not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Ümumi tarix - IX sinif - Testlər

Ümumi tarix

IX sinif

I bölmə. Qərbi Avropa ölkələri. Rusiya və ABŞ XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrdə
I fəsil. İngiltərə burjua inqilabi

§1. İngiltərədə burjua inqilabi və vətəndaş müharibəsi
§2. İngiltərədə respublika. Parlamentli monarxiya
§3. İngiltərədə sənaye çevrilişi və onun nəticələri

I bölmə. Qərbi Avropa ölkələri. Rusiya və ABŞ XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrdə
II fəsil. Fransa burjua inqilabi

§4. Fransa burjua inqilabının başlanması. "İnsan və vətəndaş hüquqları bəyannaməsi»
§5. İnqilabın inkişafı. Yakobin diktaturası
§6. Fransa Direktoriya və Konsulluq dövründə

I bölmə. Qərbi Avropa ölkələri. Rusiya və ABŞ XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrdə
III fəsil. Rusiya

§7. Rusiya XVII əsrin ikinci yarısında. I Pyotrun hakimiyyətə gəlməsi
§8. Rusiya XVIII əsrin birinci yarısında
§9. XVIII əsrin ikinci yarısında Rusiyanın xarici siyasəti

I bölmə. Qərbi Avropa ölkələri. Rusiya və ABŞ XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrdə
IV fəsil. Qərbi Avropa və Rusiya mədəniyyəti

§10. Qərbi Avropa və Rusiya mədəniyyəti

I bölmə. Qərbi Avropa ölkələri. Rusiya və ABŞ XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrdə
V fəsil. Amerika Birləşmiş Ştatları

§11. Şimali Amerikada istiqlaliyyət müharibəsi
§12. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaranması

II bölmə. Türk dünyası və Qafqaz ölkələri XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrdə
VI fəsil. Osmanlı imperiyası

§13. Osmanlı imperiyası XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrin birinci yarısında. Osmanlı-Avstriya və Osmanlı-Rusiya müharibələri
§14. "Şərq məsələsi". Sultan III Səlimin islahatları

II bölmə. Türk dünyası və Qafqaz ölkələri XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrdə
VII fəsil. Mərkəzi Asiya, Qazaxıstan, Volqaboyu və Ural türkləri

§15. Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanın daxili vəziyyəti. Xarici müdaxilə
§16. Volqaboyu və Ural türkləri

II bölmə. Türk dünyası və Qafqaz ölkələri XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrdə
VIII fəsil. Qafqaz ölkələri

§17. Cənubi Qafqaz XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrdə
§18. Şimali Qafqaz. Dağlıların Rusiya işğalına qarşı azadlıq hərəkatının başlanması

II bölmə. Türk dünyası və Qafqaz ölkələri XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrdə
IX fəsil. Türk dünyası və Qafqaz ölkələrinin mədəniyyəti

§19. Osmanlı və Qafqaz ölkələrinin mədəniyyəti.
§20. Mərkəzi Asiya, Qazaxıstan, Volqaboyu və Ural türklərinin mədəniyyəti

III bölmə. Asiya ölkələri XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrdə
X fəsil. Şərq ölkələri

§21. İran XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrin I yarısında. Əfşarlar sülaləsinin hakimiyyəti
§22. İran XVIII əsrin ikinci yarısında. Qacarlar sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi
§23. Hindistanda feodal dağınıqlığı. Böyük Moğol imperiyasının dağılması
§24. Hindistanda ağalıq uğrunda mübarizə
§25. Çin XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrdə

III bölmə. Asiya ölkələri XVII əsrin ikinci yarısı - XVIII əsrdə
XI fəsil. Şərq ölkələrinin mədəniyyəti

§26. İran, Hindistan və Çin mədəniyyəti
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed