ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 1775

Haca gedən gəldi, saca gedən gəlmədi.

Atalar sözü ID - 1776

Hacı saydığımızın xaçı qoltuğundan çıxdı.

Atalar sözü ID - 1777

Hacılar Məkkəyə getdi - qapıları açıq qoyun, gəldilər - qapıları bağlayın.

Atalar sözü ID - 1778

Hacət dedik, höcət demədik.

Atalar sözü ID - 1779

Haqdan keçmək olmaz.

Atalar sözü ID - 1780

Haqq batil olmaz.

Atalar sözü ID - 1781

Haqq daşı ağır olar.

Atalar sözü ID - 1782

Haqq doğrunun yarıdır.

Atalar sözü ID - 1783

Haqq əli bekar qalmaz; gec kəsər, karlı kəsər.

Atalar sözü ID - 1784

Haqq gəlsin, nahaqq gəlməsin.

Atalar sözü ID - 1785

Haqq haqqı kəssə, Allah hər ikisini kəsər.

Atalar sözü ID - 1786

Haqq iş gündən aydın olar.

Atalar sözü ID - 1787

Haqq işin nahaqqından qorxuram.

Atalar sözü ID - 1788

Haqq nazilər, üzülməz.

Atalar sözü ID - 1789

Haqq söz acı olar.

Atalar sözü ID - 1790

Haqq söz axar suları saxlar.

Atalar sözü ID - 1791

Haqq söz danışanın papağı yırtıq olar.

Atalar sözü ID - 1792

Haqq sözdən gül iyi gələr.

Atalar sözü ID - 1793

Haqq sözlə axan sular durular.

Atalar sözü ID - 1794

Haqq yandıran çırağı söndürmək olmaz.

Atalar sözü ID - 1795

Haqq yeyənin adın qoyarlar Haqverdi.

Atalar sözü ID - 1796

Haqq yıxılan mərd ölər.

Atalar sözü ID - 1797

Haqq yiyəsinə yad olmaz.

Atalar sözü ID - 1798

Haqqı tanıyan xana baş əyməz.

Atalar sözü ID - 1799

Haqqın əli olsun, batilin yaxası.

Atalar sözü ID - 1800

Haqqın verdiyinə şükür eləmək nemət artırır.

Atalar sözü ID - 1801

Haqlı var haqsız çıxar, haqsız var haqlı çıxar.

Atalar sözü ID - 1802

Halın bilmədiyin atın dalına keçmə.

Atalar sözü ID - 1803

Halal incələr, ancaq üzülməz.

Atalar sözü ID - 1804

Halal mal heç yerə getməz.

Atalar sözü ID - 1805

Halalzada barışdırdı, haramzada qarışdırdı.

Atalar sözü ID - 1806

Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz, yağinən balı gərək olsun.

Atalar sözü ID - 1807

Halvaçı qızı - daha şirin.

Atalar sözü ID - 1808

Hamam suyuynan xətir-göyül görür.

Atalar sözü ID - 1809

Hamı bilir, dağda kəklik gözəldir.

Atalar sözü ID - 1810

Hamı deyir, mədrəbazın gözü çıxsın - bilmirəm mədrəbaz kimdi.

Atalar sözü ID - 1811

Hamını yarın dərdi öldürür, bunu da qarın dərdi.

Atalar sözü ID - 1812

Hamının ağlı bir olsa, keçiyə çoban tapılmaz.

Atalar sözü ID - 1813

Hamıya adət oldu, bizə bidət?!

Atalar sözü ID - 1814

Hancarı eləyim ki, gözüm oğru gözünə oxşamasın?

Atalar sözü ID - 1815

Haralısan? - Hələ evlənməmişəm.

Atalar sözü ID - 1816

Harda aşdır, orda başdır.

Atalar sözü ID - 1817

Harda gördün hamı kor, sən də ol kor.

Atalar sözü ID - 1818

Hardan incəlsə ordan üzülər.

Atalar sözü ID - 1819

Haram gəldi halalı da apardı.

Atalar sözü ID - 1820

Haram gələn harama gedər.

Atalar sözü ID - 1821

Haram mal bərəkət tutmaz.

Atalar sözü ID - 1822

Haram şirin (dadlı) olur.

Atalar sözü ID - 1823

Harama ağzuvı bulaşdırdın, kəşkülüvü doldur götür.

Atalar sözü ID - 1824

Haramın binası olmaz.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
......
Bağla
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.

İzahlı video testlərə keç