Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 3042

Öküz cırıldamaqdan boyunduruq cırıldayır.

Atalar sözü ID - 3043

Öküz dəvəcən olanda, dəvə dağcan olar.

Atalar sözü ID - 3044

Öküz öldü, ortaq ayrıldı.

Atalar sözü ID - 3045

Öküzlüyə gön borc verərlər.

Atalar sözü ID - 3046

Öküzü durğuzub altından buzov istəməzlər.

Atalar sözü ID - 3047

Öküzü ölənə yol göstərən çox olar.

Atalar sözü ID - 3048

Öküzün böyüyü pəyədə qalıbdır.

Atalar sözü ID - 3049

Öküzün cütə getməyəni ətlik adına satılar.

Atalar sözü ID - 3050

Öküzün qaşqasını döyərlər.

Atalar sözü ID - 3051

Öküzün qocalanı dana-buzova qoşular.

Atalar sözü ID - 3052

Öl mənim üçün, ölüm sənin üçün.

Atalar sözü ID - 3053

Öldürən ox, günahkar ox atan.

Atalar sözü ID - 3054

Öldürrəm deyəndən qorxma, ölləm deyəndən qorx.

Atalar sözü ID - 3055

Ölən ilə ölmək olmaz.

Atalar sözü ID - 3056

Ölən inək südlü olur.

Atalar sözü ID - 3057

Ölən öldü, vay qalanın halına.

Atalar sözü ID - 3058

Ölənin borcunu baqqal dirilərə yüklər.

Atalar sözü ID - 3059

Ölər Koroğlu, getməz bu yerdən.

Atalar sözü ID - 3060

Ölmə eşşəyim, ölmə, yaz gələr yonca bitər.

Atalar sözü ID - 3061

Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir?!

Atalar sözü ID - 3062

Ölmüş eşşəyi axtarır nalını çıxartmağa.

Atalar sözü ID - 3063

Ölmüş inək südlü olar.

Atalar sözü ID - 3064

Ölü dağı çəkilər, diri dağı çəkilməz.

Atalar sözü ID - 3065

Ölü dərdi dərd olmaz, haray dirinin dərdidi.

Atalar sözü ID - 3066

Ölü kimi ölginən, mürdəşir kimi yuyum.

Atalar sözü ID - 3067

Ölü mənimdi, ayağını yeyirəm.

Atalar sözü ID - 3068

Ölü öldü, diriyə dirilik gərək.

Atalar sözü ID - 3069

Ölüdən şeytan da əl çəkib.

Atalar sözü ID - 3070

Ölülər elə bilir, dirilər halva yeyirlər.

Atalar sözü ID - 3071

Ölüm haqq, miras halal.

Atalar sözü ID - 3072

Ölüm qaşla göz arasındadır.

Atalar sözü ID - 3073

Ölüm var ölüm kimi, ölüm var zülüm kimi.

Atalar sözü ID - 3074

Ölüm-dirim bizim üçündür.

Atalar sözü ID - 3075

Ölümdən başqa hər şeyə çarə var.

Atalar sözü ID - 3076

Ölümü görəcəksən ki, bayılmağa da razı olasan.

Atalar sözü ID - 3077

Ölümün atı çaparaq olar.

Atalar sözü ID - 3078

Ölünü öz xoşuna qoysan, vurar kəfəni batırar.

Atalar sözü ID - 3079

Ölünün böyüyü kiçiyi olmaz.

Atalar sözü ID - 3080

Ölüsü olan bir gün ağlar, dəlisi olan hər gün ağlar.

Atalar sözü ID - 3081

Ölüsü ölən kiridi, yasa gələn kirimədi.

Atalar sözü ID - 3082

Ömür qarısa da, könül qarımaz.

Atalar sözü ID - 3083

Ördək qaz yerişi yeriyəndə paçası aralı qalar.

Atalar sözü ID - 3084

Örkən nə qədər uzun olsa, yenə dolanar doğanaqdan keçər.

Atalar sözü ID - 3085

Örtülü bazar - dostluğu pozar.

Atalar sözü ID - 3086

Öyrənən ağız çərəzsiz qalmaz.

Atalar sözü ID - 3087

Öyrənməyə ar olmaz.

Atalar sözü ID - 3088

Öyündə yox urvalıx, könlündən keçir koyxalıx.

Atalar sözü ID - 3089

Öz çörəyini özgə süfrəsində yemə.

Atalar sözü ID - 3090

Öz daş-tərəzisiynən çək.

Atalar sözü ID - 3091

Öz evində başın bağlaya bilməz, özgə evində gəlin başı bağlar.

Bu səhifə dəfə baxılıb