İnformatika

XI sinif

1. Texnologiyalar və cəmiyyət

1.1. İnformasiya mədəniyyəti
1.2. Texnologiyalar və təhsil
1.3. Elmi və texnoloji innovasiyalar

2. Şəbəkə texnologiyaları

2.1. Kompüter şəbəkələri
2.2. Kommunikasiya vasitələri
2.3. Şəbəkə avadanlıqları
2.4. Şəbəkə növləri

3. Model və modelləşdirmə

3.1. Model anlayışı
3.2. Modellərin növləri. Formallaşdırma
3.3. İnformasiya modelinin hazırlanması
3.4. Kompüter modeli

4. Kompüter qrafikası

4.1. Kompüter qrafikası anlayışı
4.2. Rastr qrafikası
4.3. Rastr görüntülərlə iş
4.4. Vektor qrafikası
4.6. Vektor görüntülərlə iş
4.7. Fraktal qrafika
4.8. Üçölçülü qrafika

5. Layihələrin hazırlanmasının informasiya texnologiyası

5.1. Layihə və onun mərhələləri
5.2. Layihənin informasiya modelləri

6. İnternetdə axtarış

6.1.Axtarış sistemləri
6.2. Axtarış texnikası
6.3. Veb-saytların işarətlənməsi və endirilməsi
6.4. Elektron resursların qiymətləndirilməsi
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed