Həndəsə

VIII sinif

I Fəsil.

§1. Çoxbucaqlılar
§2. Paraleloqram
§3. Paraleloqramın növləri
§4. Paraleloqramın xassələrinin tətbiqi

II Fəsil.

§5. Sahə aksiomları. Düzbucaqlının sahəsi
§6. Üçbucağın sahəsi
§7. Paraleloqramın və trapesiyanın sahəsi. İxtiyari qabarıq çoxbucaqlının sahəsi
§8. Pifaqor teoremi

III Fəsil.

§9. Oxşar üçbucaqlıların tərifi
§10. Üçbucaqlıların oxşarlıq əlamətləri
§11. Üçbucaqlıların oxşarlığının tətbiqləri
§12. Düzbucaqlı üçbucağın tərəfləri və bucaqları arasında əlaqə
§13. Mərkəzi bucaq və çevrə daxilində çəkilmiş bucaqlar
§14.Çoxbucqlının daxilində və xaricində çəkilmiş çevrələr

IV Fəsil.

§15. Vektor anlayışı. Vektorların bərabərliyi
§16. Vektorların toplanması və çıxılması
§17. Vektorun ədədə vurulması
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed