Ümumi tarix

XI sinif

I bolmə. Dünya ölkələri iki cahan müharibəsi arasında
I fəsil. 20-ci illərdə dövlətlərarası münasibətlər

§1. Birinci Dünya müharibəsindən sonra Avropanın geosiyasi xəritəsində dəyişikliklər
§2. Versal-Vaşinqton sistemi

I bolmə. Dünya ölkələri iki cahan müharibəsi arasında
II fəsil. Qərbi Avropa ölkələrində və ABŞ-da siyasi və sosial-iqtisadi sabitləşmə

§3. Qərbi Avropa dövlətlərində və ABŞ-da nisbi sabitlik
§4. Dünya iqtisadi böhranı və ondan çıxmaq yolları
§5. Liberal demokratizmə alternativ totalitar rejimlər
§6. SSRI-də totalitar sovet cəmiyyətinin qurulması

I bolmə. Dünya ölkələri iki cahan müharibəsi arasında
III fəsil. Türk dünyası və Qafqaz xalqları

§7. Türkiyə
§8. SSRI tərkibindəki türk və Qafqaz xalqları

I bolmə. Dünya ölkələri iki cahan müharibəsi arasında
IV fəsil. Asiya və Afrika ölkələri

§9. Yaponiya, Çin və Hindistan
§10. İran və Ərəb ölkələri

I bolmə. Dünya ölkələri iki cahan müharibəsi arasında
V fəsil. Yeni Dünya müharibəsi astanasında

§11. Asiya və Avropada müharibə ocaqlarının yaranması
§12. Təcavüzü "sakitləşdirmə" siyasəti və onun iflası

I bolmə. Dünya ölkələri iki cahan müharibəsi arasında
VI fəsil. 20-30-cu illərdə mədəniyyət

§13. Elm, texnika, ədəbiyyat və incəsənət

II bölmə. İkinci Dünya müharibəsi
VII fəsil. İkinci dünya müharibəsinin başlanması, gedişi və yekunları

§14. Müharibənin başlanması
§15. Qərbdə, Afrikada və Balkanlarda hərbi əməliyyatlar
§16. SSRI və abş-ın müharibəyə qatılması
§17. Müharibənin gedişində əsaslı dönüş
§18. Türk və Qafqaz xalqları müharibə illərində
§19. Müharibənin başa çatması

III bölmə. Dünya müharibədən sonrakı dövrdə
VIII fəsil. ABŞ, SSRİ və Avropa ölkələri

§20. Amerika Birləşmiş Ştatları
§21. Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı
§24. Mərkəzi və Cənub - Şərqi Avropa ölkələri
§22-23. Qərbi Avropa ölkələri

III bölmə. Dünya müharibədən sonrakı dövrdə
IX fəsil. Türk dünyası və qafqaz xalqları

§25. Türkiyə
§26. SSRİ tərkibində türk və qafqaz xalqları

III bölmə. Dünya müharibədən sonrakı dövrdə
X fəsil. Asiya, afrika və Latın Amerikası ölkələri

§27. Yaponiya və Çin
§28. Mərkəzi və Cənub - Şərqi Asiya ölkələri
§29. İran və Ərəb ölkələri
§30. Latın amerikası ölkələri

III bölmə. Dünya müharibədən sonrakı dövrdə
XI fəsil. Beynəlxalq münasibətlər

§31. Müharibədən sonra dövlətlərarası münasibətlər
§32. Dünya birliyi müasir mərhələdə

III bölmə. Dünya müharibədən sonrakı dövrdə
XII fəsil. Mədəniyyət

§33. Elmi-texniki inqilab
§34. Ədəbiyyat və incəsənət
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed