not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Ümumi tarix - X sinif - Testlər

Ümumi tarix

X sinif

I bölmə. Dünya ölkələri XIX əsrdə
I fəsil. Avropa ölkələri, Rusiya və ABŞ

§1. İngiltərə
§2. Fransa
§3. Almaniya
§4. İtaliya.
§5. Avstriya - Macarıstan
§6. Rusiya
§7. Amerika Birləşmiş Ştatları

I bölmə. Dünya ölkələri XIX əsrdə
II fəsil. Türk dünyası və qafqaz xalqları

§8. Osmanlı imperiyası
§9. Mərkəzi Asiya, Qazaxıstan, Volqaboyu və Ural türkləri
§10. Qafqaz xalqları

I bölmə. Dünya ölkələri XIX əsrdə
III fəsil. Asiya ölkələri

§11. İran
§12. Hindistan
§13. Çin
§14. Yaponiya

I bölmə. Dünya ölkələri XIX əsrdə
IV fəsil. Mədəniyyət

§15. Avropa ölkələri və Rusiya mədəniyyəti
§16. Türk dünyasının mədəniyyəti
§17. Qafqaz və Şərq xalqlarının mədəniyyəti

II bölmə. Dünya ölkələri XX əsrin əvvəllərində
V fəsil. Avropa ölkələri, Rusiya və ABŞ

§18. İngiltərə
§19. Almaniya
§20. Fransa
§21. Rusiya
§22. ABŞ

II bölmə. Dünya ölkələri XX əsrin əvvəllərində
VI fəsil. Türk dünyası və qafqaz xalqları

§23. Osmanlı imperiyası
§24. Rusiya imperiyasının tərkibində türk və Qafqaz xalqları

II bölmə. Dünya ölkələri XX əsrin əvvəllərində
VII fəsil. Asiya ölkələri

§25. İran və Hindistan
§26. Çin və Yaponiya

II bölmə. Dünya ölkələri XX əsrin əvvəllərində
VIII fəsil. Mədəniyyət

§27. Avropa, Rusiya və Amerika mədəniyyəti
§28. Türk dünyasının mədəniyyəti
§29. Şərq xalqlarının mədəniyyəti

III Bölmə. Birinci dünya müharibəsi
IX Fəsil. Müharibənin başlanması, gedişi və yekunları

§30. Müharibənin başlanması və gedişi
§31. Müharibənin yekunları

III Bölmə. Birinci dünya müharibəsi
X Fəsil. Türk dünyası, Qafqaz xalqları və Asiya ölkələri birinci dünya müharibəsi illərində

§32. Osmanlı imperiyası
§33. Rusiya imperiyası ərazisindəki türk və Qafqaz xalqları Birinci Dünya müharibəsi illərində
§34. Asiya ölkələri Birinci Dünya müharibəsi illərində
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed