ZE+education...

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 2764

Mal adama həm dostdur, həm düşmən.

Atalar sözü ID - 2765

Mal gedər bir yana, iman gedər min yana.

Atalar sözü ID - 2766

Mal itdi, iman itdi.

Atalar sözü ID - 2767

Mal yiyəsinə oxşamasa haramdı.

Atalar sözü ID - 2768

Malı gedənin imanı da gedər.

Atalar sözü ID - 2769

Malı qırov öldürər, qışın adı bədnamdır.

Atalar sözü ID - 2770

Malı mal yanında tanıyarlar.

Atalar sözü ID - 2771

Malı yox - oğru apara, imanı yox - şeytan apara.

Atalar sözü ID - 2772

Malım budu, yarısı sudu, alsan da budu, almasan da.

Atalar sözü ID - 2773

Malın əziz tutan canın zəlil tutar.

Atalar sözü ID - 2774

Malın mal olunca bazarın bazar olsun.

Atalar sözü ID - 2775

Malın tapıldı, üzün qara oldu.

Atalar sözü ID - 2776

Malın yeməzin malını yeyərlər.

Atalar sözü ID - 2777

Malını bəylər apardı, camalına nə oldu?!

Atalar sözü ID - 2778

Malını itlər yeyər, canını bitlər.

Atalar sözü ID - 2779

Malını yaxşı saxla, qonşunu oğru tutma.

Atalar sözü ID - 2780

Mamaça çox olanda uşaq tərs gələr.

Atalar sözü ID - 2781

Matahın matah olunca bazarın bazar olsun.

Atalar sözü ID - 2782

Maya doğar, nər doğmaz.

Atalar sözü ID - 2783

Mayasız fətir olar.

Atalar sözü ID - 2784

Mehtərin səsi uzaqdan xoş gələr.

Atalar sözü ID - 2785

Meşə çaqqalsız olmaz.

Atalar sözü ID - 2786

Meşədə ağacın düzün seçərlər.

Atalar sözü ID - 2787

Meşəyə gedən öz ağacın kəsər.

Atalar sözü ID - 2788

Meşəyə od düşəndə quru da yanar, yaş da.

Atalar sözü ID - 2789

Meyxanaçıdan şahid istədilər, sərxoşu göstərdi.

Atalar sözü ID - 2790

Meyxanaçının şahidi üzümayaqlayan olar.

Atalar sözü ID - 2791

Meymuna dedilər oyna, dabanını qovzadı.

Atalar sözü ID - 2792

Meymunun su xırtdanağına çıxanda balasını ayağının altına alar.

Atalar sözü ID - 2793

Meyvəli ağaca daş atan çox olar.

Atalar sözü ID - 2794

Məclisdə yerin tanı, deməsinlər - dur burdan!

Atalar sözü ID - 2795

Məcnun kimi dərs oxuyan axır vəlleylidə qalar.

Atalar sözü ID - 2796

Məhəbbət gözdə olmaz, könüldə olar.

Atalar sözü ID - 2797

Məkkədən gələn mən, xəbər verən sən!

Atalar sözü ID - 2798

Mən Allah-Allah ilə day öyrədirəm, sən papaq atıb hürküdürsən?!

Atalar sözü ID - 2799

Mən balamı istərəm, balam istər balasın.

Atalar sözü ID - 2800

Mən belə holavar eşitməmişəm.

Atalar sözü ID - 2801

Mən billəm hansı inəyin buzovusan.

Atalar sözü ID - 2802

Mən bu evin öküzüyəm, istər kotana qoşsunlar, istər cütə.

Atalar sözü ID - 2803

Mən deyirəm axtayam, bu soruşur: oğlun, uşağın nəyin var?!

Atalar sözü ID - 2804

Mən dəli, anam dəli, bir dəli bacım da var.

Atalar sözü ID - 2805

Mən qurd isəm - alıram, mən çobanam - vermirəm.

Atalar sözü ID - 2806

Mən mürdəşirəm, yuyaram, istər cənnətə getsin, istər cəhənnəmə getsin.

Atalar sözü ID - 2807

Məndə elə tale hayandadı, oynaş qoynuna girəm, qonşum da üstümü örtə.

Atalar sözü ID - 2808

Məndən sənə öyüt: dənini özün üyüt.

Atalar sözü ID - 2809

Mənə bax nə gündəyəm, yara bax - nə sallanır.

Atalar sözü ID - 2810

Mənə bitməz iş deyir, adımı qoyur yarıtmaz.

Atalar sözü ID - 2811

Mənə dəyməyən qurd min yaşasın.

Atalar sözü ID - 2812

Mənəmlik şeytana yaraşır.

Atalar sözü ID - 2813

Məni aparan suya dərya deyərəm.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Tereggi 1
Yeni video
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Cümlə. Cümlənin tərkibi. Cümlə üzvləri. Sadə və mürəkkəb üzvlər
Yeni video
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Zülal. Zülalların quruluşu. Amin turşuları. ATF. Biologiya
Yeni video
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.
Şah I Abbas. Səfəvilər dövləti.
Azərbaycan Rusiya imperiyasının tərkibində. Müstəmləkə rejimi. Komendant idarə sistemi
Azərbaycan Rusiya imperiyasının tərkibində. Müstəmləkə rejimi. Komendant idarə sistemi
Azərbaycanda məktəb direktorları kim ola bilər? Məgər bağçalarda da pul yığılır?
Azərbaycanda məktəb direktorları kim ola bilər? Məgər bağçalarda da pul yığılır?
I - IV SİNİFLƏRDƏ ŞAGİRDLƏR DƏQİQƏDƏ NEÇƏ SÖZ OXUMALIDIR?
I - IV SİNİFLƏRDƏ ŞAGİRDLƏR DƏQİQƏDƏ NEÇƏ SÖZ OXUMALIDIR?
......
Bağla
Distinct error1552: Unknown column 'height' in 'field list'