ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Riyaziyyat

V sinif

I FƏSİL

Yoxlama və möhkəmləndirmə tapşırıqları
Say sistemləri
Çoxrəqəmli ədədlər
Çoxluqlar
Natural ədədlər üzərində toplama və çıxma
Vurma əməli və onun xassələri
Çoxrəqəmli ədədlər üzərində vurma əməli
Çoxrəqəmli ədədlər üzərində bölmə əməli
Əməllər sırası

II FƏSİL

Ədədin bölənləri
Kəsrlər
Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər
Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması
Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması
Hissələr, dairəvi diaqram
Məsələ həlli

III FƏSİL

Onluq kəsrlər
Onluq kəsrlər və mərtəbə qiymətləri
Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması
Onluq kəsrlərin vurulması
Onluq kəsrə bölmə
Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi
Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi
Məsələ həlli

IV FƏSİL

Konqruyent fiqurlar
Bucaqlar
Üçbucaqlar
Dördbucaqlılar
Çevrə. Dairə
Simmetriya
Perimetr
Kvadrat və düzbucaqlının sahəsi
Fəza fiqurları
Düzbucaqlı paralelepipedin səthinin sahəsi
Düzbucaqlı prizmanın (paralelepipedin) həcmi

V FƏSİL

Faiz, onluq kəsr. adi kəsr
Ədədin faizi
Dəyişəni i ifadələr, ifadələrin sadələşdirilməsi
Tənliklər, məsələ həlli
Dəyişənlər, bərabərsizliklər
Koordinat şəbəkəsi və koordinat cütləri
Dəyişənlər, asılılıqlar

VI FƏSİL

Məlumatı toplama və təqdimetmə
Məlumatın qrafik formada təqdimi
Histoqram
Zamandan asılı xətti qrafiklər
Dairəvi diaqram
Məlumatlar, qrafik formalar
Məlumatların təhlili
Ehtimal, mümkün hadisələr, əlverişli hadisələr
Ehtimal, nəticə
Hadisələrin sayı və ehtimal
Gündəlik həyatımızda riyaziyyat
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
......
Bağla
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Zərfin mənaca növləri. Azərbaycan dili. Dərs 39
Zərfin mənaca növləri. Azərbaycan dili. Dərs 39
Yeni video
ORFOEPİYA  NORMALARI (3-ci hissə). Q və K  hərflərinin tələffüzü.
ORFOEPİYA NORMALARI (3-ci hissə). Q və K hərflərinin tələffüzü.

İzahlı video testlərə keç