Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 3402

Şad günün dostu çoxdu.

Atalar sözü ID - 3403

Şadlığına şitlik eləmə.

Atalar sözü ID - 3404

Şah Abbasa yaradı, keçəl Abbasa yaramadı?!

Atalar sözü ID - 3405

Şah bilər, şahsevən bilər.

Atalar sözü ID - 3406

Şah da bilir Şirvan sünnüdür.

Atalar sözü ID - 3407

Şah Xudabəndə, səninki səndə, mənimki məndə.

Atalar sözü ID - 3408

Şah-şah dediyim öz canım üçündür.

Atalar sözü ID - 3409

Şahın da dəvələri ayaqyalın gəzər.

Atalar sözü ID - 3410

Şahın ürəyi Allahın əlindədi.

Atalar sözü ID - 3411

Şahsənəm oğlan doğub!

Atalar sözü ID - 3412

Şalğam şorbasında turp özünü yağ sanar.

Atalar sözü ID - 3413

Şam ağacından ağıl olmaz, el oğlundan oğul olmaz.

Atalar sözü ID - 3414

Şam bahadı - korun nə vecinə.

Atalar sözü ID - 3415

Şey qurdlayar - duz səpərlər, duz qurdlayar - nə səpərlər?!

Atalar sözü ID - 3416

Şeytan başqa, cin başqa.

Atalar sözü ID - 3417

Şeytan çox bildiyindəndi bir gözü kor olubdu.

Atalar sözü ID - 3418

Şeytan əzabda gərək.

Atalar sözü ID - 3419

Şeytan getdi, meydan bizə qaldı.

Atalar sözü ID - 3420

Şeytan karxanası boş qalmaz.

Atalar sözü ID - 3421

Şeytan olmasa qurd qoyunla gəzər.

Atalar sözü ID - 3422

Şeytanın dostluğu dar ağacına qədərdir.

Atalar sözü ID - 3423

Şeytanla şərikli buğda əkən saman biçər.

Atalar sözü ID - 3424

Şəfa Haqdandır, həkim könül xoşluğu.

Atalar sözü ID - 3425

Şəfa verən ağıdan da verə bilir.

Atalar sözü ID - 3426

Şəhər burclu-qalalı gərək, igid başı bəlalı.

Atalar sözü ID - 3427

Şəhəri gördün gözü qıpıq, sən də ol gözü qıpıq.

Atalar sözü ID - 3428

Şər deməsən, xeyir gəlməz.

Atalar sözü ID - 3429

Şərik yaxşı olsaydı, Tanrı özü üçün tutardı.

Atalar sözü ID - 3430

Şərikli qazan gec qaynar.

Atalar sözü ID - 3431

Şərti şumda kəs, xırmanda yabalaşma.

Atalar sözü ID - 3432

Şıqqıldatmağa qozum var, cırıldatmağa bezim.

Atalar sözü ID - 3433

Şir gərək pəncə vura şir ilə.

Atalar sözü ID - 3434

Şir qocalanda özünə gülməyi gələr.

Atalar sözü ID - 3435

Şirin dil ilanı yuvasından çıxardar.

Atalar sözü ID - 3436

Şirin dil yüz evi yeyər, acı dil bir evi yeyə bilməz.

Atalar sözü ID - 3437

Şirin sözün şirin də cavabı olar.

Atalar sözü ID - 3438

Şirin-şirin yeməyin acı-acı qusmağı da var.

Atalar sözü ID - 3439

Şirincə gəl, şirincə get.

Atalar sözü ID - 3440

Şor yer sünbül gətirməz.

Atalar sözü ID - 3441

Şoranlıqda eşşək tapdın, erkək-dişiliyin axtarma.

Atalar sözü ID - 3442

Şor yeyən suya gələr.

Atalar sözü ID - 3443

Şordu, şor deyirəm.

Atalar sözü ID - 3444

Şöpərək gecə gəzər, gündüz gəzməz, elə bilər özü bilər, özgə bilməz.

Atalar sözü ID - 3445

Şux tərlan yerində cürə bağlanıb.

Bu səhifə 943 dəfə baxılıb

first box will be shown second NOT

Bağla
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
Yeni video
Əlavə edilib  19.11.2022
Əlavə edilib  19.11.2022
..................