ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Kimya

X sinif

Giriş

I fəsil. Karbon yarımqrupu
karbon yarımqrupu
§2. Karbon-monooksid (karbon (II) oksid)
§3. Karbon-dioksid (karbon (IV) oksid)
§4. Karbonat turşusu
§5. Karbonat turşusunun duzları
§6. Təbiətdə karbonun dövranı
§7. Silisium və onun xassələri
§8. Silisium-dioksid (silisium(IV)oksid)
§9. Metasilikat turşusu
§10. Metasilikat turşusunun duzları
§11. Silikat sənayesi
II fəsil. Üzvi kimyanın predmeti. Üzvi birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi. Kimyəvi rabitələrin elektron təbiəti
§12. Üzvi kimyanın predmeti
§13. Üzvi maddələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin yaranması
§14. Üzvi birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi
§15. A.M.Butlerovun üzvi maddələrin quruluş nəzəriyyəsinin əhəmiyyəti
§16. Üzvi birləşmələrdə kimyəvi rabitələrin elektron təbiəti
§17. Üzvi maddələrin təsnifatı
III fəsil. Doymuş karbohidrogenlər. Alkanlar və ya parafinlər
§18. Tsikloparafinlər (tsikloalkanlar)
IV fəsil. Doymamış karbohidrogenlər (alkenlər, alkadienlər və alkinlər)
§19. Etilen. Etilenin homoloqları
§20. Dien karbohidrogenləri
§21. Asetilen və onun homoloqları
V fəsil. Aromatik karbohidrogenlər (arenlər)
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
......
Bağla
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Yeni video
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Yeni video
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.

İzahlı video testlərə keç