ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Həndəsə

VII sinif

I fəsilə. Ən sadə həndəsi fiqurlar

§1. Nöqtə və düz xətt
§2. Parça və şüa
§3. Parçanın ölçülməsi, parçanın ayrılması və parçalar üzərində əməllər
§4. Bucaq və onun ölçülməsi
§5. Tusi-Paş aksiomu. Yarımmüstəvi və bucağın ayrılması
§6. Qonşu və qarşılıqlı bucaqlar. Perpendikulyar düz xətlər

II fəsilə. Üçbucaqların bərabərliyi

§7. Bərabər üçbucaqlar. Üçbucaqların bərabərliyinin birinci və ikinci əlamətləri
§8. Bərabəryanlı üçbucaq. Üçbucaqların bərabərliyinin üçüncü əlaməti

III fəsilə. Düz xətlərin paralelliyi və perpendikulyarlığı

§9. Paralel düz xətlər Düz xətlərin paralellik əlamətləri
§10. Paralellik aksiomu. Paralel düz xətlərin xassələri
§11. Düz xətlərin perpendikulyarlığı
§12. Uyğun tərəfləri paralel və perpendikulyar olan bucaqlar

IV fəsilə. ......

§13. Üçbucağın bucaqları cəmi
§14. Üçbucağın tərəfləri və bucaqları arasına münasibətlər. Üçbucaq bərabərsizliyi
§15. Düzbucaqlı üçbucaq. Perpendikulyar və mail

V fəsilə. ......

§16. Çevrə
§17. Ən sadə həndəsi qurmalar
§18. Qurma məsəllərinin həllində həndəsi yerlər üsulunun tətbiqi
§19. Nisbətən mürəkkəb qurma məsəllərinin həlli
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
......
Bağla
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Yeni video
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Yeni video
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.

İzahlı video testlərə keç