Ümumi tarix

VIII sinif

I Bölmə. Dünya ölkələri XI-XV əsrlərdə (klassik feodalizm dövrü)
I Fəsil. Böyük Səlcuq imperatorluğu. Atabəylər (Eldənizlər) imperatorluğu. Dehli sultanlığı

§1. Böyük Səlcuq imperatorluğu
§2. Atabəylər (Eldənizlər) imperatorluğu
§3. Dehli sultanlığı

I Bölmə. Dünya ölkələri XI-XV əsrlərdə (klassik feodalizm dövrü)
II Fəsil. Böyük Monqol, Hülakü, Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu imperatorluqları

§4. Böyük Monqol imperatorluğu
§5. Hülakü (Elxanilər) imperatorluğu
§6. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu imperatorluqları

I Bölmə. Dünya ölkələri XI-XV əsrlərdə (klassik feodalizm dövrü)
III Fəsil. Qızıl ordu dövləti

§7. Qızıl Ordu dövləti
§8. Qızıl Ordunun parçalanması. Müstəqil türk dövlətlərinin yaranması

I Bölmə. Dünya ölkələri XI-XV əsrlərdə (klassik feodalizm dövrü)
IV Fəsil. Qafqaz və şərqi avropa xalqları

§9. Qafqaz xalqları
§10. Şərqi Avropa xalqları

I Bölmə. Dünya ölkələri XI-XV əsrlərdə (klassik feodalizm dövrü)
V Fəsil. Osmanlı və Teymur imperatorluqları

§11. Osmanlı dövlətinin yaradılması və imperatorluğa çevrilməsi .
§12. Osmanlı imperatorluğunun daha da genişlənməsi
§13. Teymur imperatorluğu

I Bölmə. Dünya ölkələri XI-XV əsrlərdə (klassik feodalizm dövrü)
VI Fəsil. Qərbi avropa ölkələri

§14. Orta əsr şəhərləri. Sənətkarlıq və ticarət
§15. Səlibçilərin Şərqə işğalçı yürüşləri
§16. Fransa
§17. İngiltərə
§18. Çexiya. Quşçular hərəkatı
§19. İspaniya ərəblərin hakimiyyəti altında
§20. İtaliya. İtaliya şəhərlərinin Şərqlə ticarəti

II Bölmə. Dünya ölkələri XVI əsr - XVII əsrin birinci yarısında (son orta əsrlər)
VII Fəsil. Avropa və Amerika xalqları

§21. Texniki kəşflər və ixtiralar
§22. Amerika xalqları böyük coğrafi kəşflər ərəfəsində
§23. Böyük coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalların başlanması
§24. İngiltərə
§25. Fransa
§26. Almaniya
§27. Avropada reformasiya
§28. Niderland burjua inqilabı
§29. Şərqi Avropa xalqları

II Bölmə. Dünya ölkələri XVI əsr - XVII əsrin birinci yarısında (son orta əsrlər)
VIII Fəsil. Şərq ölkələri

§30. Osmanlı və Səfəvi imperatorluqları
§31. Böyük Moğol imperatorluğu. Çin

III Bölmə. XI əsr - XVII əsrin birinci yarısında dünya xalqlarının mədəniyyəti
IX Fəsil. Mədəniyyət

§32. Türk xalqlarının mədəniyyəti
§33. Avropa və Amerika xalqlarının mədəniyyəti
§34. Şərq xalqlarının mədəniyyəti
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed