ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Həndəsə

X sinif

I fəsil. Stereometriyaya giriş

§1. Stereometriya aksiomları
§2. Stereometriya aksiomlarından alınan nəticələr

II fəsil. Fəzada düz xətlər və müstəvilər

§3. Fəzada düz xətlərin paralelliyi
§4. Düz xətlə müstəvinin paralelliyi
§5. Fəzada düz xətlərin qarşılıqlı vəziyyəti
§6. Paralel müstəvilər
§7. paralel proyeksiya. Fiqurların müstəvidə təsviri
§8. Fəzada perpendikulyar düz xətlər. Düz xəttin müstəviyə perpendikulyarlığı
§9. Perpendikulyar və mail. Düz xətlə müstəvi arasındakı bucaq
§10. Fiqurlar arasındakı məsafə
§11. Üç perpendikulyar teoremi
§12. Ikiüzlü bucaqlar
§13.Perpendikulyar müstəvilər

III Fəsil. Çoxüzlülər

§14. Üçüzlü və çoxüzlü bucaqlar
§15. Çoxüzlü anlayışı. Prizma və onların növləri
§16. Paralelepiped
§17. Düzbucaqlı paralelepiped. Kub. Düzgün prizma
§18. Piramida
§19. Kəsik piramida
§20. Çoxüzlülərin müstəvi ilə kəsiklərinin qurulması
§21. Düzgün çoxüzlülər. Fəzada simmetriya

IV fəsil. Fəzada vektorlar

§22. Fəzada vektor anlayışı
§23. Vektorların toplanması və çıxılması
§24. Vektorun ədədə vurulması
§25. Komplanar vektorlar. Paralelepiped qaydası
§26. Vektorun komplanar olmayan üç vektora ayrılması
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
......
Bağla
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Zərfin mənaca növləri. Azərbaycan dili. Dərs 39
Zərfin mənaca növləri. Azərbaycan dili. Dərs 39
Yeni video
ORFOEPİYA  NORMALARI (3-ci hissə). Q və K  hərflərinin tələffüzü.
ORFOEPİYA NORMALARI (3-ci hissə). Q və K hərflərinin tələffüzü.

İzahlı video testlərə keç