dalıyca yüyür.

Atalar sözü ID - 3587

Uşağa yoldaş olma, sən yıxılsan gülər, özü yıxılsa ağlar.

Atalar sözü ID - 3588

Uşağı sevərlər beşikdə, əri sevərlər döşəkdə.

Atalar sözü ID - 3589

Uşağı yeməh böyütməz, fərəh böyüdər.

Atalar sözü ID - 3590

Uşağın hökmü padşahın hökmündən artıq.

Atalar sözü ID - 3591

Uşaq adamı qanlı qapısına aparar.

Atalar sözü ID - 3592

Uşaq atasından güclüsün bilməz.

Atalar sözü ID - 3593

Uşaq gördüyün götürər.

Atalar sözü ID - 3594

Uşaq olan evdə qeybət olmaz.

Atalar sözü ID - 3595

Uşaq yıxıla-yıxıla böyüyər.

Atalar sözü ID - 3596

Uşaq yıxıldığı yerə baxar.

Atalar sözü ID - 3597

Uşaqdan al xəbəri.

Atalar sözü ID - 3598

Uşaqlıqda yalan deyənə böyüyəndə inanmazlar.

Atalar sözü ID - 3599

Utan utanmazdan, qorx qorxmazdan.

Atalar sözü ID - 3600

Utananın oğlu olmaz.

Atalar sözü ID - 3601

Utanmasan oynamağa nə var ki?!

Atalar sözü ID - 3602

Utanmaz üzdən qara nə var?!

Atalar sözü ID - 3603

Uyuşar - qatıq yeyərik, uyuşmaz - süd içərik.

Atalar sözü ID - 3604

Uzaqdan baxana dava asan görünər.

Atalar sözü ID - 3605

Uzaqdan baxırsan, sambalı xoşdu, Yaxından baxırsan, quşqunu boşdu.

Atalar sözü ID - 3606

Uzun adamın ağlı topuğunda olar.

Atalar sözü ID - 3607

Uzun axmaq olar, güdə fitnəkar.

Atalar sözü ID - 3608

Uzun sözün qısası, gəlin, səni sevmişəm.

Atalar sözü ID - 3609

Uzun yaşın axırı yenə ölümdü.

Bu səhifə dəfə baxılıb