ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Həndəsə

VIII sinif

I Fəsil.

§1. Çoxbucaqlılar
§2. Paraleloqram
§3. Paraleloqramın növləri
§4. Paraleloqramın xassələrinin tətbiqi

II Fəsil.

§5. Sahə aksiomları. Düzbucaqlının sahəsi
§6. Üçbucağın sahəsi
§7. Paraleloqramın və trapesiyanın sahəsi. İxtiyari qabarıq çoxbucaqlının sahəsi
§8. Pifaqor teoremi

III Fəsil.

§9. Oxşar üçbucaqlıların tərifi
§10. Üçbucaqlıların oxşarlıq əlamətləri
§11. Üçbucaqlıların oxşarlığının tətbiqləri
§12. Düzbucaqlı üçbucağın tərəfləri və bucaqları arasında əlaqə
§13. Mərkəzi bucaq və çevrə daxilində çəkilmiş bucaqlar
§14.Çoxbucqlının daxilində və xaricində çəkilmiş çevrələr

IV Fəsil.

§15. Vektor anlayışı. Vektorların bərabərliyi
§16. Vektorların toplanması və çıxılması
§17. Vektorun ədədə vurulması
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
......
Bağla
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.

İzahlı video testlərə keç