ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Qədim dünya tarixi

VI sinif

I bölmə. İbtidai dövr
I fəsil. İbtidai icma quruluşu

§1. İbtidai yığımla məşğul olanlar və ovçular
§2. İbtidai əkinçilik və maldarlıq. İctimai əmək bölgüsü .
§3. İbtidai icmadan mədəniyyətə
§4. İl hesabı

II bölmə. Qədim dövr
II fəsil. Qədim şərq

§5. Qədim Misir dövlətinin yaranması
§6. Qədim Misir dövlətinin yüksəlişi və tənəzzülü
§7. Qədim Misir mədəniyyəti
§8. Qədim şumerlər
§9. Babil padşahlığı
§10. Finikiya. Aşşur
§12. İskitlər
§15. Qədim türklər
§16. Qədim Hunlar
§17. Mərkəzi Asiya - qədim Türküstan dövlətləri
§18. Qədim Çin
§20. Qədim Hindistan

III bölmə. Qədim Yunanıstan və Roma
III fəsil. Qədim Yunanıstan

§21. İlk Yunan dövlətləri
§22. Yunan şəhər-dövlətləri
§23. Yunan-İran müharibələri
§24. Yunanıstanda quldarlığın inkişafı
§25. Yunanıstanın mədəniyyəti
§26. Yunanıstanın tənəzzülü və Makedoniyalı İsgəndərin dövləti

III bölmə. Qədim Yunanıstan və Roma
IV fəsil. Qədim Roma

§27. Qədim Roma respublikasının qurulması
§28. Roma işğalları və Romada quldarlığın inkişafı
§29. Roma imperiyası
§30. Roma mədəniyyəti
§31. Roma imperiyasının tənəzzülü. Qərbi Roma imperiyasının süqutu
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
......
Bağla
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Yeni video
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Yeni video
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.

İzahlı video testlərə keç