Ümumi tarix

VI sinif

I bölmə. İbtidai dövr
I fəsil. İbtidai icma quruluşu

§1. İbtidai yığımla məşğul olanlar və ovçular
§2. İbtidai əkinçilik və maldarlıq. İctimai əmək bölgüsü .
§3. İbtidai icmadan mədəniyyətə
§4. İl hesabı

II bölmə. Qədim dövr
II fəsil. Qədim şərq

§5. Qədim Misir dövlətinin yaranması
§6. Qədim Misir dövlətinin yüksəlişi və tənəzzülü
§7. Qədim Misir mədəniyyəti
§8. Qədim şumerlər
§9. Babil padşahlığı
§10. Finikiya. Aşşur
§11. Urartu
§12. İskitlər
§13. Midiya
§14. İran
§15. Qədim türklər
§16. Qədim Hunlar
§17. Mərkəzi Asiya - qədim Türküstan dövlətləri
§18. Qədim Çin
§19. Parfiya
§20. Qədim Hindistan

III bölmə. Qədim Yunanıstan və Roma
III fəsil. Qədim Yunanıstan

§21. İlk Yunan dövlətləri
§22. Yunan şəhər-dövlətləri
§23. Yunan-İran müharibələri
§24. Yunanıstanda quldarlığın inkişafı
§25. Yunanıstanın mədəniyyəti
§26. Yunanıstanın tənəzzülü və Makedoniyalı İsgəndərin dövləti

III bölmə. Qədim Yunanıstan və Roma
IV fəsil. Qədim Roma

§27. Qədim Roma respublikasının qurulması
§28. Roma işğalları və Romada quldarlığın inkişafı
§29. Roma imperiyası
§30. Roma mədəniyyəti
§31. Roma imperiyasının tənəzzülü. Qərbi Roma imperiyasının süqutu
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed