Həndəsə

X sinif

I fəsil. Stereometriyaya giriş

§1. Stereometriya aksiomları
§2. Stereometriya aksiomlarından alınan nəticələr

II fəsil. Fəzada düz xətlər və müstəvilər

§3. Fəzada düz xətlərin paralelliyi
§4. Düz xətlə müstəvinin paralelliyi
§5. Fəzada düz xətlərin qarşılıqlı vəziyyəti
§6. Paralel müstəvilər
§7. paralel proyeksiya. Fiqurların müstəvidə təsviri
§8. Fəzada perpendikulyar düz xətlər. Düz xəttin müstəviyə perpendikulyarlığı
§9. Perpendikulyar və mail. Düz xətlə müstəvi arasındakı bucaq
§10. Fiqurlar arasındakı məsafə
§11. Üç perpendikulyar teoremi
§12. Ikiüzlü bucaqlar
§13.Perpendikulyar müstəvilər

III Fəsil. Çoxüzlülər

§14. Üçüzlü və çoxüzlü bucaqlar
§15. Çoxüzlü anlayışı. Prizma və onların növləri
§16. Paralelepiped
§17. Düzbucaqlı paralelepiped. Kub. Düzgün prizma
§18. Piramida
§19. Kəsik piramida
§20. Çoxüzlülərin müstəvi ilə kəsiklərinin qurulması
§21. Düzgün çoxüzlülər. Fəzada simmetriya

IV fəsil. Fəzada vektorlar

§22. Fəzada vektor anlayışı
§23. Vektorların toplanması və çıxılması
§24. Vektorun ədədə vurulması
§25. Komplanar vektorlar. Paralelepiped qaydası
§26. Vektorun komplanar olmayan üç vektora ayrılması
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed